2006-01-07

Humor från liberalt nätforum

Två iranier diskuterar läget i landet. Till slut säger den ene:

- Vad vi behöver är en bin Ladin.
- Är du galen?!, säger den andre.
- Nej. För då skulle amerikanerna komma och rädda oss.

--------------------------------------------------

Vanligaste slogan i Mellanöstern?

'Yankee go home - och ta mig med!'

:o)))

Inga kommentarer: