2006-08-27

GP i partiledarintervju

...vräker ur sig att diskriminering är vanligare i privat sektor.

Vad har han för belägg för det påståendet? Någon ihopkladdad LO-rapport?

8 kommentarer:

Anonym sa...

Sluta tvivla på vår Store Ledare, skulle han ljuga för oss?

sakine sa...

Oh, förlåt mig, förlåååt!

Hur kunde jag...

Nu blir det: 67 piskrapp
Utövare: A. Sjödin.

Tobias Struck sa...

Sakine. Göran menar att Anna Sjödin är privatanställd - på hans herrgård. Hon har ju drivit upp rasdiskrimineringen en hel del i Sverige. Vad vill fyllesvinet? Bli utslängd av en arier nästa gång?

Hon skall tydligen lackera Anitras tånaglar och diverse annan skitgöra i storköket - som straff för att hon har skämt folkhemsbygget med en TYDLIG degradering av en immigrant.

"Gratia, nåd, gratis, bidrag - kalla det vad du vill! Det är en OSYNLIG degradering och fastlåsning i statligt beroende!! Så skall en röst skapas!"

Så dånar det för jämnan i kökets högtalar-system. Det är Göran som ryter från sovrummet, där hustomten med det ekologiska skägget suger av... Sitt skägg. Ja, vadå? Han fick litet gröt. Helt fucking gratis. Bara han lovade att gå med... På det mesta.

Unknown sa...

Skillnaden i löner mellan kvinnor och män är mig veteligen större i offentlig sektor än privat. Men sådana fakta är väl inget som når GP när han pratar med sina statyer.

Wille sa...

Skillnaden i löner mellan kvinnor och män är mig veteligen större i offentlig sektor än privat. Men sådana fakta är väl inget som når GP när han pratar med sina statyer.

Vem behöver fakta när man kan känna sanningen?

Anonym sa...

Görans statyer talade säkert om det för honom. Litar ni inte på dem?

Ullan sa...

"..vräker ur sig att diskriminering är vanligare i privat sektor.

Vad har han för belägg för det påståendet? Någon ihopkladdad LO-rapport?"

"Skillnaden i löner mellan kvinnor och män är mig veteligen större i offentlig sektor än privat. Men sådana fakta är väl inget som når GP när han pratar med sina statyer."

Ansträngningsgraden imponerar.

Persson har visst fog för sitt påstående även om bilden inte alls är så entydig som han ger sken av. När det gäller lönestrukturstatistik 2005 skriver SCB: Kvinnors genomsnittliga lön var lägre än mäns i samtliga sektorer. Störst skillnad i lönenivå mellan könen återfinns i landstingskommunal sektor och bland tjänstemän i privat sektor. Kvinnors genomsnittliga lön motsvarade där 71 respektive 77 procent av mäns lön. Detta innebär att relationen mellan kvinnors och mäns löner i dessa sektorer var oförändrad sedan föregående år. Även bland arbetare i privat sektor var relationen mellan kvinnors och mäns löner oförändrad. Löneskillnaden mellan könen var minst i primärkommunal sektor där kvinnors lön uppgick till 92 procent av mäns lön. Både i primärkommunal och statlig sektor har löneskillnaden minskat något sedan föregående år.

Hänsyn har inte tagits till skillnader mellan könen i yrkesstruktur, utbildningsnivå, åldersfördelning etc. Löneskillnaden kan till en betydande del förklaras av sådana skillnader.

I alla sektorer har kvinnor en något högre löneökningstakt än männen. Störst var skillnaden i landstingskommunal sektor och bland tjänstemän i privat sektor, där löneökningen var ungefär 0,8 procentenheter högre för kvinnor än för män.


För de fem em största yrkesgrupperna inom varje sektor gäller följande enligt SCB: inom primärkommunal sektor är lönerna i princip lika mellan könen vilket är klart bättre än någon annan sektor. Landstingskommunal sektor ligger ganska lika med privat sektor, både vad gäller tjänstemän och arbetare. Sämst är situationen i statlig sektor.

Länk: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167901.asp

Unknown sa...

Nåja Ullan, du kommer inte direkt med förkrossande faktauppgifter som stöd till Göran. Lönerna är inte helt oväntat lika i sektorer där de flesta tjänar dåligt. Vid högre löner finns viss spridning. Men att påstå att läget är direkt mycket bättre i offentlig sektor är humbug.

Vidare betvivlar jag att GP baserat sitt uttalande på just din rapport, utan håller mig till teorin om att statyerna talat till honom.