2018-10-21

Nyper mig i armen..

...och ibland kan man ju inte tacka nej när en dörr öppnas.

Från och med december är jag Upsala Nya Tidnings politiska chefredaktör. I dagarna har många läsare ringt och hört av sig, jag är rörd över att det varit så många och så rara ord och så mycket uppmuntran.

Kommer sakna läsarna i Västmanland, VLT-läsarna får som Västerbottningarna (efter min tid på Norran) en plats i hjärtat.

Men nu är det "back to her roots" som min syster uttryckte det. Uppsala är ju min hemstad. Det är alltid speciellt att byta jobb, och UNT blir speciellt på så många sätt. Lovar att göra mitt bästa.

Hon blir UNT:s nya politiska chefredaktör
Medievärlden
SVT Uppsala
Journalisten

...och hälsningar både här och var. Tack än en gång!

2018-06-27

Almedalen 2018

Aftonbladet - panel med Anders Lindberg och Lena Melin

Tid 2 juli 9.45-10.00


Från ord till handling - Jämställdhet eller könsapartheid?
2018 är valår. Partierna tävlar om att lova störst och mest. Men vi ställer oss frågan - vad kommer det att innebära i praktiken? Vilka konkreta åtgärder kan vi vänta oss i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck? Från ord till handling!
Riksorganisationen GAPF

Datum & Tid

2 juli 2018, 13:00 - 14:00

Plats

Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a

Deltagare:

Caroline Dahlman - politisk redaktör – Kristianstadbladet (moderator) Sakine Madon - politisk skribent – VLT Juno Blom - riksdagskandidat – Liberalerna Devin Rexvid - föreläsare, forskare – GAPF Mikael Thörn - t f avdelningschef - Jämställdhetsmyndigheten

Efter Drottninggatan – takfir-salafistisk extremism i Sverige. Hur ser den ut och hur motverkas den?

Försvarshögskolan
Takfir-salafistisk extremism växer i Sverige och utgör ett reellt hot mot vår nationella säkerhet. Hur kan vi vända utvecklingen? Vilka insatser behövs? Hur ser extremistmiljön ut i Sverige och hur rekryterar den med hjälp av propaganda och kriminella nätverk?
Al Qaida och Islamiska staten utgör ett reellt hot mot internationell stabilitet, fred och utveckling. Deras ideologi och nätverk har även rotat sig i Sverige. Hur ser propagandan ut som lockar individer att sympatisera med dessa ideologier? Hur ser de svenska terrormiljöerna ut? Vad bör Sverige göra åt det? Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan har studerat detta på uppdrag av MSB.

Datum & Tid

2 juli 2018, 14:00 - 14:45

Plats

Donnersgatan 6 Sverige i Världen
Deltagare:
Magnus Ranstorp - docent och terrorismforskare - Försvarshögskolan/CATS Filip Ahlin - analytiker inom terrorism - Försvarshögskolan/CATS Sakine Madon - politisk redaktör - Vestmanlands Läns Tidning Lars Nicander - chef - Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier Försvarshögskolan
Handelshögskolan – seminarium om boken om Almedalen (Lena Lid Falkman)
2/7 kl 16.30 i Krukmakarens Hus, Staffan Dopping modererar

SVT Opinion
2 juli 19.30, debatt mot Rossana Dinamarca (V)

Utbildning, arbete och frihet – en rättighet för bara inrikes födda kvinnor?
Varken hora eller kuvad, S-kvinnor, Centerkvinnorna, Freezonen - Brottsofferjouren, Viskadalen Folkhögskola
En stor grupp första generationens invandradekvinnor halkar efter på arbetsmarknaden. Hur kan vårt utbildningssystem anpassas så att kvinnor med låg utbildning eller som saknar utbildning få möjlighet till egenförsörjning? Hur kan målgruppen befrias från hedersnormer och bli ekonomisk oberoende?
Denna målgruppens begränsade vardag hämmar deras utveckling och hindrar deras möjligheter till utbildning och arbete.Dessa kvinnors fri- och rättigheter inskränks på grund av strukturella, kulturella och patriarkala normer samt värderingar. Det räcker gott med att vara hemmafru för många som ägnar vardagen och livet till familjen eftersom bildning och utbildning för kvinnan hotar mannens position inom hederskulturen.Även moralpoliser i förorterna har fått växa till ett stort hinder för de invandrade kvinnors frigörelse. Arbetslösheten har minskat i dagens Sverige men är fortfarande högst när det gäller kvinnor med annan bakgrund än etniskt svenskt. Varför har det blivit så? Vad gör regeringen för att åtgärda problemet? Utbildning och arbetet är grunden för att skapa en ökad ekonomiska självständighet och integration. Utbildning och att kunna svenska språket är nyckeln för befrielse och till arbete med inkomst ger ekonomisk självständighet och frihet till individen i det svenska samhäll

Datum & Tid

3 juli 2018, 14:00 - 15:30

Plats

Odd Fellow, Nunnegränd 4

Deltagare:

Ylva Johansson - Arbetsmarknadsminister - (S), RegeringenJessica Polfjärd - Arbetsmarknadspolitisk talesperson - ModeraternaAmineh Kakabaveh - Ordförande - Varken hora eller kuvadGertrud Åström - JämställdhetsexpertSakine Madon - Politisk redaktör - Vestmanlands läns tidningJulia Färjhage - Vice ordförande - CenterkvinnorPer Westerberg - Samtalsledare – Moderaterna

3 juli 10:30 SVT – kommentera läget för Liberalerna + Sjöstedts tal

Är bidragen en nödvändighet för integration och jämställdhet eller bara onödig förmynderi?
Centerstudenter, Centerpartiet
Finns det politiska pekpinnar som är nödvändiga för integration och jämställdhet eller är dessa försök ett bevis på statens onödiga frihetsinskränkningar?

Datum & Tid

3 juli 2018, 16:45 - 17:15

Plats

S:t Hansplan, H701 S:t Hansplan

Deltagare:

Daniel Suhonen - debattör, författare och chef - tankesmedjan Katalys Karin Svanborg-Sjövall - debattör, författare och vd - tankesmedjan Timbro Sakine Madon - debattör, ledarskribent och politisk chefredaktör - Vestmanlands Läns Tidning
3 juli 19.30-20 SVT Kommentera Björklunds tal, Anders Holmberg programleder


Forum för hållbar stadsutveckling – framtidens hållbara stad
Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare
Stadsutveckling är i dag en bred fråga som engagerar många, på både nationell, regional och lokal nivå inom politiken, civila samhället och det privata näringslivet. Städer behöver utvecklas så att alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara.

Seminarium

Ett antal ledarskribenter delger här sin syn på framtidens hållbara stad med utgångspunkt från hur vi bygger hållbart och samtidigt kommersiellt, smarta transporter, mobilitet och citylogistik, integration och mångkultur och trygghetsfrågan. Inläggen kommenteras och debatteras av kommunstyrelsen ordförande i några utvalda kommuner som är de som ska vara med och utveckla framtidens hållbara stad. ”Forum för hållbar stadsutveckling – Sveriges stadspolitik” börjar 14.30

Datum & Tid

4 juli 2018, 13:15 - 14:00

Plats

Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1 Handelns Hus

Deltagare:

Heidi Avellan - politisk chefredaktör - Sydsvenska Dagbladet/HDSakine Madon - politisk redaktör - VLTDaniel Braw - politisk redaktör - Barometern-OT

Den sekulära rättsstatens betydelse för kvinnors och flickors rättigheter och demokrati
Varken hora eller kuvad, Bred feministisk plattform, Centerkvinnorna, Freezonen - Brottsofferjouren, Viskadalen Folkhögskola, Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn, S-kvinnor
När religiösa normer får mer utrymme i det offentliga rummet kommer dessa normer i konflikt med individers rättigheter. Hur kan Sverige värna om den sekulära rättsstatens principer där alla medborgare känner sig rättssäkra? Hur kan rättigheter för kvinnor, barn och hbtq-personer säkerställs?
Idag växer extrema krafter i vår omvärld men även i vårt land. Statens stöd till trossamfund och föreningar som inte respekterar demokratins regler leder till att kvinnor, barn och hbtq-personers rättigheter blir osynliggjorda i vårt mångreligiösa Sverige. Varför stödjer den svenska staten antidemokratiska föreningar? Varför finansieras samfund som praktiserar könsseparation och sanktionerar det föräktenskapliga oskuldskravet av skattebetalarna? Sverige måste värna om den sekulära rättsstatens principer där alla medborgare inkluderas. Religiösa krafters inflytande på kvinnors liv har de senaste åren uppmärksammats. Problem som numera är ett ämne som diskuteras och debatteras i medierna särskilt efter det kända tingsrättsdomen (hedersrättegången) i Solna. Debatten om månggifte och slöja på barn är ytterligare ett exempel. En del kvinnor blir tvungna att förhålla sig till patriarkala normer och strukturerna som leder till extrem segregation.

Datum & Tid

5 juli 2018, 10:00 - 12:00

Plats

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Deltagare:

Per Westerberg - F.d. talman - ModeraternaAje Carlblom - Forskare - Malmö universitetSofie Löwenmark - Frilansskribent - Varken hora eller kuvadEbba Krumlinde - Förbundsstyrelse ledamot - CenterkvinnorAnn Sofie Hermansson - Kommunalråd, ordförande - SocialdemokraternaSusanna Udvardi - Verksamhetschef - Freezonen-BrottsofferjourAmineh Kakabaveh - Ordförande, Riksdagsledamot - Varken hora eller kuvad och VänsterpartietSakine Madon - Politisk redaktör - Vestmanlands läns tidningCarina Ohlsson - Ordförande, Riksdagsledamot - S-kvinnor,Socialdemokrater

5 juli 15:30, SVT, panel med Ursula Berge Socialdemokraterna


5 juli 19.30-20.00 SVT Kommentera Stefan Löfvens tal