2008-08-13

Feminister på deltid


Uppdatering: Neudings svar. Ehm, ja, du har snöat in på kärnfamiljskritik. Andra på redaktionen väljer i stället varianten hederskultur och hyllningar till vårdnadsbidraget. Läs gärna meningen som börjar "Men sedan brister det för SvD:s omtänksamma jämställdhetsivrare..." en gång till. (Förstår att den förvirrar lite). Trevligt att stukturerna inte försvann med lakanet, till sist. Tack för svar!

Uppdatering 2: Sanna Rayman svarar. Först av allt: tack båda för svaren. Jag ska försöka tydliggöra vad jag menar:

Självklart finns det skillnader mellan beteenden som upprätthålls genom tvång, och på beteenden som upprätthålls av normer individer väljer eller väljer bort. Men att i det ena fallet - när invandrarkvinnan förtrycks - betona kultur och struktur, och att samtidigt kategoriskt hacka på strukturprat av feminister, ger bilden av just 'förvirring'. Kärnfamiljen ska inte problematiseras. Vårdnadsbidrag ska det inte klagas på. Som om bristande jämställdhet inte bottnade i något djupare än bröllopsnattens lakan! Det finns en rad traditioner och normer som upprätthåller en kultur där det anses rätt att ha ihjäl unga kvinnor som 'avviker', och det finns traditioner (såsom kärnfamiljen) och normer som motverkar alternativ till strikt manligt och strikt kvinnligt. Så enkelt är det, för att låta lite extra Bush-ig.

Och nej, jag tycker heller inte att människor enbart är produkter av sin omgivning. Vårdnadsbidragets nackdelar skrev jag om här. Vi får vara överens om att inte vara överens i den frågan. Allt jag tycker är intressant eller länkar till från denna blogg är för övrigt inte sådant jag håller med om.

Uppdatering 3: Louise P har som vanligt feministbrillorna på. Kloka Ingerö roas och landar sällan i samma familjepolitiska slutsatser som jag.

15 kommentarer:

Unknown sa...

Knas nånstans?
Min skrivare drar igång när jag trycker på länken :)

Hur går det med körkortet förresten??

Själv har jag uppkörning på lördag och är sååå nervös

sakine sa...

Cian,
Agh! Bloggen krånglar ibland. Nu ska det fungera.

Jag tänkte ta kortet i september! Har inte hunnit köra så mycket den senaste månaden....
Håller tummarna på lördag!

Anonym sa...

Bra skrivet förutom delen om vårdnadsbidraget. Feminister är som vänsterfolket rabiata och går aldrig att resonera med.
Roberth Ström

Sanna Rayman sa...

Hej snäckan! Jag har semester och var förvisso inte apostroferad, men den här gick ju inte att passa på.

Svarar på bloggen.

/Sanna

Anonym sa...

Du har helt rätt, Sakine.

Tyvärr är det väldigt vanligt att saker som invandrare gör klassas som något helt annat när det är svenskar som gör det.

Svenskar som gör något klandervärt beskrivs ofta som sjuka individer medan invandrare som gör något liknande beskrivs som att de tillhör sjuka kulturer.

Alla invandrare väntas ta ansvar och ta avstånd när enskilda invandrare har gjort något galet. Det är en maktdemonstration från majoritetssamhället att på detta sätt tvinga oskyldiga människor att stå med mössorna i händerna och hata sig själva och be om ursäkt för att de är invandrare...

sakine sa...

Hej där! Tack för det långa svaret, det var intressant. Jag svarade genom en förlängd bloggpost här.

Kanske pratar vi förbi varandra en aning.

sakine sa...

Ops, svaret här ovan var alltså till Sanna.

Bertram, kanske! Ge gärna exempel om du kommer på några.

Anonym sa...

Bertram det var det dummaste jag hört!Vad är svensk kultur då eftersom invandrare skylls för sin sjuka kultur? Väntas invanrare ta ansvar? Du det har vi för länge sen gett upp hoppet om!
Roberth Sröm

Sanna Rayman sa...

Tack för svar. Intressant det här :)

Tror eg. som du att vi kanske pratar förbi varandra lite. Vår lilla debatt vore kanske betjänt av lite definitioner, nu har vi båda använt strukturer, normer, seder, traditioner och system som synonymer, trots att vi troligen tolkar dem ganska olika. Förmodligen bidrar det inte till tydlighet. Men, men.

Ingen har väl påstått att bristande jämställdhet bottnar i lakan. Att jag erkänner att vi liksom många andra civilisationer och kulturer har det patriarkala systemet i grunden är inte samma sak som att jag ser strukturer vart jag än vänder blicken. Det jag själv betonar i frågan om heder är inte heller i första hand strukturer, utan något så enkelt som mänskliga rättigheter. Man kan betona en tradition som ett problem utan att tro att feminism är enda lösningen. Hederskulturers seder kan lika gärna motarbetas med individens rättigheter som fullt tillräckligt argument.

Jag säger inte att man inte får problematisera kärnfamiljen eller vårdnadsbidraget. Men de är inte på långa vägar jämförbara med ett hedersförtryck.

Jag är som sagt inte feminist, men såklart för jämställdhet. Dock är det skillnad på jämställda förutsättningar och jämställt utfall. Det förra vill jag hävda att vi har, det andra får vi inte alltid - pga att
A) normer förtrycker oss eller
B) folk gillar att följa dem
(välj din favoritförklaring!).

För egen del är jag huvudsakligen intresserad av att förutsättningarna är jämställda - utfallet vill jag inte att vi styr över för mycket - eftersom det obevekligen innebär större ingrepp i individens egen domvärjo.

I alla händelser är normer någonting som det faktiskt är upp till var och en att bryta genom handling. Ogillar du majoritetens livsföring, parmiddagar, barnalstrande, familjeliv - vad du vill - jamen så gör på ett annat sätt! Det är faktiskt inga omöjligheter om man verkligen vill.

Jag vill nog hävda att fler normer skulle brytas ner om vi faktiskt bröt dem, i stället för att bara gnälla på dem.
Människor under hedersförtryck har däremot mycket små möjligheter att göra det, därav frågans stora tyngd och vikt för mig. Men personer som Maria Sveland däremot har inga konkreta hinder att tala om. Förutsättningarna finns där.

Stör hon, du med flera kärnfamiljskritiker er främst på att utfallet envisas med att bli "fel"? Eller önskar ni er helt enkelt samhällets hjälp med att orka bryta normerna?
Måste alla vägra kärnfamilj, bara för att Sveland ska våga?

Anonym sa...

Men Sanna, är det så omöjligt att tänka sig att de här mödomsbrudarna faktiskt bryter mot hederstabun? I längden är det inte en eftergift åt det heliga blodet på lakanen, utan faktiskt att göra det meningslöst.

Sedan pratar ni möjligen delvis förbi varandra, vad Sakine menar, och jag håller totalt med, är att det pratas oftare om patriarkala strukturer när det handlar om hederskultur, och exemplifieras med blod på lakan och så vidare; och det ska protesteras emot eftersom det bidrar till den patriarkala kulturen där kvinnors fria val anses vara lågt. Men varför i konsekvensens namn inte mot vårdnadsbidrag på precis samma premisser i så fall? Kvinnor som vägrar blöda på lakan eller vill självförverkliga sig själva genom t ex arbete mot familjens vilja, är precis lika relevant.

Om man nu är emot blod på lakanen för att det är ociviliserat och medeltida, är inte betalning för att se till att det lönar sig att hålla kvinnan hemma lika illa?

Kärnfamiljsvurmandet i sig är ett sätt att peka på att vi har också våra strukturer. Om man ska ropa på att de mänskliga rättigheterna hindras för hedersbrudarna för att de med sin fria vilja faktiskt gör något åt det, så gäller det också kärnfamiljen och kvinnor som gör fria val.

Problemet är också att anta att hedersbrudarna inte kan ta egna beslut, det är ju precis vad de gör, och samtidigt anta att alla kvinnors val i fråga om värdnadsbidrag är fritt. Det skär sig?

Vårdnadsbidrag i sig är en gratifikation för ett viss beteende. Bättre vore om vi slopade alla dessa gratifikationer alls. Förr skulle staten skiljas från kyrkan, dags att skilja staten från familjen?

Sanna Rayman sa...

Louise,

Nej. Det är såklart att "mödomsbrudarna" kan bryta och bryter mot tabun. Men det är svårare för den under hedersförtryck att göra det än vad det är för Maria Sveland att bilda kollektiv. Ingen kommer hota henne med balkongflygning - om man ska vara övertydlig.

Vadå vurma? Vem vurmar för kärnfamiljen? Jeezus. När någon andas något om att det kanhända är liiitegranna sorgligt med skilsmässor ibland så genererar det ju regelmässigt utfall om hur reaktionär ett sådant påpekande är, gärna med tillägg i stil med "Fler skilsmässor åt folket!".
Är det bara jag som uppfattar det larviga i det? Räcker det inte med skilsmässor åt de par som vill skilja sig, varför skulle en ökning vara eftersträvansvärd eller ett mål i sig?

Dessutom. Införs vårdnadsbidraget verkligen på patriarkala premisser?
Mig veterligen är det inte riktat till kvinnor. Och igen, normbrytandet, också här, ÄR VÅRT EGET ANSVAR.
Inte heller innebär vårdnadsbidraget att det "lönar sig" i jämförelse med arbete.

Är varje par (oavsett kön) som skaffar barn tillsammans och bildar familj förresten bara en patriarkal anordning? Så prosaiskt. Jag tänkte mig inte kärleken så...

Jag tycker egentligen inte att vårdnadsbidraget är en gratifikation. Dagis kostar, betydligt mer än ett år av vårdnadsbidrag. Det är möjligen en snål återbäring till föräldrarnas självbestämmandes fromma.
Allrahelst - såklart - en avsevärt lägre skatt så att det överhuvudtaget fanns möjlighet att fatta beslut om sitt och de sina.

P.S. Fattade inte den här meningen: "Om man ska ropa på att de mänskliga rättigheterna hindras för hedersbrudarna för att de med sin fria vilja faktiskt gör något åt det, så gäller det också kärnfamiljen och kvinnor som gör fria val."

Anonym sa...

Sakine,
Du skrev bra men du kan ınte gemföra vordnadsbidraget med hederskultur

vordnadsbidrag drarkvinnor tillbaka till spisen, det er mot kvınnorsutvecklingen men hederskulturen er lika med barbariet lıka med , att setta kvinnor i en cell fastkjetyade med handboyar och utföra tıllsvıdare tortyr.
Nazlı

Anonym sa...

Vi bildar inte familj av patriarkala skäl, men det utesluter inte att det finns strukturella könsmönster. Som det där med deltid och prioritering av familj och arbete, att bilda familj har större konsekvenser för kvinnors ekonomi. Det är faktiskt så. Vi kallar det ett uttryck för för fri vilja likväl, vilket är fullkomligt rimligt.

Men det finns ett problem/dilemma här: Liberaler ser det vanligtvis inte som rimligt att kompensera egna val vi gör med familjen, ändå ska det vara rimligt med vårdnadsbidrag som vi dessutom redan vet på förhand kommer användas av familjer där kvinnors självbestämmande redan är lågt. Samtidigt pläderas för att det är orimligt att bekosta/eller acceptera kvinnors mödomshinneoperationer av strukturella skäl.

Det är inte konsekvent resonerat.

Anonym sa...

Varför ska inte invandrare få välja då? Sniff sniff det luktar socialliberalism här.
Roberth Ström

Anonym sa...

Robert, det kan man nog plädera för men då ska man kanske inte samtidigt plädera för att kvinnor inte kan välja att blöda på lakanen. Konsekventare så.