2008-08-31

"Invandringens kostnader"

Jag fick en hel del frågor och mejl efter krönikan och blogginlägget, och får lov att återkomma med ett längre svar i veckan. Tills vidare kan ni läsa signaturen Fredriks inlägg på Åkessons blogg:

"Kommentar från: Fredrik [Besökare]
Sverigedemokraterna är inte seriösa när de använder sig av Lars Jansson. Han är pensionerad lektor i företagsekonomi, och inte i nationalekonomi. Han är alltså inte någon etablerad forskare när det gäller invandringens effekter på ekonomin.

Bland annat kör han den tokiga retoriken om att de tar våra jobb, vilket inte har något fog för sig, om man har någon som helst hum om nationalekonomi. Mängden jobb är inte statisk, utan påverkas av en rad faktorer, såsom invandring.

Ett enkelt sätt att jämföra Janssons bok med Ekbergs forskning är att kolla på Google scholar, hur många andra forskare som citerar honom. Detta är också ett vedertaget sätt att jämföra olika forskaren inflytande. Janssons bok finns inte ens med. Ekbergs olika uppsatser och böcker i frågan har däremot citerats av 100-tals andra forskare. Att sedan låtsas som att man inte kan väga dessa två ”auktoriteters tyngd” är oseriöst.

När det gäller just de ekonomiska effekterna av invandringen så beror det helt och hållet på möjligheterna och incitamenten att arbeta. Med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden (LAS, höga ersättningsnivåer, höga lägstlöner och hög skatt på låga inkomster) blir (flykting-)invandring en kostnad, utan den en vinst. Då har man tre alternativ: (1) stoppa flyktinginvandringen, (2) ta kostnaden, (3) reformera välfärdsstaten och arbetsmarknaden. Varför ni har valt alternativ ett har ni aldrig kunnat motivera, utan att använda ngn slags blodmystik.

Frågan är om det är de ökade välfärdsutgifterna ni ogillar, eller invandringen som sådan. Forskningen visar entydigt att arbetskraftsinvandring är samhällsekonomiskt bra för ett land. Kan vi då inte låta folk komma hit och jobba så det går jämnt ut med kostnaderna för flyktinginvandringen?"

25 kommentarer:

Anonym sa...

Enkelt svar

Ty det är en debatt Sakine aldrig kan vinna.

Kafir

sakine sa...

Kafir, du duckar som vanligt för argument.

Med "vänner"som du - islamofobiska och känslomässiga kufar som maler på på nätet - behöver Åkesson knappt några fiender.

Anonym sa...

Det är klart att mängden jobb inte är helt statisk. Men samtidigt är det så att om det t ex kommer tusentals hantverkare till ett land är det dåligt för dom hantverkare som redan finns där, enligt lagen om tillgång och efterfrågan. Det är ingen slump att arbetsgivarorganisationer ofta är för arbetskraftsinvandring, medan löntagarorganisationer ofta är emot. De förra tjänar på ett större arbetsutbud, de senare förlorar på det. Bl a har danska arbetare förlorat på invandringen, enligt en rapport:

http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/2007/10/24/lagutbildade_danskar_de_storsta_forlorar

Vad gäller dina tre alternativ. Detta är något man ofta får höra från liberaler: "visst, invandringen kostar pengar nu, men det är bara för att välfärdsstaten är för stor". Från socialister får man ironiskt nog höra det precis motsatta, "visst invandringen kostar pengar nu, men det är bara för att välfärdsstaten är för liten".

Personligen tror jag inte att den typ av invandring vi har idag skulle vara en vinstaffär även om välfärdsstaten avvecklades, etc. Men det spelar ingen större roll, eftersom välfärdsstaten inte kommer att avvecklas. Skatteuttaget har legat väldigt jämnt de senaste trettio åren - http://ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skattetryck/ -, och det finns inga som helst skäl att tro på en större förändring här under de närmaste åren. Reinfeldt o co har ju t o m sagt att så inte kommer ske.

Om ni nu inser att invandringen inte funkar under nuvarande politik så borde ni, enligt era egna premisser, vara för minskad invandring så länge denna politik fortsätter. Välfärdsstaten kan inte avvecklas över en dag - inte ens Thatcher gjorde det - och under tiden kommer vi alltså ha den enligt er förkastliga kombinationen av stor ickearbetskraftsinvandring och välfärdsstat.

Vad gäller prat om arbetskraftsinvandring är det delvis ett sätt att blanda bort korten. Det är inte arbetskraftsinvandringen, utan anhörig- och flyktinginvandrigen frågan i första hand gäller, och det vet alla.

Johan Hedin sa...

"Då har man tre alternativ: (1) stoppa flyktinginvandringen, (2) ta kostnaden, (3) reformera välfärdsstaten och arbetsmarknaden. Varför ni har valt alternativ ett har ni aldrig kunnat motivera, utan att använda ngn slags blodmystik."

Men... den absolut heligaste kon i svensk politik och samhälls-mentalitet är att man aldrig får ändra i vår välfärdsstat. Det kallas "systemskifte" och uttalas med ett spottande ljud åtföljt av högljudda besvärjelser. Alternativ 3) är alltså tabu vad man än jämför det med (t.ex. en human invandringspoltik).
Återstår alltså bara alternativ 1) eller 2) - och det är där (sd) skjuter in sig. Och ärligt talat är ju befintlig svensk lagstiftning inne på samma spår, en slags blandning av stopplagar och kostnadstagande.

Det handlar alltså inte ett smack om "blodsmystik" (eller någon slags rasism) utan om välfärdskramande och klassisk ovilja till förändring.

nazli sa...

Sakine,
Oavsett hur mycket du forsoker vara helsvensk och debatera om invandrarfientliga grupper vara mot kvinnor och so kallade invandrare som kostar ocv men blir endo andra skonet andra klassens manniska. Man fods inte invandrare eller utsatte man gjors invandrare. sluta hugga ner granen som du stor po var fornuftigt att sto for dina egna sidan. Andra sidans greset ser ut grona men inte sant det er artificielt. Varfor expressen anstellde inte dig som har redan vikarierat so longtid isellet dig de anstelda annan? och likaso city ovd. Bara invandrar fientliga men som syns och hors i din bolgg skerp dig snella se dig om!
Den som som elskar dig fron hjertat

Roger Svensson sa...

"Appeal to authority" är ju rent argumentationsfel och snarast det som borde betecknas som oseriöt. Det är självklart inte att bemöta Janssons beräkningar i sak genom att konstatera att han inte refereras på Google Schoolar!

Att arbetskraftsinvandring i sig alltid skulle vara ekonomiskt lönsam är inte eller sant. Enligt en rapport från brittiska överhuset har den Storbritannien inte tjänat något på sin arbetskraftsinvandring, snarast har den hemska befolkningen, speciellt de som tillhör "arbetarklassen", förlorat: Länk

Sen finns det även andra faktorer än de rent ekonomiska, eller något suspekt ”blodsmystik”, som talar emot dagens invandrings- och integrationspolitik. Att försöka skapa ett ”mångkulturellt” etniskt splittrat samhälle där människor från jordens alla hörn skall bo sida vid sida utan gemensam kultur/historia och utan gemensamma normer, värderingar, referensramar och sociala koder är helt enkelt ingen bra idé. Det leder till samhällsupplösning, otrygghet och konflikter, det visar all historisk erfarenhet och den forskning som gjorts på området, t.ex. den av Putnam, Bogdanor och Trevor Phillips.

sakine sa...

Nazli, du förstår uppenbarligen inte svenska, om du uppfattar mitt inlägg som ett försök i att vara "svensk"? Det var bland det sjukaste jag läst. Fråga någon som förstår innan du skriver förvirrade inlägg.

Ps. Ingen har för övrigt sagt att jag ska sluta skriva för Expressen. Ds.

Anonym sa...

En annan gigantisk nackdel med invandringen som det hyschas nåt oerhört med i svenska medier: kriminaliteten:

http://jp.dk/indland/krimi/article1424845.ece

"Ud af i alt 85 unge under 18 år, som i første halvår af 2008 blev fremstillet i Dommervagten i København for forbrydelser, der kan give fra halvandet års fængsel og opefter, havde de 67 pct. en udenlandsk baggrund mod 56 pct. i 2007. "

"En ny analyse af volden i København i 2007 viser, at også her er indvandrerne stærkt overrepræsenterede. Mens 54 pct. af gerningsmændene havde dansk herkomst, havde 46 pct. en udenlandsk. Der er tale om en stor overrepræsentation, idet personer med udenlandsk baggrund udgør omkring 20 pct. af befolkningen i København.

Voldsofrene var for 75 pct.s vedkommende danskere, mens 25 pct. havde udenlandsk baggrund."

Det är inte konstigt att folk vill ha mindre invandring med dessa siffror, och det är rent oförskämt att, som stora delar av media idag gör, anklaga dom som inte vill ha mer av den här varan, för att vara rasister.

Liknande siffror finns i alla europeiska länder inklusive Sverige. För mig är det en gåta att man inte för länge sen minskat invandringen kraftigt enbart i ljuset av dessa siffror.

Anonym sa...

Mycket av debatten kring invandringens kostnader bygger på att man blandar ihop nationalekonomi med utfallet för enskilda. Dessutom finns det ickeekonomiska faktorer som är väl så viktiga som de ekonomiska och därtill irrationella preferenser om hur folk i gemen vill ha det. Eftersom demokratin i Sverige har låsts in i ett överstarkt partiväsende som i symbios med pressen lever avskillt från samhället som helhet är det inte konstigt om politiken på detta och andra områden driver iväg från den folkliga opinionen.

Att invandring leder till ökad BNP är inte konstigt. Det vore ett katastrofalt misslyckande annars. Detta ger härskarklassen mer och fler att härka över men däremot betyder det inte att någon undersåte får högre köpkraft.

Skulle personer med invandringbakgrund ha lägre medellön än infödingarna så sänker invandringen BNP per capita men ger infödingarna tillgång till deras tjänster för ett aptitligare pris och höjer sålunda levnadsstandarden. Skulle de däremot med högre frekvens vara vara arbetslösa och försörjda med sociala programm så sänker det också BNP per capita och skulle då direkt belasta infödingarnas ekonomi.

De ekonomiska frågorna måste kopplas med ett vad och ett för vem. Frågan om invandringens kostnader är svår att ställa och ännu svårare att svara på. Hur det påverkar den offentliga ekonomin är lättare men även där måste man värdera vad som skall vara med och vad som inte skall vara med i kalkylen. Det är alltså upplagt för motstridiga siffror och folk som anklagar varandra för ohederlighet.

All debatt i Sverige verkar handla om kronor och ören. Det är ovanstående svårigheter till trots lätt och mätbart men det finns andra faktorer som till exempel upplevd trygget på gator och torg eller att infödingsföräldrar mycket ofta vill att alla barnen i Bullerbyn skall se ut som bullerbybarn och ha dessas kulturella värderingar och beteende vilket man kan se på hur de flyttar när de bildar familj.

Det är emellertid i lag förbjudet att planerat gå dem till mötes och för dem att öppet tala om saken.

sakine sa...

Spam raderas.

roberth sa...

Islamofobisk? Vad betyder det? Sen är det inte Spam att skicka tre olika inlägg mig veterligen. Förklara gärna vad Islamofobi är Sakine. Sen är det så att snart kommer väl det en ny amnesti. Frågan är hur många det blir denna gång? 10 000? 20 000?

Anonym sa...

Sakine!
"Din" Fredrik säger att "arbetskraftsinvandring är samhällsekonomiskt bra för ett land". Detta är säkert helt riktigt om det i landet finns ett arbete som kan utföras så att vinst uppstår. Om arbetsinvandringen genereras enbart av den invandrades önskan om jobb och en förbättring av sina materiella villkor så är väl det kanske inte så gynnsamt för alla berörda parter. Arbetskraftsinvandring har väl emellertid ganska lite med den här diskuterade problematiken att göra. Den rör sig väl om lönsamheten i flyktinginvandring, anhöriginvandring och invandring av humanitära själ? Om inte, så korrigera mig.

Anonym sa...

Daniel E:
Skattetrycket går ner från över 50 till under 47 procent i slutet av denna mandatperiod. Förra året gick Danmark om oss när det gäller högst skatter i världen.
Att hantverkare utsätts för konkurrens är samma sak som när svenska textilarbetare blev utkonkurrerade på 1960-talet. Denna strukturomvandling som ”svenska” (många var ju från Finland och Jugoslavien etc) industriarbetare har varit utsatta för i decennier har gjort att vi idag har världsledande globala företag som står för en stor del av det svenska välståndet. Det finns ingen anledning att inte låta inhemska tjänste- och hantverksnäringar undergå samma process, om man inte är protektionist eller rasist vill säga.
Vi anser inte att invandringen inte fungerar. Du missar alternativ 2: ta kostnaden. Även om jag är emot den stora staten så är jag ännu mer emot krig, förtryck och förföljelse av olika slag, särskilt när det sker med något slags våldsmonopol i ryggen. Därför är jag beredd att betala för att ge människor skydd. Jag fattar inte varför det är värre att en bosnier som riskerade att bli mördad av Mladic fick skydd i Sverige än att en arbetslös norrlänning går på bidrag i stället för att jobba på 7-11 i Stockholm.
Jag blandar inte ihop korten. Jag vill bara få SD att bekänna färg. Är det människor med annan hudfärd, religiös och kulturell bakgrund ni är emot, eller de statsfinansiella belastningarna? För i så fall skulle man kunna införa så mycket arbetskraftsinvandring att nettokostnaden för den sammanlagda invandringen (flykting/anhörig samt arbetskraft) blir noll. De statsfinansiella vinsterna med arbetskraftsinvandringen får helt enkelt väga upp de statsfinansiella kostnaderna med flykting/anhöriginvandringen.
Johan Hedin: Det är mer tabu att vara emot invandring än det är att vara emot välfärdsstaten. Där håller jag med sd.
Roger Svensson: det är inte jag som ”appeal to authority” utan sd, som säger att forskningen har visat på kostnader för invandringen på flera hundra miljarder. Det finns ingen forskning bakom det påståendet, utan en pensionerad farbror utan vetenskaplig kunskap i frågan. Vad gäller över hustes rapport tycker jag du ska läsa den här kommentaren: http://www.philippelegrain.com/legrain/2008/04/the-house-of-lo.html
Och vad gäller förmågan för olika etniska grupper med olika sociala och kulturella värderingar att leva ihop i ett land tycker jag du ska åka över Atlanten. Där finns ett land, världens mest framgångsrika, som bygger på just den idén. Putnams forskning har sedan länge blivit avfärdad. Men, det är sant att man måste ställa krav på människor som kommer hit att följa de lagar som finns. Men de kraven ställer vi även på infödda. Och sist men inte minst: om det nu är kulturen som är det farliga med invandringen, varför i hela friden håller ni på och repeterar en massa siffror om invandringens kostnader, som är tagna ur luften?
Enheduanna: anledningen till att ämnet nationalekonomi finns är att man ska kunna dra generella slutsatser utifrån enstaka fall. Hur skulle politiken se ut om den utformades för varje individ? Det är också därför politikens omfattning ska vara så begränsad som möjligt, eftersom den slår generellt och inte är anpassad efter varje individs förutsättningar och preferenser. Det är just på grund av dessa prisskillnader vi har köpkraftsjusterad BNP per capita.
Anonym: just det. Flykting- och anhöriginvandring tenderar att vara en samhällsekonomisk kostnad så länge det finns omfattande bidragssystem och trösklar in på arbetsmarknaden. Då måste man fråga sig: är vi redo att ta den kostnaden för att ge människor skydd? Ja, säger jag.
Om det är denna kostnad som gör att man är emot flykting- och anhöriginvandringen kan vi öka arbetskraftsinvandringen så att vinsterna från den senare väger upp kostnaderna för den förra. Är man då fortfarande emot flyktinginvandringen blir det tydligt att det som egentligen driver invandringsmotståndarna inte är de nationalekonomiska eller statsfinansiella kostnaderna utan något annat. Då ska man säga det, stå för det och gå till val på det.

Fredrik Segerfeldt

roberth sa...

Fredrik ska vi ta kostnaden för att sätta invandrare i segregering också? Vi har ingen flyktinginvandring i princip om du nu inte visste det. Hur ska en invandrare arbeta om denna inte kan språket? Om Sfi inte leder till något. Du tar upp Usa som ett exempel men där har de inte Las. De har heller inte bidrag från vänster och höger. Inte ens i Usa bor etniska grupper tillsammans. Det enda invandrare kan konkurera med är lönen och där sätter facket stopp. Det är en lose-lose situation som det är i Sverige. Till sist varför tror du Sd har som störst stöd i Skåne? Är det bara rasister där eller? Vakna upp lite nu! Arbetskraftsinvandring har vi knappt någon. Ingen högutbildad väljer Sverige pga dåliga löner och taskigt klimat. Tror du det är många ingenjörer, rörmokare, svetsare som kommer hit? Nej just det.
Roberth Ström

Anonym sa...

Robert:

"Ska vi ta kostnaden för att sätta folk i segregering?" Förstår inte frågan.

Ja, våra flyktingregler har blivit striktare. Men med den nya arbetskraftsinvandringen blir trycket på flyktingvägen mindre.

Städaren på mitt gamla kontor var från Colombia. Kunde inte svenska. Fungerade utmärkt.

LAS har inget att göra med förmågan för olika etniska grupper att leva tillsammans i ett land. Det var i det sammanhanget jag nämnde USA, som kontrast till den DNA-baserade nationalismen i Europa.

Det är ingen lose-lose-situation. Folk som behöver skydd ska få det, och folk som kan och vill försörja sig själva ska få det.

Vi ska göra allt vi kan för att få hit så många ingenjörer och rörmokare som möjligt.

Fredrik Segerfeldt

roberth sa...

Sverige är otroligt segregerat. Vad innebär det? Det innebär att inga möten sker och människor bildar egna samhällen med egna regler. lagar och normer. Du har ett bra exempel i Rosengård. Flyktingregler? Om du får svslag kan du bara gömma dig några år sen kan du ansöka igen. Eller så kan du åka till Norge söka där och snabba på hela processen. Vilken arbetskraftsinvandring menar du? Den illegala? Du nämner din städare ska du inte nämna pizzerian på hörnet också? Att rada upp enskilda exempel förändrar knappast helhetsbilden. Las förhindrar rörlighet på arbetsmarknaden. Folk som behöver skydd säger du har du ens undersökt sidan Migrationsverket.se? Vi ska göra allt för at få hit folk säger du. Lycka till Fredrik det kommer "ni" behöva. Du kan läsa boken I Sveriges väntrum. Där har du haveriet svart på vitt. Eller boken svensk maffia. Eller ska du fortsätta blunda?

Anonym sa...

Jag bodde ett tag på gränsen mellan Wisconsin och Minnesota i USA. Gamla svenskbygder. De flesta hade skandinaviskklingande efternamn, och dörrmattor det stod Velkommen på. De sa att de var skandinaver, men det var de inte. De kunde inte svenska/norska, de åt inte den maten jag var van vid, hade inte mina vanor och värderingar. De var amerikaner. 100år tidigare var området ett skandinaviskt ghetto.

Flyktingreglerna har blivit striktare de senaste 15 åren.

Jag talar om den nya lag om friare arbetskraftsinvandring som träder i kraft i vinter.

Anekdoten om min städare var endast till för att visa att det går att jobba i Sverige utan att kunna språket.

Det haveri du talar om misslyckas ni gång på gång att belägga. Anledningen är att ni inte har några belägg. Er drivkraft är inte fakta och analys utan en instinktiv motvilja mot människor som inte ser ut som ni, heter som ni och beter sig som ni. Det är också därför, när ni blir motbevisade, tar till hysteriska tonfall som "ska du fortsätta blunda". Faktum är att jag har haft ögonen på vid gavel i flera år och jag känner inte igen mig i din beskrivning.

roberth sa...

Anonym? Jag antar att du är Fredrik? Att jämföra Usa med Sverige är inte möjligt. Okej vad kallar du det faktum att det skjuts dagligen i Göteborg? Att det brinner upp två bilar i snitt i Malmö? Att invandrare står för 70% av försörjningsstödet men utgör ungeför 14 % av befolkningen? Vad säger du om att många kommuner ska skära ner i skolan men anställer nya socialsekreterare se Borlänge tex. Vad säger du om att myten om invandringens ekonomiska fördelar är tillintetgjort både i England och Frankrike? Vad säger du om att invandrare är överrepresenterade på våra fängelser? Vad säger du om att Sd har ungefär 15% stöd i Skåne och ökar? Du kanske inte heller vet om att de två män som blev misshandlade under Pride blev misshandlade av invandrare. I Danmark får du ta del av vad som sker i Sverige tigs allt ihjäl. Undersök själv eller det vill du nog inte göra dina illusioner kan krossas. Ny lag om arbetskraftsinvandring när vi har hundratusentals utan arbete varför inte utbilda dem först? Är dessa invandrare ett lost cause enligt dig?

Anonym sa...

"För i så fall skulle man kunna införa så mycket arbetskraftsinvandring att nettokostnaden för den sammanlagda invandringen (flykting/anhörig samt arbetskraft) blir noll. De statsfinansiella vinsterna med arbetskraftsinvandringen får helt enkelt väga upp de statsfinansiella kostnaderna med flykting/anhöriginvandringen."

Det finns ingen arbetskraftsinvandring i världen som skulle kunna göra det. Enligt Jan Ekberg, regeringens egen utredare, gick den massiva arbetskraftsinvandringen under 50- och 60-talet som högst med en vinst om uppemot 10 miljarder kr, omräknat till dagens penningvärde, under några år kring 1970. Samtidigt uppskattade han kostnaden för dagens invandring till 30 miljarder kr årligen. För övrigt finns det ingen anledning att ha arbetskraftsinvandring bara för sakens skull, utan det bör ju finnas ett behov för den, som under 50- och 60-talet med akut arbetskraftsbrist inom industrin. I dag finns det inte någon sådan arbetskraftsbrist men i stället ett gigantiskt utanförskap. Med en generell arbetskraftsinvandring i en sådan situation riskerar utanförskapet att cementeras och lönerna att pressas neråt.

Anonym sa...

Fredrik/ "Det finns ingen anledning att inte låta inhemska tjänste- och hantverksnäringar undergå samma process, om man inte är protektionist eller rasist vill säga."

Säg att Sverige skulle ha fri invandring, samt att ni skulle få ert liberala paradis där arbetarna kunde få "konkurrera fritt". Då skulle Sverige sannolikt överflödas av okvalificerade arbetare från Tredje världen. Det skulle leda till att BNP per capita sjönk drastiskt, samtidigt som den sociala sammanhållningen bröt samman.

Fri rörlighet för tjänster är INTE samma sak som fri rörlighet för varor, iaf inte utanför nationalekonomins läroböcker. Det skulle vara samma sak om dom som utförde tjänsterna inte befann sig i Sverige. Men nu kommer dom grupperna hit, vilket skulle förändra det svenska samhället drastiskt. Alla undersökningar visar som sagt på att heterogena samhällen tenderar att få klart svagare tillit mellan medborgarna. Såna starkt negativa bieffekter finns inte av varuutbyte över gränserna.

"Är det människor med annan hudfärd, religiös och kulturell bakgrund ni är emot, eller de statsfinansiella belastningarna?"

Jag tror det är ganska tydligt att sd är emot båda sakerna. Det är f ö den helt dominerande ståndpunkten i Europa, inte minst bland högerpartierna, t ex UMP, CDU, m fl. I land efter land pratar man om bevarande av den nationella identiteten, etc.

"Jag fattar inte varför det är värre att en bosnier som riskerade att bli mördad av Mladic fick skydd i Sverige än att en arbetslös norrlänning går på bidrag i stället för att jobba på 7-11 i Stockholm. "

Dom flesta invandrare riskerar inte att bli mördade om dom inte får bosätta sig i Sverige resten av livet, det fattar vem som helst.

Men vad gäller frågan om varför Sverige har ett speciellt ansvar för sina medborgare: Återigen; i denna fråga är det du som inte är överens med i stort sett alla europeiska regeringar och säkert 95 % av de europeiska folken. Stödet för nationalstaten och stödet för uppfattningen att människor har speciella skyldigheter mot sina landsmän är helt dominerande. Du kan hitta några extremistgrupper som är mot den bland libertarianer och extremvänstern, men alla större partier och nästan hela befolkningen stöder nationalstatstanken. Sd och liknande partier tar bara nationalstatstanken ett steg längre; men egentligen är det bara en fråga om detaljer. Likheterna mellan t ex s, fp och m:s politik å ena sidan och sd:s å andra är mycket större sagda partiers likheter med ideologerna som pratar om världsregering och fri invandring.

Jag tycker vidare att det är extremt konstigt att det alltid talas om att det är så synd om det ena eller andra folket i tredje världen för att deras kultur krossas, samtidigt som svenskar inte får göra några som helst såna hänsyn. Jag, och den överväldigande majoriteten svenskar vill inte att Sverige ska förvandlas till Dubai, även om det skulle göra oss en smula rikare. Jag vill att Sverige ska förbli Sverige. Jag vill kunna känna mig hemma här. Den som föredrar Dubai kan förslagsvis flytta dit; inte försöka förvandla Sverige till ett Dubai.

Hår håller jag med Roger Svensson till punkt och pricka. Att kalla dessa resonemang för "blodsmystik" är bisarrt och visar på den totala andefattigheten i den liberala världssynen. Alla vanliga mänskor tycker och tänker så här, och du börjar babbla om blodsmystik i nån sorts nazistisk anda. Herregud, det är ju mer världsfrånvänt än babblet man brukar få höra från kommunisterna.

Det är dags för er världsfrånvända liberaler att sluta vara så förbannat självrättfärdiga. I stort sett ingen tycker som er, och ändå gör ni inte minsta ansats till att ens försöka förstå hur den överväldiganade majoriteten tycker och tänker. Det är moraliskt och intellektuellt förkastligt.

Roger Svensson sa...

@ Fredrik Segerfeldt

Uppenbarligen har du svårt att bemöta Jansson siffror med hållbara motargument eftersom du känner dig tvungen att angripa honom som person istället för det han hävdar i sin rapport. Nu ju Phillipe Legrain snarast att beteckna som en nattväktarstatsförepråkare och hans resonemang om de ekonomiska fördelarna av arbetskraftsinvandring förutsätter den typen av samhälle och fungerar absolut inte i ett skattefinansierat välfärdssamhälle som Sverige. Är nog snarast ”liberaler” som behöver bekänna färg i denna fråga! Vill man ha mer en nattväktarstat, vilket ju är en helt legitim ståndpunkt, så bör man klart och tydligt säga detta och inte försöka lura folk att tro att ens politik är kompatibel med en allomfattande välfärdsstat av Svensk modell!

Att se nuvarande invandringspolitik som någon sorts ”humanitär hjälpinsats” är ju i rent nonsens och ett hyckleri av stora mått! Det är i så fall fråga om ett rent omänskligt och omoraliskt resursslöseri när man för vad det kostar att försörja en enda invandrare här skulle kunnat rädda livet på och skydda hundratals personer i tredje världen: Länk

Att du, och dina likar, direkt avfärdar t.ex. Putnams forskning för att den inte stämmer in i er naiva vision om ett ”mångkulturellt” paradis är ju inte förvånande, däremot saknas det som vanligt fakta och logiskt hållbara argument för ert avfärdande! Tittar man på verkligheten så ligger den ju betydligt närmare den destruktiva samhällsupplösning som Putnam beskriver än något sorts ”mångkulturellt” utopia, och det gäller inte minst i USA där otrygghet, etniska konflikter och segregation knappast är okända fenomen …

Varför skulle man för övrigt inte kunna diskutera BÅDE de ekonomiska och social problem som nuvarande invandrings- och integrationspolitik ger upphov till?

sakine sa...

Helt riktigt, Segerfeldt.

roberth sa...

Så även om en person blir överbevisad gång på gång så håller du med han ändå Sakine? Är ni ihop eller? Pinsamt att du hr huvudet i sanden i denna fråga.

sakine sa...

Det tror jag inte att Fredriks flickvän skulle uppskatta!

roberth sa...

Nej men börja då undersöka saker istället för att vara liberal in absurdum. En liberal syn är mycket bra men ibland går även denna syn för långt. Roberth Ström