2008-06-24

Dagens ledarkrönika

Om utländska studenter som ska betala. Så typiskt att det inte redan är så, och så typiskt att Sveriges förenade studentkårer genast gnäller.  

8 kommentarer:

Anonym sa...

Du kör med en småhandlarmoral Sakine. Kunskap växer av att delas och cirkulera fritt - att ha terminsavgifter på universitetet, avgifter för att låna böcker och att resa andra gränsmurar fär kunskap är kontraproduktivt i längden. De här studenterna kostar inte speciellt mycket för Sverige - de betalar ju hyra, mat, böcker och bredband precis som alla andra, tar inte studielån här, och somliga av dem kommer dessutom att löpande skapa kontakter för Sverige på sin hemmaplan, kontakter som ingen slick reklamkampanj hade kunnat ordna på samma sätt

Att du hatar SFS och "gnälliga studenter" (ungs människor medvetna om sina rättigheter gentemot nonchiga politiker och byråkrater, säger jag) visste vi redan. Välkommen att slåss mot EU också, det är deras regelverk som förpliktigar Sverige - och alla andra medlemmar - till att erbjuda utbildning utan några extra avgifter. Aven om det här utspelet handlar om utomeuropeiska studenter, som inte har just det kontraktspolitiska skyddet.

Anonym sa...

Sveriges förenade studentkårer saknar helt legitimitet. Enligt en ny enkätundersökning från Liberala studenter känner endast 15% av studenterna till SFS. De har ingen eller väldigt liten förankring bland studenterna. Siffrorna är skrämmande, men det som är än mer tragiskt är att media tar en organisation som SFS på allvar. Det är en samling kårbyråkrater, oftast med vänstersympatier, som inte bryr sig om annat än sin egen karriär.

/Dexter

sakine sa...

Magnus, ja jag är inte så förtjust i EU alla gånger. Tack för ditt råd/uppmaningen.
Med inställningen att "kunskap spridt fritt lixom ba" är det förståeligt att det har gått inflation i utbildningssektorn.

Dexter, ja de går inte att ta på allvar. Precis som många andra "ungdomsnätverk" med ett enda mål: "få" så mycket som möjligt "gratis" (via skatt).

Anonym sa...

Varför ska vi betala för dessa studenter? Vansinnigt! Nej det är inte Eu som gör att Sverige har det så. Det finns många länder som tar betalt!
Roberth Ström

Manu sa...

Sakine, tvärtemot vad ditt svar ovan antyder så har Magnus en poäng.

Exakt vem som har rätt tycker inte jag man kan avgöra utan information om hur mycket utlandsstudenterna faktiskt kostar. Då kan man väga denna kostnad mot de fördelar Sverige självklart har av kontaktskapande och goodwill som uppstår av att många utländska studenter kommer hit och pluggar.

(Som vanligt är svaret inte så enkelt som folk vill få det till, folk i det här fallet: Sakine och SFS)

Anonym sa...

m4nolo: Det finns ingen anledning att betala för de som har betalningsförmåga vilket många kineser har. De som kommer från u-länder borde kunna finansieras via bistådsbudgeten istället för att kanalisera pengar via Sida.

/Dexter

Manu sa...

Dexter,
"Det finns ingen anledning att betala för de som har"
Jo, som sagt, det kan det visst finnas, om fördelarna överväger. För övrigt känns det som att det skulle vara alltför krångligt att utreda exakt vilka kineser som har betalningsförmåga och inte.

Ulf Larsson (FP) sa...

Jag tycker helt klart att Sakine har en poäng. Det gäller både praktik och principer.

Det är faktiskt så att många högskolor med berått mod satsat stenhårt på att få hit utländska studenter för att rädda ekonomin när det varit ont om inhemska studenter.

Sedan har kvaliteten inte alltid varit den bästa då våra svenska högskolelärare långt ifrån alltid är vana eller kompetenta att undervisa på engelska. Det har även varit problematiskt att kombinera svensk studietradtion med utländsk dito vilket tyvärr lett till en del olyckliga fall av fusk/plagiat.

För någon månad sen larmades dessutom att antagningsprocessen för de utländska studenterna blivit så krävande att högskolorna kanske rentav skulle dumpa hälften av ansökningarna osedda. Jag tror att lärosäten arbetar med att förenkla och snabba på bedömningen av de utländska studenternas förkunskaper och behörighet. Utan en ordenligt behörighetsprövning blir studier i Sverige inte mycket värt och även en kvalitetssänkande faktor för alla som studerar på svenska universitet och högskolor.

Jag inser att inte alla utländska studenter har råd att plugga i Sverige om det blir avgiftsbelagt. Men varför inte se det som inslag i det svenska biståndet? Bjud in ungdomar från Zimbabwe, Nordkorea, Cuba och andra odemokratier och anordna utbildning i ekonomistyrning, organisationsteori, förvaltning, sociologi, teknik och annat som driver på demokratiutvecklingen. När dessa ungdomar sedan åker hem kan de knuffa på demokratiutvecklingen i sina hemländer.

Missförstå mig nu rätt, det finns en stor potential i att öka antalet hitresande studenter. Men jag tycker att det hellre bör finanserias med ömsesidiga avtal mellan enskilda eller grupperingar av lärosäten. Om våra svenska studenter får studera avgiftsfritt på utländska universitet får deras studenter göra detsamma här.

Utländska studenter skapar dessutom möjligheter till större nätverk professionellt och privat. Internationalisering på hemmaplan kallades detta på min högskola. Trist nog så tvingas utbytesstudenterna ofta umgås med varandra då de tråkiga svenskarna är alltför inbundna. Det beror så klart även på att svenskarna redan har sina nätverk färdiga medan de som bara pluggar i Sverige en kort period vill träffa så många nya kompisar som möjligt för att det inte ska bli tråkigt.

Alltså, SFS förenklar frågan allt för mycket då de reflexmässigt säger nej till studieavgifter. Jag misstänker att det verkliga motivet är väldigt egennyttigt. Om studieavgifter införs för utländska studenter kanske det blir lättare att göra detsamma för svenska studenter. Lärosätena bygger ju upp system för att administrera studieavgifter och väljarna vänjer sig vid tanken på studeiavgifter. Då kanske trycket ökar och motståndet minskar...