2007-09-06

Muf fyller luckan efter F!

Mot vårdnadsbidraget.

I förra veckan gick de ut och tog ställning mot ett EMU-inträde. Kul att ett borgerligt ungdomsförbund inte rättar sig i (allians)ledet! Men tanke på hur karriärfixerade de senaste Muf-bossarna har varit, kan man väl konstatera att Wykman bryter trenden.

Ett sundhetstecken i den politiska geggan.

30 kommentarer:

Jonas Barkå sa...

Nu tänker han dock fel.

Varför ska staten betala X tusen för den som föder barn och lämnar dem på dagis men inte X tusen för den so föder barn och tar hand om dem själva?

Det bästa vore att inte ha någon sunventionerad barnpassning alls men jag fattar inte varför staten ska ta pengar från ett barnafödande parför att sedan bara betala tillbaka dem ifall de väljer att använda dagis.

Hur resonerar du när du försvarar det här Sakine?

sakine sa...

Barkå, ja mindre subvensionerad barnpassning är jag helt för.

Men när den ändå finns är det bättre att låta folk ta del av det som erbjuds - annars får de välja hur de vill (och betala för det).

Dagis finns för att kvinnor ska pralla sig iväg till jobbet. Inte för att de ska sitta och passa ungar.

Hur resonerar du när du försvarar hemmafrueri?

Jonas Barkå sa...

Jag är inte för hemmafruar eller hemmamän, det är helt neutralt för mig. Jag vill inte att staten ska subventionera varken det ena eller det andra alternativet. Varför är du emot hemmafruar till den grad att du anser att staten ska straffa dem ekonomiskt?

Vad tog friheten att välja sjävl vägen?

Jonas Barkå sa...

Dagis *bör* inte finnas för att kvinnor ska pralla sig iväg till jobbet, utan för att de som vill ha sina barn passade mot betalning ska kunna få den tjänsten utförd.

Det här är nog det mest antiliberala jag hört från dig...

Anonym sa...

Man straffar inte den som väljer att vara hemma med sina barn. Man stödjer den som arbetar och bidrar med skattemedel och tillväxt. Liberalt är att vara emot t ex maxtaxan, eller rent av vilja ta bort subventioneringen helt. Inte utöka systemet till att gälla de som är hemma. Om vårdnadsbidrag är valfrihet så är medbörgarlön ännu mera valfrihet.

Anonym sa...

En sak som jag har funderat över är varför nu inte arbetssökande får rätt till förskola på heltid. Om det nu handlar om valfrihet så borde den arbetssökande kunna välja var de ska ha barnen också.
Nej, vårdnadsbidraget är det mest oliberala alliansen infört. Med avdragsrätt för hushållsnära tjänster som god tvåa.

Jonas Barkå sa...

"Man stödjer den som arbetar och bidrar med skattemedel och tillväxt."

Man stödjer den som arbar hela tiden och straffar den som som arbetar extra för att sedan ha råd att vara hemma. Dessa måste även betala en dagisplats antingen de vill det eller inte.

Man straffar även den som inte skaffar barn, men två fel blir inte ett rätt.

"Liberalt är att vara emot t ex maxtaxan, eller rent av vilja ta bort subventioneringen helt. Inte utöka systemet till att gälla de som är hemma."

Förutsatt att staten tar en viss summa så är det liberalase alternativet att dessa pengar lämnas tillbaka till så många som möjligt med så få förbehåll som möjligt. Det är genom de riktade bidragen som staten styr människors liv.

Dessutom, vad är skillnaden på att alla barn går på dagis eller annan subventionerad passning utanför hemmet och att samma mängd pengar går åt till att barnet passas i hemmet av en förälder? Med dagens skatter så är det bara de extremt rika som har råd att vara hemma med sina barn.

Det blir i stort sett samma mängd pengar som går åt med vårdnadsbidraget då utgifterna för dagisplatser minskar.

Sammantaget: Ett bidrag per barn är mer liberalt än ett bidrag per dagisplats då det senare innebär mindre ekonomisk styrning. Sådan styrning är inte rätt bara för att den eventuellt syftar till ökat arbete och tillväxt.

Jonas Barkå sa...

Angående arbetssökande: Det handlar inte om maximal valfrihet utan minskad ekonomisk styrning.

Men ja, det borde inte spela någon roll ifall man arbetar just under den tiden barnet är på dagis eller innan man valde att vara hemma med det. Som sagt vore det bästa ifall det inte spelade någon roll ens om man har barn.

Anonym sa...

"Förutsatt att staten tar en viss summa så är det liberalase alternativet att dessa pengar lämnas tillbaka till så många som möjligt med så få förbehåll som möjligt. Det är genom de riktade bidragen som staten styr människors liv."

Jamen dåså. Då är vi överens. Avskaffa i första hand maxtaxan och sänk skatten istället. Att utöka systemet till att omfatta den som inte jobbar gör inte saken bättre. Dubbelfel blir inte rätt.
Sen bidrar de allra flesta som har barnen på förskola netto till samhället efterssom de faktiskt betalar skatt. Den som är hemma och får betalt för det kostar pengar.
Man ska inte öka transfereringarna. Man ska minska dem.

Jonas Barkå sa...

Håller med om att slopad maxtaxa och lägre skatt är bättre. Håller inte med om att vårdnadsbidraget går åt fel håll.

Anonym sa...

Men är inte det att gå åt fel håll när man utökar bidragsfloran och därmed bidrar till högskattestaten. Så blir det ju om borgarna ska möta varje bidrag/subvention från vänstern med ett eget bidrag, i rättvisans namn. Det logiska nu är ju naturligtvis att ge samma bidrag till de som valt att inte skaffa barn (som du nämnde) så har snart den medborgarlön som grönisarna snackar om.

Anonym sa...

Jonas

Dagis *bör* inte finnas för att kvinnor ska pralla sig iväg till jobbet, utan för att de som vill ha sina barn passade mot betalning ska kunna få den tjänsten utförd.

Helt rätt, och så borde det funka i alla normala stater.

Saki:
Hur resonerar du när du försvarar hemmafrueri?

Men du kanske själv skulle trivas med hemmafrueriet ;)

Jonas Barkå sa...

"Men är inte det att gå åt fel håll när man utökar bidragsfloran och därmed bidrar till högskattestaten."

Om staten tar 500 kronor av alla och fördelar över 1% av befolkningen så är det värre än om de tar 1000 kronor och fördelar över 99% av befolkning. Det är inte bara summan av intagna skatter som är avgörande utan även hur de andvänds.

Sen tror jag de ökade kostnaderna kommer vara marginella. Skillnaden kommer vara att mindre pengar går till dagis och mer till föräldrar som stannar hemma.

Däremot kan det vara så att jämställdhetbonusen ökar den ekonomiska styrningen så mycket att det gör att förslaget totalt hamnar på minus. Det är ett problem.

Anonym sa...

"Sen tror jag de ökade kostnaderna kommer vara marginella. Skillnaden kommer vara att mindre pengar går till dagis och mer till föräldrar som stannar hemma."

Ah, men det låter ju toppen. Färre som jobbar. Det kan ju bara gå plus. Mer pengar till människor som inte betalar skatt.
Den som arbetar betalar i de allra flesta fall in mer pengar i skatt än vad subventionen till förskolan är. Den som inte jobbar och istället är hemma kostar pengar. En avsevärd skillnad tycker jag.
Kan inte folk som gillar vårdnadsbidrag bara erkänna att de vill ha fler hemmafruar och att de tycker att vi alla ska vara med och betala för dem. KD är ju hyfsat ärliga med det.
Jag är inte förtjust i förskolesubvention men jag kan trösta mig med att den ger ett nettotillskott. Däremot, med vårdnadsbidrag, betalar jag för att någon som unnat sig att skaffa barn ska kunna gå hemma längre.

Jonas Barkå sa...

Den som ska vara hemma måste ha jobbat extra för att det ska kunna funka, alternativt att partnern jobbar extra mycket. Det är knappast så att vårdnadsbidraget allena gör att man kan vara hemma. Så den skatt som du tror går förlorad är till största delen redan intjänad.

Sen tycker inte jag att det är bra när staten går plus på något. Destå mindre pengar de får in destå bättre.

Jonas Barkå sa...

Jag får dock erkänna att du har framfört en rad starka argument, och jag du har ökad min förståelse för hur man ur ett liberalt perspektiv kan vara emot förslaget.

Anonym sa...

Fast det funkar inte att vara emot vårdnadsbidraget om man inte samtidigt är emot lydnadsbidraget som nu ska utgå till familjer som delar föräldraledighet som staten vill. Och pappamånader. Och familjepolitik öht.

Lennart Nilsson sa...

mattias,
man kan ju fråga sig om vi ska ha föraäldrapenning eller inte, men om vi väl har det så borde det vara rimligt att det är individuellt. Syftet är ju att föräldrarna ska kunna vara hemma med sitt barn under den första tiden. Då är det väl knappast självklart att man ska kunna överlåta den rätten på någon av föräldrarna för att man tycker att den behöver det bättre. Det finns ju inga andra bidrag som är kollektiva på det sättet. Man kan ju t.ex. inte sjukskriva sig och ändå gå och jobba, men överlåta sjukpenningen på sin fru "för att hon behöver det bättre".

Anonym sa...

Lennart/

Man kan inte vara sjuk gemensamt med någon annan, men man kan definitivt ta hand om barn gemensamt. Det finns ingen rationell anlening till varför staten ska ekonomiskt påbjuda att man lämnar bort sina barn till främlingar från späd ålder, men samtidigt förhindra att man lämnar dem i händerna på sin partner.
Och missförstå mig rätt nu, jag älskar dagis och hade varit beredd att pröjsa en hel del för den tjänsten om inte staten subventionerat. Men alla ska kunna göra sina val.

Sakine/
Hur långt drar du det här bidrar till tillväxten-resonemanget som rättfärdigar bidrag till dagis men inte till hemmavarande förälder? På vilket sätt bidrar det att en trebarnsmamma med heltidstjänst i konsumkassan som kanske ger 17.000/ månaden har sina tre barn på dagis till en kostnad av cirka 360 000 kr/år? Lägg till detta VAB-dagar så fort någon är sjuk, och det är ofta.
Dagis är generellt en bra lösning, men jag skulle inte köra för hårt på lönsamhets- och tillväxtargumentationen om jag ville försvara rådande ordning.

Lennart Nilsson sa...

Mattias,
"Man kan inte vara sjuk gemensamt med någon annan, men man kan definitivt ta hand om barn gemensamt"
Nu närmar vi väl oss definitivt floskeltoppen, resonemanget handlar varken om att vara sjuk eller ta hand om sina barn, det handlar om på vilka grunder och till vem som staten betalar ut bidrag.
En grundförutsättning för att staten ska betala ut bidrag är ju att det medför någon konkret "nytta" definierat av den politiska majoriteten. I fallet med vårdnadsbidraget skulle det t.ex. kunna vara att barn blir mer harmoniska med en hemmafru. När det gäller förldraförsäkringen uppfattar jag det som "nyttan" handlar om föräldrars rätt att vara med sitt barn under den första tiden. Den rätten måste ju vara individuell, inte i något annat (bidrags-)sammanhang kan man överlåta den nytta som staten tilldelar en på någon annan. Det skulle ju iofs vara intressant om det kunde uppstå en laglig andrahandsmarknad för statliga "nyttigheter"...

Anonym sa...

EXTRA EXTRA!

SD har publicerat samtliga Vilks kariaktyrer på sin hemsida (borsett från judesuggan förstås).

Vad då säga om detta?

Jo, naturligtvis: var är Laila Freivalds? Eller ngn annan med stark försmak för att stänga ner meningsmotståndares hemsidor.

En favorit i repris kanske!

Anonym sa...

Lennart/

Det inte mindre floskel att påpeka att ett barn är lättare att överlåta än en sjukdom, än att påstå att det är "individualiserat" att förbjuda föräldrar att dela på föräldraledigheten.

Grötmyndiga resonemang om statsnyttan i det ena eller det andra bidraget förslår inte heller särskilt långt. Tror du att du är Alva Myrdal, eller? Det är ju inte för statsnyttan folk skaffar barn, och det är inte statens sak att ha synpunkter på det optimala sättet att uppfostra dem. Staten ska vara neutral i livsstilsfrågor, och helst inte lägga sig i dem över huvud taget.

Lennart Nilsson sa...

Att ha åsikter om "statsnyttan" vore mig helt främmande, jag erkänner överhuvudtaget ingen "statsnytta", jag visar bara på inkonsistensen i ditt försvar av det skulle finnas en större "frihet" i att man får överlåta andras pengar än att man inte får det. Och även om man skulle anse det så är det väl knappast något försvar för att staten ska dela ut ännu mer bidrag i form av vårdnadsbidrag bara för att några religiösa fundamentalister vill det.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Grue sa...

Fortsätt gärna slänga upp dina ledarartiklar, Sakine. Du behöver inte alls skriva nåt mer än "fins här" (som nån krävde), bara så man kan kommentera. Det är så tradigt att skriva på expressens hemsida.

Ang Björklund tycker jag inte att han är enbart pragmatiker. Det känns att han brinner för sitt uppdrag. Däremot är han inte klassiskt socialliberal utan har mer "kravliberala" eller t o m konservativa drag. Men ideolog, definitivt. För mig är ideolog inte en motsättning till handlingspolitiker (som han också är), däremot till vindflöjel eller röstfiskare (vilket jag anser att han inte är, i jämförelse med andra svenska politiker). Klart en snubbe jag gillar hursomhelst.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
sakine sa...

Johan K, det ämnet hör verkligen inte hit. Dessutom har flera tidningar redan visat rondellhundarna.

sakine sa...

Mattias, mitt inlägg var framför allt ett hurra för Muf som vågar göra lite tvärtom när de väl känner för det.

Jag är i övrigt ordentligt sossig när det kommer till barn: befria ungarna från mamma (och pappa) efter "den första tiden"! Jag blir mörkrädd när jag tänker på effekterna av vårdnadsbidraget. Och nå är det inte skattekronor jag syftar på.

sakine sa...

*då

Grue, ja jag har bara inte orkat.
Även om det inte hör till tråden, så några rader:
Björklund är en väl bekant politiker för mig. Jag VET att han har övertygelser och en riktning i sin politik, men hans trådar vilar definitivt inte på en sammanhängande ideologi. Det är lite som med Nyamko - de må ha vettiga åsikter här och var, men ideologi finns inte. Björklund är en sann populist (och det behöver inte vara fel).

För fp tror jag att det i längden blir svårt med en enbart pragmatisk partiledare.

Vi har ju redan Reinfeldt.

Douglas Martinsson sa...

Men Saki, missade du helt att min et al's motion mot vårdnadsbidraget (fokus: inga mer bidrag/arbetslinjen) gick igenom på LUFs kongress. Med ett tilläggsyrkande om att det är en kvinnofälla etc etc...