2006-05-01

Grattis alla arbetare

Ni är unika!

Det kom en opinionsundersökning i dag: 4,7 procentenheter ner för "arbetarpartiet" under april månad.

Vi får se hur det ser ut första halvan av september månad. Jag är inte särskilt hoppfull.

Inga kommentarer: