2008-05-08

Rödebyfallet

Dick Erixon och Lars Lindström diskuterade Rödebydomen i P1-morgon (lyssna!). Erixon, som annars inte verkar göra annat än att ropa efter hårdare straff, tycker att det var helt okej att skjuta tonåringen. Det känns ganska folkligt. Mycket riktigt hör jag nu på Ring P1 att alla mejl de fått in hurrar för den friande domen i Rödebyfallet. 

Börjar folk bli galna? Är mannen psykiskt sjuk ska han förstås ha vård. 

27 kommentarer:

Anonym sa...

Öh, vad är det här för sida? Vart tog lakritsflickan vägen?

Självklart skulle han frias. Han skulle överhuvudtaget inte ställts inför rätta. Han försvarade sin familj. Under en lång tid gjorde staten ingenting, trots upprepade påringningar enligt konstens alla regler. Inte heller föräldrarna till de mobbande ligisterna. Alla svek.

Därmed kom saken slutligen i ett läge där fadern, "sjuk" eller inte, tvangs ta i med så kraftiga medel som han kunde uppbringa. Det är rätt.

sakine sa...

Blogge, jag gillar fortfarande lakrits men ser ut som ett töntigt geléhallon. Var tvungen att hitta en ganska ny bild där jag inte STIRRAR rakt fram, jag har för stora ögon för det.

Till frågan: men vafan! Ska småglin, som man förvisso gärna kan skrämma skiten av, skjutas så fort samhället brustit? Ja, föräldrar etc är hemska som inte tar sitt ansvar. Men det här är ju mord. Någonstans passeras gränsen. Och hur långt sträcker sig nödvärn? Gränsen suddas ut.

Anonym sa...

Blogge:

Han må haft rätt att skjuta för att försvara sin familj. Men nu var det ju inte därför han frikändes utan för att han som du säger var "sjuk" vid tillfället. Om man ska fortsätta frikänna mördare på dessa grunder så finns det ju all anledning att vara orolig. I det här fallet må vara hänt men tycker man att det här domslutet var rimligt så borde man i konsekvensens namn tycka att samma sak ska gälla andra som dödar folk. Därför har jag lite svårt att förstå de glada utropen från bloggare som du, Ingerö och Erixon. Ponera att typ Englas mördare frikändes helt för att den rättspsykiatriska expertisen kommer fram till att han var sjuk vid tillfället men inte längre är det.

Anonym sa...

Sakine:

Man kan inte ha för stora ögon.

Anonym sa...

Han borde fått vård. Däremot är domen underbar för oss alla som blivt mobbade genom alla år. jag tror ingen skulle klara den pressen denna man fått utstå år efter år av mopedgänget!
Roberth Ström

Anonym sa...

jonass, antag att ett femårigt barn tar upp en kniv och dödar sin mamma. Hur hårt straff vill du att femåringen ska ha?

Är du korrekt i huvudet inser du att barnet inte kunnat begripa konsekvensen av sitt handlande, att barnet varit otillräkneligt.

Antag nu istället att samma handling begås av en trettioårig man som går i sömnen. Otillräkenlig, på sammma sätt.

Antag vidare att samma brott begås av en person med en psykisk sjukdom. Denne är då fortfarande otillräknelig, på samma sätt som ett femårigt barn eller en sömngångare.

I ett rättsamhälle kan man bara straffa personer som är medvetna om konsekvensen av sitt handlande, inte av otillräkneliga personer.

Således ska otillräkneliga personer som begår ett brott överhuvudtaget inte dömas. Om otillräkneligheten är av tillfällig natur spelar ingen roll -- tänk sömngångaren.

Antag exempelvis att Englas mördare istället var en person som drabbats av en hjärntumör, vilken i sin tur spelat hans psyke ett spratt -- han utvecklar en psykos och mördar en flicka, men inser inte vad han håller på med. Han opereras, hjärntumören tas bort, psykosen försvinner. Vad skulle poängen nu vara att straffa denne person? Ingen alls, annan än att tillfredsställa en mobb som vill se blodshämnd. Hämnd på en hjärntumör som ingen hade personligt ansvar för...

Detta sinnessjuka synsätt att otrillräkneliga ska straffas finns bara i Sverige, inte i något annat land.

I fallet med Rödeby gäller dock, enligt mitt sätt att se det, att fadern hade både rätt och skyldighet att försvara sin familj mot inkräktare. Om det synsättet vann lite större gehör skulle folk nog passa sig lite extra för att gå in i andras privata hem för att terrorisera.

Anonym sa...

Blogge:

Jag har missuppfattat dig en smula. Jag håller faktiskt med dig. Jag fascineras bara av att många som i vanliga fall vill ha hårdare straff och är skeptiska till rättspsykiatrin tycker att domen i rödebyfallet är bra bara för att de tycker att han hade rätt att göra det han gjorde. Du hör uppenbarligen inte till dem.

Anonym sa...

Blogge:

Om en förövare befinns vara otillräknelig vid brottstillfället och därmed friskrivs från ansvar för handlingen borde han/hon tilldömas rättspsykiatrisk vård, eftersom en person som inte är tillräknelig inte kan släppas ut i samhället, då denne inte har kontroll över sina handlingar och därmed inte kan ställas till svars för dem. Är det då inte rimligt att den läkare som friskförklarar en sådan individ tar ansvar för sin diagnos och om patienten begår brott efter utskrivningen och befinns psykiskt sjuk tar över ansvaret för brottet?

Problemet med rödebymålet och liknande fall är att det framstår som att man använder psykisk sjukdom slentrianmässigt från försvarets sida för att friskriva sig från allt ansvar. Människor som blir heligt förbannade och gör saker som de sedan får ångra verkar inte existera i juridiken. Jag tycker att du har rätt i att han har rätt att försvara sig, men inte med vilka medel som helst och i det här fallet har han gått över gränsen och borde ta ansvar för det.

Anonym sa...

magnus, den gräns som passerades var mannens hem, och den passerades av ungdomarna. När någon passerar den gränsen har man rätt att ta till vilka medel som helst för att driva ut inkräktarna. Mitt hem är min borg. Om det _inte_ vore så skulle ett större antal försöka provocera sig fram mot en mjukare gräns. Gränsen till hemmet måste vara absolut, det är den sista utposten för någon som är jagad.

Jag antar att ungdomar överlag inte kommer att passera någons gräns i hemmet i så stor utsträckning efter detta. Gott så. Man ska ha en jävligt stor respekt för den gränsen.

Vidare, i en sådan situation går det inte att kräva att en person ska vara lika rationell som Terminator, utan man kan tvärtom förutsätta att personen i fråga är ytterligt nervös och skärrad, och att han kommer att göra misstag.

Själv skulle jag inte tveka: jag skulle meja ner varje inkräktare med sax och gaffel om så krävs. Jag skiter i vad svensk lag säger! Naturrätten gäller. Självförsvarsrätten är absolut.

I det här fallet är det dessutom så att den stat som har våldsmonopol inte har reagerat då mannen upprepade gånger begärt att få hjälp. Det stärker bara hans rätt.

Ditt förslag om att en läkare ska ta över en annan persons dom är löjlig. Vi har personligt straffansvar.

Problemet är väl snarare den extremt olyckliga sammanblandningen av rättsväsende och psykiatri. Den senare måste vara en oberoende vetenskap utan politiska kopplingar. Först då kan man konsultera psykiatrin och få definitiva svar. Som det är idag används psykiatrin mest som ett verkställande utskott åt rättsväsendet.

Staten har rätt att skydda allmänheten från farliga personer, alltså otillräkneliga personer som inte kan tilldömas straffansvar. Staten kan således besluta om tvångsintagning förenad med utskrivningsvillkor, men staten kan inte _döma_ till psykiatrisk vård! Smaka på ordet: jag dömer dig till onkologisk behandling. Det är ett språkligt missbruk som inte hör hemma i juridiken. Vård får de som är sjuka, straff de som gjort sig skyldiga till brott och som är tillräkneliga.

Anonym sa...

Dick Erixon... Jag minns hur han nästan tuggade fradga i SVT debatt när de diskuterade brottslingar. Hårdare straff, skällde han.

Den människan behöver vård...

Anonym sa...

Hade vi varit en frisk arisk nation hade han fått stupstocken direkt. Hoppas gänget ger igen då samhället inte verkar göra detta.

/Peter

Anonym sa...

Ja du Blogge, jag håller med dig om att man har all rätt i världen att försvara sitt hem, men självförsvarsrätten gäller även utanför hemmet. Vi kan inte ha olika regler i hemmet och utanför. Alla medel är, och bör inte vara, tillåtna utan det måste finnas proportioner.

Jag menar inte att man kan kräva av medborgarna att vara rationella i alla lägen. Det är fullt förståeligt om man tappar omdömet i vissa situationer och yttre påverkan kan utgöra förmildrande omständigheter, men det är inte psykisk sjukdom för det.

När det gäller läkarens ansvar ser jag att jag uttryckte mig väldigt slarvigt, det var inte ansvar för brottet utan ansvar för diagnosen jag menade. Mitt fel. Har jag fel, eller är inte rättspsykiatrisk vård tvingande? Då någon anses så pass otillräknelig att den personen inte kan tillåtas röra sig fritt i samhället borde det vara våldsmonopolets skyldighet gentemot medborgarna att skydda dessa från denna person. Om en läkare med ansvar för en sådan person friskförklarar denne, borde den läkaren vara ansvarig för att den personen inte utgör en fara för allmänheten. Om en sådan friskförklarad person återigen begår brott och det bedöms att han/hon inte kan ställas till svars för sina handlingar av samma anledning som vid förra tillfället, borde inte läkaren som friskförklarat honom/henne ställas till svars för att ha utsatt allmänheten för fara.

Anonym sa...

Generellt gäller olika regler i hemmet och utanför. Så ock för självförsvarsrätten, eftersom man i hemmet har en absolut rätt till frid.

Lagman Pia Johansson säger så här till DN: "Experterna har förklarat det med att 50-åringen upplevde ett direkt dödshot och att han inte hade någonstans att fly. Då återstår bara anfall. Är man då 'omedveten' går reptilhjärnan i gång och hjälper en att göra komplicerade saker utan att man är medveten om vad man gör."

Man behöver således egentligen inte ta till begrepp som psykisk störning, utan det räcker med att konstatera att trängda människor stänger av alla civiliserade funktioner och låter de mest primitiva delarna styra för överlevnad. Därför kan i ett sådant läge inte finnas krav på rationalitet och proportionalitet. Och därför bör man avhålla sig från att provocera människor så att de blir inträngda i ett hörn -- vi kan alla i det läget förvandlas till dödsmaskiner.

Angående att läkare ska åläggas straffansvar för felaktiga diagnoser kan jag bara säga att du inte verkar ha tänkt igenom saken ordentligt. Vi har en devis som säger hellre fria än fälla i juridiken, och den åsidosätts om det finns ett personligt incitament för läkaren att hellre fälla. Läkare måste vara fria att bedöma utifrån den egna professionens kunskap.

Anonym sa...

Hedersman skjuter anfallande skurk - Inget straff

Skurk anfaller och skjuter hedersman - hårt straff.

Tyvärr verkar domstolar och etablisemang följa den motsatta principen. Erixon vill bara återinföra samhällsfreden och freda hus och hem för gemene man. När den brister skall man få försvara sig. Ungdomsgänget får själva bära skulden.

I mitt tycke skulle den motbjudande monstervalpen släpas från sjukbädden till galjen, nu när man försummade att tjära och fjädra ligan medan det fortfarande fanns hopp.

Vi som är hjälplösa, rättslösa, skyddslösa och utsatta vill bara ha fred - och den får kosta.

Tobias Struck sa...

Sakine. Jag ser domen som ett uttryck för en attitydförändring, oavsett vad de fina rättspsykiatrikerna kom fram till om frånvaro av uppsåt till följd av tillfällig sinnesförvirring.

Nödvärnsdebatten verkar på ytan sakna relevans för domen, men jag tror att den faktiskt har betydelse. Det är dags att kyssa adjö till 68:ornas flumepok. Nu gör vi så här: Ge fan i att hota och trakassera min familj oprovocerat om du gillar att andas. Jag tycker inte att det är en dålig inställning. Den är praktisk, rättvis och handfast.

Det är en tragedi att pojken dog. Han verkar inte ha varit delaktig i trakasserierna innan den ödesdigra kvällen. Men det som hade kunnat rädda honom är antingen att fler hade varit hårdare mot honom tidigare - eller att de brutala hade vunnit. Välj vad du gillar bäst.

Anonym sa...

blogge bloggelito:

Mitt hem är min borg...
...Gränsen till hemmet måste vara absolut, det är den sista utposten för någon som är jagad.


Exakt! Mer korfattad och koncis förklaring tycker jag inte borde behövas i ett samhälle som kallar sig civiliserat.

Hurvida någon sedan är psykstörd eller inte är ointressant

Ps
Man kan ju dessutom fråga sig om makt/mediakonglomeratet skulle vara lika upprörda om Rödebypappan, i ett annat scenario, skjutit ner ett par fullfjädrade Bandidos- eller HA-medlemmar som trängt in på gården.

Anonym sa...

ja vård men de flesta känner empati med den familjen för mobbare finns ingen empati!
Roberth Ström

Hans Li Engnell sa...

Man blir mörkrädd av vissa inlägg här...

Det handlar över huvud taget inte om självförsvar. Tingsrättens dom handlar inte om självförsvar. Det handlade om att försöka bevisa uppsåt, vilket åklagarens misslyckades med. Tingsrätten frikände inte med hänvsning till att pappan hade rätt till självförsvar utan för att han inte ansågs veta vad han gjorde.

Felet var att åklagaren trodde att han skulle kunna få en fällande dom för mord, vilket var orealistiskt. Däremot är det i mina ögon tydligt att pappan visste vad han sysslade med. Han var tillräckligt klar i bollen för att ladda om vapnet och skjuta ett dödande skott. Han sköt inte i självförsvar för att freda sig (han blev nämligen inte angripen). Pappan borde ha dömts för dråp alternativt grovt vållande till annans död för 15-åringen och grovt vållande till kroppsskada för 17-åringen. Jag hoppas och tror att hovrätten ändrar denna galna dom.

Anonym sa...

Det vänder sig i magen när man läser Engnells kommentarer. Vad skulle pappan ha gjort? Hans familj var attackerad av en lynchmobb som hotat döda pojken. Hur kan det vara så lätt att försvara dessa ligister när du inte var där? Du ger ligisterna rätt att trakassera en handikappad pojke men du ger inte familjen rätt att försvara sig i sitt eget hem. Det är den inställningen som ligger till grund för hela situationen. Skulden för det inträffade ligger alltså även på dig. Hade det varit din egen handikappade son det handlat om hade det garanterat låtit annorlunda.
/Förbannad

Hans Li Engnell sa...

"Förbannad",

Du ger folk rätt att skjuta ihjäl människor för att de känner sig stressade. Det om något borde få det att vända sig i magen på alla med något slags rättsmedvetande. Jag försvarar inte ungdomarna på något vis. Men jag anser inte att man har rätt att skjuta ihjäl andra människor på detta sätt. Pappan var INTE under attack. Han "uppfattade" situationen som hotfull, men det räcker inte som ursäkt. Detta rättsfall har i efterhand kommit att handla om nödvärnsrätten, vilket det inte alls handlade om i tingsrätten. Folk diskuterar nödvärnsrätten när de egentligen borde diskutera pappans psykiska tillstånd och eventuella oförmåga att styra sina impulser.

JMT sa...

Problemet är väl framförallt att pappan gick ut och sköt, sett ur ett nödvärnsperspektiv så är det inte uppenbart nödvärn i lagens mening eftersom vad jag förstår hotet inte var överhängande och de inte trängt in i bostaden. Möjligen kan man hävda nödvärnsexcess. Nu går man vad jag förstår istället på att pappans psykiska tillstånd inte var i stånd att hantera den extrema stress som uppstod av mordhot, skadegörelse, intrång på familjens tomt samt eventuella planer på att sätta mordhoten i verket när ligisterna anländer beväpnade och polisen inte anser att situationen är tillräckligt allvarlig för att skicka dit en patrull.
Det är iallafall för mig inte otroligt att man under en sådan situation reagerar aggresivt, särskillt inte om man har någon form av psykisk störning.
Eftersom situationen var av mycket speciell karaktär ser jag inte riktigt varför personen behöver "vård", lika lite som jag ser att någon behöver vård om de aggerar aggresivt om man stoppar en huggorm innanför tröjan på dem. När situationen var över aggerade ju dessutom familjen som goda samhällsmedborgare. Det tragiska i situationen är väl främst att polisen hade en så extremt hög tröskel för när de ides agera.
Försvarsadvokaten ska givetvis peka på de punkter som främst talar till klientens fördel, om nödvärn är svårare att hävda än temporär sinnesstörning så bör man gå på det senare.
Det kan ju även nämnas att såväl den rättspsykiatriska undersökningen som socialstyrelsens rättsliga råd båda bedömde mannen som sjuk vid tillfället. Eftersom så var fallet har jag svårt att se att man överhuvudtaget behöver behandla självförsvarsaspekten då den vad jag förstår utgår från att fallet handlar om en frisk person.
Däremot kan ju självförsvarsperspektivet vara intressant i en mer generell mening.
Vård av en person som inte längre är sjuk är rimligtvis orimligt, då blandar man samman rättspsykiatrisk vård ( som såvitt jag förstår bara är aktuell fram tills dess att personen är friskförklarad ) och fängelse, däremot kan det vara intressant att diskutera hur frisk och hur bestående det tillståndet kan anses vara någon måste vara för att skrivas ut från psykiatrisk vård.
Jag har svårt att se hur hovrätten skulle kunna dömma annorlunda annat än om man hittar uppenbara felaktigheter i de psykiatriska undersökningarna,

Abab sa...

Egnell:

Är vi på det klara med att om du befinner dig på min tomt utan medgivande eller trakasserar min familj vid ett enda tillfälle, så får du en dubbelpipig långt ner i halsen? Bra, för jag tänker inte förklara det en gång till när det väl gäller. Och du behöver inte vara dugg rädd för mig så länge du inte ger dig på mig oprovocerat.

Rödeby-pappan är en hjälte!

Tobias Struck sa...

Engnell. Kom igen nu, varför tror du att åklagaren valde mord som enda åtalsgrund och varför tror du att rättspsykiatrikerna tog bort minsta lilla misstanke om uppsåt till mord genom att förklara pappan som så tillfälligt sinnesförvirrad att han inte visste vad han gjorde? Det finns lag och rätt, sedan finns det folkviljan. Och det har gått för långt i detta land med att ignorera folkviljan. En del makthavare har beslutat sig för att utnyttja lagen och rättens vindlar och vrår för att ändra på den saken, vilket är mycket friskt. 68-psykosen är över. Jag instämmer med Dan: Var säker på att du råkar riktigt illa ut om du hotar mig eller min familj och sedan dyker upp på min tomt med en påk. Jag kommer helt säkert att go loco på dig, hur mycket förnäm avsmak det än väcker i din förvridet överkultiverade natur.

Anonym sa...

Tobias Struck:

Om folkviljan ändå var gällande i detta land, och på nätet så skulle du suttit bakom lås och boom sedan den tidiga stenåldern. Ge dig av härifrån NU!!

/Jessica

Tobias Struck sa...

Jessica. Detta är inte din blogg. Du hallucinerar. Och varför skulle någon vilja spärra in någon som inte begår brott? Du har problem. Snacka med ett proffs om det. "Ge dig av härifrån NU!" Herregud vad sjukt.

Anonym sa...

Jessica. Tobbe ligger på plats 17 av 800 politiska bloggar. Folket har valt genom sina besök.

/Tobbes kompis Jim

Anonym sa...

Bössan borde istället ha varit laddad med grovsalt för att därigenom "skrämma skiten ur små glin" som Sakine uttryckte det tidigare. Då hade Simon (och co) lärt sig en riktig läxa. Nu är det tyvärr omöjligt för honom att göra det. Detta är naturligtvis en obeskrivbar tragedi för samtliga inblandade parter. Men förmodligen finns det även något gott att lära av eländet, förhoppningsvis.

/Johan K