2007-09-09

Folkpartistiska beslut

Beslut tagna på fp:s landsmöte:

• En utredning om förstatligandet av skolan ska tillsättas.
• En utredning om de konfessionella friskolornas roll och framtid i det svenska skolväsendet ska tillsättas.
• Den 9 maj - datumet för bildandet av Kol- och stålunionen (sedermera EU) - föreslås bli allmän helgdag.
• En ny folkomröstning om euron under nästa mandatperiod.
• Enprocentsmålet i biståndet består. Demokrati ska vara främsta urvalskriteriet.
• Fri entré på statliga museer ska återinföras.
• Gravida kvinnor ska kunna underkastas tvångsvård för sitt missbruk i de fall de inte är motiverade till frivillig vård.
• Kommunarrest ska kunna införas i grova fall av kvinnofridskränkning. Partiet ska verka för att Sverige får en stalking-lagstiftning.
• Jämställdhetsprogrammet Mellan glastak och skurgolv - klämda kvinnor i det klämda Sverige, antogs.
• Partirådet blir ett eget beslutsorgan för de frågor som hänskjuts dit av antingen landsmöte eller partistyrelse.
• Landsmötet uttalade att statens ansvar för att säkra en fri religionsutövning ska fortsätta och att de juridiska skillnader som i dag finns mellan Svenska kyrkan och andra trossamfund ska avskaffas.
• Landsmötet beslutade att ta avstånd från heteronormativitet och att arbeta för lika rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.
• Ja till en utredning av möjligheten för par till insemination och äggdonation, även om varken sperma eller ägg är från någon av de två personerna.
• Landsmötet beslutade att verka för en samlad lagstiftning mot diskriminering av äldre.
• Ett integritetspolitiskt program ska utarbetas med förslag till hur integritetsskyddet kan förstärkas blanda annat i lagstiftningen samt ta ställning till om en särskild integritetslagstiftning bör införas.
• Ungdomar som bryter mot vårdplaner enligt LVU genom att befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt ska kunna omhändertas av polisen om samtycke från socialtjänst och vårdnadshavare finns.
• Ett nationellt register över individer som har djurförbud bör införas.
• Burma ska ha hög prioritet i folkpartiets internationella arbete för frihet och demokrati.
• Sverige ska inom EU driva frågan om ett erkännande av den Västsahariska Arabiska Demokratiska Republiken av alla EU:s medlemsländer.
• Partistyrelsens kulturpolitiska förslag Kulturen lyfter Sverige, antogs med smärre förändringar.
• Folkpartiet bör inleda arbetet med att återinföra ålderdomshemmen.
• Partistyrelsens psykiatriprogram antogs.
• Partiet överger förslaget om skattefinansiering av public service och accepterar licenserna.
• Spelmonopolet ska avskaffas. Licensiering av privata bolag. Svenska spel ska säljas.
• Illegala asylbarn ska ha rätt till skolgång.


Jaha. Det var ju inte så revolutionerande. Det där med heteronormativitet låter mest spännande. Blir kul att höra Jan Björklund argumentera för hbtq-rättigheter! (För första gången i sitt liv?).

6 kommentarer:

Jonas V sa...

Man kan knappst säga att fp hade många rätt. Jag höll med om max fem av besluten. Nästa gång blir det soffan.

Lennart Nilsson sa...

Kort sagt inget spännande (utom möjligen frågan om vad det betyder att "att ta avstånd från heteronormativitet"). Ibland önskar jag att fp kunde vara lite mer som mp, som sent en natt beslutade sig för att förbjuda ränta. T.ex. skulle man ju ha kunnat besluta om polygami eller kvotering av pojk- och flicknamn.

Lennart Nilsson sa...

Lite lustigt (eller möjligen tragiskt) är det ju att man beslutade att "Landsmötet beslutade att folkpartiet liberalerna ska skapa en offensiv och distinkt miljöprofil" istället för att ta några offensiva och distinkta beslut inom miljöområdet.

Anonym sa...

"Folkpartiet bör inleda arbetet med att återinföra ålderdomshemmen."?

Vad har vi då idag? Servicehus/boenden, men vari ligger då den signifikanta skillnaden?

"Gravida kvinnor ska kunna underkastas tvångsvård för sitt missbruk i de fall de inte är motiverade till frivillig vård."

Detta kan bli en aning komplicerat att genomföra i praktiken då många fall av missbruk inte upptäcks för än det är försent. Kanske att BVC kan ha en central roll här. Men det förutsätter ju att den blivande modern står i ständig kontakt med dem, vilket förmodligen inte alla missbrukare önskar göra.

Anonym sa...

...och det här ska föreställa Sveriges liberala parti...

Anonym sa...

Jävla idioter!

Skit ner er för i helvete!