2007-06-05

Yttrandefrihetsfråga

Jag diskuterar nu lagen Hets mot folkgrupp med en meningsmotståndare.

Här info om lagen.

Min meningsmotståndare menar att

1) lagen skyddar individer direkt och konkret
2) lagen är generell (d v s döms alla medborgare lika inför denna lag)

Jag tycker förstås att det är snömos, lagen är luddigt utformad då den förbjuder missaktning [att se ner på] och då den pekar ut olika kriterier för kollektiv som ska ingå i lagen. Exempelvis räknas etnicitet upp, medan könstillhörighet inte gör det. Hur som helst. Nu har en fråga dykt upp som rör punkt 2:

Har någon dömts för lagen med hänvisning till "hets"/missaktning mot "svensk"?

Om ingen vet svaret på rak arm ser jag till att återkomma i frågan. Jag tycker själv att den här lagen är mycket intressant. Och korkad.

----------------------------------------------

Uppdatering: Fick nyss veta följande (tackar Magnus i Umeå för det), fyra citat från en BRÅ-rapport (2001:7).

I materialet finns inga domar som rör kränkande uttalanden om, eller
texter riktade mot, etniska svenskar. Det saknas inte sådana anmälningar, men de har avskrivits av olika skäl. Inom ramen för den här undersökningen har det inte varit möjligt att undersöka dessa brottsanmälningar och skälen till att de avskrivits. Avsaknaden av domar innebär inte att det finns något lagstiftningsmässigt hinder för att åtala och döma kränkande texter eller andra uttalanden mot svenskar.

Det var relativt ovanligt att brottet riktades mot någon specifik grupp. I tre fjärdedelar av domarna avsågs ingen specifik folkgrupp. Ofta är detta uttryckt i domen i termer av att (den dömda) personen ”uttryckt missaktning för andra folkgrupper än främst den nordiska” (till exempel genom att bära en nazistsymbol).

Genomgången av domar visar också på en diskrepans mellan hur fall som rör antisemitism behandlas kontra hur fall som rör annan typ av rasism behandlas, framför allt vad gäller tryckfrihetsmålen. I fall som rör antisemitism används mycket ofta expertvittnen, vilket inte är fallet när det gäller övrig rasism. När det gäller rasism generellt bedöms ofta materialet som helhet, men när det gäller antisemitism bedöms som regel varje enskilt yttrande för sig. Vad det beror på är svårt att säga med säkerhet, men mycket tyder på att rättsväsendet, liksom samhället i övrigt, har betydligt svårare att hantera antisemitism än annan rasism.

Bland vissa aktivister och sympatisörer till vit maktvärlden har hets mot folkgrupp under de sista 20 åren blivit ett statusbrott. Det är det ultimata beviset på att de som enskilda individer eller som grupp ”förföljs av samhället” för ”sina åsikters skull”. Reaktionen är ofrånkomlig eftersom lagen trots allt markerar den gräns samhället dragit för vad som är acceptabelt och vad som inte är det, i det offentliga samtalet."

---------------------------------------

15 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har svårt att tro att någon dömts för HMF mot en etnisk svensk. Lagen är väl till för de minoriteter som finns. Tror tom att DO yttrat sig i stil med att om man inte tillhör dessa minoriteter kan man inte bli diskriminerad. Så det ser ganska kört ut.

Anonym sa...

Jag anser likt Socialliberalerna att man inte bör få hota folkgrupper men att man bör få visa missaktning mot dom.

Tobias Struck sa...

Maria Bäckman (etnolog) har beforskat unga etniskt svenska flickors minoritetssituation i stora svenska städers förorter. Här är det hegemoniskt med diskurser som gör alla etniskt svenska flickor till "horor", eftersom den svenska allmänna diskursiva hegemonin för sex innan äktenskapet är mer öppen för att tonåringar av båda könen har sex.

Att kalla någon "svennehora" anses inte vara kränkande, utan beskriver bara tillhörighet. Men naturligtvis är det kränkande för den som blir kallad det.

Att tafsa på och våldta "horor" (kvinnor som anses ha haft utomäktenskapligt sex) anses vara mer acceptabelt inom delar av vissa länders kultursfärer.

HMF är meningslös om den inte inbegriper de etniskt svenska minoriteterna i förorterna. Men jag gillar den inte öht. Det finns andra lagar som skyddar mot verbala angrepp. Det är en politisk lag som syftar till att ta udden av spänningar i multikulturen.

Multikulturen är ett storkapitalistiskt EU-projekt - utan hänsyn till fattiga människors sociala liv. Syftet är att göra underklassen större och vidga underklassmarknanden mot Orienten och Östeuropa. Därav likgiltigheten för etniskt svenska förortsminoriteters livssituation. De är inte intressanta för överklassen, som naturligtvis inte heller bor där de utsatta bor...

Anonym sa...

Frågan är möjligen intressant för en rättshaverist.
Hetsade någon uttryckligen mot svenskar "svenskarna måste utrotas", anmäldes någon också för detta, och kom sedan frågan upp i domstol skulle domen falla på precis samma sätt som om hetset var riktat mot exempelvis araber, enligt gällande prejudikat.
Lagen är generellt utformad.

Anonym sa...

Har någon dömts för lagen med hänvisning till "hets"/missaktning mot "svensk"?

Det är nog mera sannolikt att få se en marsmänniska än att få se en sådan dom.

Denna pk-godtyckeslag borde f ö skrotas, vi har redan andra fulltäckande lagar (som är lika för alla) t ex olaga hot, ärekränkning m.m

sakine sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
sakine sa...

RL, har ingen någonsin anmält?

Har för mig att det finns ett fall från 90-talet ngn gång.

sakine sa...

Erik Dybeck, i förarbetet till lagen uttrycktes tidigare (70-tal) att svenskar INTE hörde till de folkgrupper lagen syftade på.

Lagen gäller inte alla grupper i samhället. Varför "skyddas" i så fall folk inte från hatuttryck/missaktning på grund av exempelvis könstillhörighet?

Lagen omfattar f.ö även missaktning.

Svaret på min fråga kommer förr eller senare. Det var uppenbart att du inte satt inne med det.

Tobias Struck sa...

Dybeck. Rättshaverist? Ha! Ännu ett ord, som används för att sparka von oben. Patetiskt.

"Rättshaverier" kan vara tecken på rättsröta lika väl som de kan vara tecken på något annat. Men det vet nog en som har dy i bäcken.

Försök nu att leva dig in i "svennehorornas" situation litet, herr Dybeck, om du ser över kanten på ditt skrivbord i mahogny.

Anonym sa...

Till samtliga!

Ja, denna lag kom självfallet till i ett mkt gott och viktigt syfte, men tyvärr har den under åren kommit att misstolkas och även i vissa fall "missbrukas".

Ett bra exempel på detta är NFS:s ledare Björn Björkvist. Björkvist sade följande vid ett offentligt "massmöte": "Jag tror inte att jag är ensam om att må dåligt när jag läser om hur svenska tjejer våldtas av invandrarhorder". För dessa ord fick han tillbringa två månader bakom stålgardiner. Och på nationaldagen 2006 sade Björkvist samma sak, enligt egen utsago citerade han bara vad han tidigare hade sagt, och ville med detta påvisa hur diffus och orättfärdig lagen om HMF är. Samma sak upprepades åter, två månader på "svenskt hotell".

Vad jag vill säga är att ALLA rimligtvis borde fundera över lagens elasticitet, diffushet och politiska korrekthet. Vilken hade den rättsliga följden blivit om Björkvist hade sagt precis det han sade men utelämnat "svenska"? eller om han hade sagt att han mår dåligt av att svenskor blir våldtagna men utelämnat "invandrarhorder"?

Sammanhang, förmodat syfte och förmodligen även vem som säger vad har antagligen betydelse för efterspelet, men ändå.

Märk väl att Björkvist sade "invandarhorder" och preciserade därmed ingen specifik grupp (kanske för att försöka undvika just HMF?). Vidare kan man fundera över vad som skulle ha varit det "hetsande" i meningen, vilket ju är lagens huvudsakliga innebörd att komma åt?

Anonym sa...

2 månaders fängelse, för att ha citerat sig själv ...inte ens Kafka kunde väl ha överträffat detta

Casparus Due sa...

Jag visar dagligen missaktning mot alla stora världsreligioner och tänker fortsätta med det.

Det är sjukt att vi har den lag vi har. I Arlöv, Skåne, pågår nu ett fal där en politiker påstått att det ökade heroinmissbruket är Kosovoalbaners fel. Blir man fängslad för det är det sjukt

Men jag skulle vika påpeka en annan sak. Har ni tänkt på att termen "etnisk svensk" är helt sjuk och visar på varför vi har så svårt att diskutera sådana här frågor i Sverige. Tänk er termen "etnisk Amerikan". Vad är det? Eller etnisk Kanadensare? Så länge svenskheten är en etnicitet snarare än en idé/språkgemenskap/värdegemenskap kommer problemen med tillhörighet till Sverige att fortsätta...

Tobias Struck sa...

Casparus Due. Jag är etnolog. "Etno" betyder folk och etnicitet betyder folktillhörighet. Visst används det även om folkblodsband ibland, men det kan lika gärna användas som du önskar (idé/språkgemenskap/värdegemenskap) och det är så det används av etnologer. Det är så som jag använder begreppet som etnolog och liberal nationalist och det är så Sverigedemokraterna använder det: Den som kallar sig svensk och anses av andra svenskar som svensk, är svensk.

Gud som den största kärleken och den renaste sanningen, välsigna Sverige och det svenska folket.

sakine sa...

Casparus Due, du har helt rätt!

Etnicitet antyder 'gemensamma [biologiska] rötter' - till skillnad från nationalitet.

Tobias Struck, varför använda det begreppet? Svenskheten bygger redan på 'blodsband'. Även om all nationalism bygger på föreställningar av gemenskap är den svenska, liksom den tyska exempelvis, bra exempel på nationalism som bygger på just ett uteslutande av 'mörka'.

Vill vi ha det så, fine.

Jag skulle föredra ett mindre rasbiologiskt tänk, men är inte säker på om den svenska nationalismen borde förändras i ett nafs.

Kanske är tryggheten i ett tillhöra "något äkta" och "urgammalt" anledningen till att svenskar inte skyltar med sin nationalism i allt de säger och gör.

Tobias Struck sa...

Capsarus Due. Som jag skrev, så används begreppet etnicitet mer och mer för att beskriva en kulturell gemenskap, wikipedia:

"Etnicitet är ett problematiskt begrepp som kan tolkas på en skala från primordialism (biologisk tillhörighet) till fullständig konstruktivism (social tillhörighet). Primordialisternas tolkning av etnicitet är då något som i det närmaste kan liknas med den som rasbegreppet normalt förknippas med, medan konstruktivisterna argumenterar för ett mer mångskiftande innehåll i begreppet. Efter andra världskriget har den primordialistiska tolkningen fått allt färre anhängare. Idag är det vanligare att etnicitet används i kulturell mening, men även modersmål får ibland definiera etnicitet. Etnicitet uppstår som fenomen när en uppfattning av kulturell skillnad eller likhet blir av betydelse."

Jag har personligen inget intresse i att försöka ändra på fascistiska nationalister. De är så få ändå. Vad jag som liberal nationalist är intresserad av, är att föra samman vanligt folk kring rena, liberala ideal, som vi identifierar som svenska och skyddar genom vår kultur och våra politiska samtal. Du kan läsa mer om det på:

www.frihetsguiden.com
och
tobiasstruck.blogspot.com