2007-06-16

Gulan skriver som vanligt bra om Turkiet

Finns att läsas här.

Inga kommentarer: