2006-10-26

DN-debatt om otrygga och fattiga kvinnor

...Sarah Wamala från folkhälsoinstitutet, skriver i dag på debattsidan.

Rubriken lyder "Ny undersökning visar: Stora ekonomiska och sociala skillnader mellan könen.".

Nyhetsvärdet borde väl ligga i om man ser en negativ trend, men så verkar inte vara fallet. Eller? Dessutom är jag skeptisk till enkätundersökningar om man vill få fram information om socialbidragstagande utlandsfödda kvinnor. Att utesluta de kvinnor som inte behärskar svenska bra eller är analfabeter, tappar en viktig aspekt och får fram en alltför snäv bild av kvinnor med utländsk bakgrund. I övrigt kom det inte fram särskilt mycket nytt alls. Att kvinnor känner sig otrygga ute är klart ett problem, men män råkar mer illa ut. Utomhus. Ska då känslan av otrygghet väga tygre för eventuella politiska åtgärder? Kanske. Jag misstänker att det är artikelförfattarens åsikt. & så kommer klimax:

"Claes Borgström betonar, i en utmärkt artikel på DN Debatt den 8 oktober, att det finns en talibanliknande syn på kvinnor i Sverige som bidrar till de löneskillnader som har bestått i flera decennier."

...och här slutar jag att läsa. Är poängen med dessa debatt(?)artiklar att skapa opinion?

6 kommentarer:

Thomas sa...

"Är poängen med dessa debatt(?)artiklar att skapa opinion?"

Uhm, host host, men är det inte det som är meningen med alla debattartiklar? Annars skulle man ju kunna kalla det för informationsartiklar. Eller tänker jag fel nu?

Jonas N sa...

Barkå, Sakine mfl

Tyvärr är det väl så att de våldstendenser och även behov av att leva ut aggression och (fysisk/sexuell) dominans inte kan resoneras bort hos män (för det är främst hos sådana de leder till utlopp).

De allra flesta bibringas tidigt att man har att uppträda med respekt mot alla andra, och att där finns många saker man inte skall och får göra mot andra.

Men detta fungerar inte lika bra hos alla, och dessutom hanterar olika människor dessutom andras brist på respekt (verklig eller upplevd) på olika sätt.

Hur skydda kvinnorna?

Det viktigaste redskapet är nog det egna omdömmet. Om detta är välutvecklat kan man nog minska riskerna för att bli utsatt i ganska stor omfattning. Även det egna självförtroendet är en nyckelfaktor.

Men att samhälleligt 'bortplanera' alla mänsklighetens avigsidor, och ffa deras verkningar är omöjligt. Tyvärr! Den som påstår nåt annat ljuger.

Däremot tror jag starkt på att så tidigt som möjligt inskärpa i samtiga vikten av det egna ansvaret för sina handlingar.

Varenda gång man försöker hänskjuta sådant till ett 'offerskap' och lyfta över eget ansvar till någon 'extern agent' erroderar man de sunda mekanismerna något hos denne.

Jag syftar här främst på (de manliga) förövarna av våld mm. Somliga av dessa tendenser har varit synliga länge innan det går verkligt överstyr.

Men dubbelnaturer som tex Niklas Lindgren (Hagamannen i Umeå) tror jag inte man någonsin kommer att kunna slippa helt ...

sakine sa...

Thomas, jo eller så det ren informationsspridning utifrån en undersökning. Det har ju länge diskuterats om myndigheter verkligen ska driva opinion på det där sättet.

_Debatt_artiklar är däremot garanterat opinionsbildande. Annars kan ju myndigheter dra upp i princip vad som helst för sakens egen skull - för att visa att de finns och därigenom "behövs".

sakine sa...

Jonas och Jonas,
jag tror det finns två övergripande målsättningar man borde följa:

1. Stärk flickor/tjejer/kvinnor
2. Var tydlig med gränser

Självförtroende är nog det bästa sättet för kvinnor att skydda sig förebyggande.

Jag vet inte riktigt varför så många tjejer har taskigt självförtroende. Det, i kombination med en meskultur som tjejer kläms in i, ger ingen bra kombination.

Rollx sa...

Sakine. Du tycker med andra ord att kvinnorna/tjejerna behöver bli lite tuffare ?.

Kanske alla kvinnor borde genomgå någon form av självförsvarskurs. Bara att genomföra denna, kanske resulterar i ett lite bättre självförtroende ?. Kan ju vara en bra julklapp till någon (en kurs). Nu när vi närmar oss jul.

Rollx sa...

Jonas Barkå. Eller så får vi helt enkelt sonika damma av och modernisera/uppdatera kyskhetsbältet.
Denna kan även utrustas med försvars mekanismer, som exploderande färg patroner eller pepparspray kanoner.

Javisst självförsvars kurser skall vara öppen för alla, som känner ett behov för detta. En annan har ingen erfarenhet av att råka illa ut, även fast man befunnit sig i olustiga situationer många gånger.
Man har väl haft tur antar jag.