2010-05-20

Studio ett, P1, om lagen hets mot folkgrupp

Lyssna gärna vid 17-tiden idag, där bland andra jag - om inget märkligt inträffar - ska diskutera hetslagstiftningen. Aktuellt fall: nytt åtal mot en "Muhammedaffisch".

Jag tycker HMF-lagen är problematisk på många sätt; här en tidigare kolumn i tidskriften Expo.

Uppdatering: Här finns länk till inslaget!

15 kommentarer:

A. Einstein sa...

Hörde dina argument mot lagen om hets mot folkgrupp och håller med. Antingen skall lagstiftningen bort eller förtydligas, ändras och förbättras. Om bort så måste förbättringar ske ändå i andra lagrum.

Jag tycker det är av avgörande vikt att vi alla öppnar ögonen för det hur det ser ut i det samhälle vi lever i idag och allt vad som skrivs, sägs och görs riktar in sig på värna demokratiska fri- och rättigheter UTAN sidoblickar på evt bortfall av invandrarröster. Syftet är naturligtvis att definitivt stänga dörren för alla fantasier om en teokrati. JK-åtalen mot de båda skåningarna har såvitt jag förstår samma syfte, för någon fällning kan det aldrig bli tal om. Emellertid, de som inte nöjer sig med enkla besked om vad som gäller här i landet, kommer tyvärr bara betrakta dessa fall som enskilda fall. Det gäller att stänga alla debatter om vad som är tillåtet för gott. Åtminstone i Sverige.

Skeåning sa...

Jag håller också med Sakine's argumentation, jag har i princip samma åsikter. Det bästa hade nog varit om lagen hade tagits bort, det är samma som med diskrimineringslagarna, även om de är framtagna med goda intentioner kan de också slå oerhört fel, vilket de tydligt gör alltför många gånger, de kan också utnyttjas i tvivelaktiga syften, sådana lagar tycker jag i allmänhet ska vara så få som möjligt.

Det här med åtalet mot Carl P Herslow är ju naturligtvis att man försöker stoppa obekväma åsikter som många kanske ser som ett hot, eller att man helt enkelt inte gillar dom. Man försöker således tysta dessa åsikter genom åtal, att inleda en rättsprocess var också ett sätt att försöka stoppa skånepartiets torgmöten, kanske för att "behålla lugnet"

Det kan givetvis inte bli fråga om någon dom, islam är en religion som utövas av alla möjliga folkgrupper, att då döma för hets mot folkgrupp vore månne den mest paradoxala domen i svensk rättshistoria? Det är naturligtvis för att man vill tysta åsikter.

Bulten i Bo sa...

Från debattsidan i Expressen

Samtidigt tycks gränserna för vad man får säga och skriva mot judar i Sverige i dag utvidgas steg för steg. Radio Islams hemsida fortsätter att kolportera ut sin grova antisemitism, sprida listor över judar och konspirationsteorier på sin hemsida utan att Säpo eller åklagarmyndigheterna gör något åt det.

Skribenterna av detta kommer nog att bli MYCKET besvikna om samma tidnings ledarsidas nya åsikt är att ovanstående tillhör yttrande och tryckfriheten. Tror jag!

Anonym sa...

Bra jobbat, Sakine. HMF är problematisk och jag tycker att du belyste det på ett bra sätt.

Ha det bra!

/Fredrik

sakine sa...

Kul att ni lyssnar! Blev lite hetsigt ett tag men det får man ju tåla.

Bulten i Bo sa...

Jag tycker inte det var så särskilt hetsigt. En på det hela taget bra debatt där både du och Ruwaida kom med vettiga ståndpunkter (och naturligtvis några som jag ej sympatiserade med).

Skeåning sa...

Debatter ska vara lite småhetsiga så länge det inte urartar i personangrepp, tycker jag. Allt som oftast har vi för ljumma debatter i Sverige, i synnerhet i de politiska debatterna där det allt som oftast är slätstruket. Mer hets och passion i debatterna!!

Robert Stenkvist sa...

Jag tycker du tar upp en viktig diskussion, utan att jag efter en snabb genomläsning av artikeln på Expo kan säga att jag håller med dig i alla stycken. Men du skriver för svårt för de på Expo, de lär inte förstå på djupet vad du menar.

Kristian sa...

Det var kul att det blev debatt om det här!

Samtidigt tror jag att det vore mer framkomligt att ändra lagen snarare än att avskaffa den helt.

Just när det gäller sådana där implicita hot kan det också vara svårt att få in dem under olaga hot eller uppvigling. Jag tänker då på sådant som Greens cancersvulst, Sieg-Heil-rop, eller KKK-are som paraderar med en snara i handen.

Vi kan titta på vad lagen säger om olaga hot respektive uppvigling (brottsbalken 4 kap 5§ och 16 kap 5§):

Hot: ”Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.”

Uppvigling: ”Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.

För uppvigling skall dömas även den som muntligen inför en samling av krigsmän eller i annat meddelande till krigsmän uppmanar eller på annat sätt söker förleda dem till en handling eller underlåtenhet som innebär att de åsidosätter vad som åligger dem i tjänsten.

I ringa fall skall ej dömas till ansvar. Vid bedömande huruvida ringa fall föreligger skall särskilt beaktas, om det förelegat endast obetydlig fara för att uppmaningen eller försöket skulle leda till efterföljd.

Är brottet med hänsyn till att gärningsmannen sökt förleda till allvarligt brott eller eljest att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst fyra år.”

Här är det ju då notervärt att om det endast är ”obetydlig fara” för efterföljd så räknas det som ringa, och man döms inte till ansvar. Och risken att någon ska ”skära bort” homosexuella, ta efter Hitler i hans behandling av judar, eller hänga svarta får nog ses som rätt liten ändå. Kanske måste vi förbjuda vissa saker även om risken är låg att de leder till brott.

När det gäller olaga hot ska uttalandet just vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan. Detta blir naturligtvis knepigt när det gäller det mer implicita och underförstådda. Är en hitlerhälsning eller en hakkorsfana bara ett hyllande av Hitler, eller är det också en implicit uppmaning till judeförföljelser? Var cancersvulsten bara ett uttryck för ogillande, eller var det något mer? Ville KKK-aren bara visa sin skicklighet i knopslagning?

Det talas också om ”säkerhet till person och egendom”. Men kan lagen tillämpas när hotet inte riktas mot en person? En folkgrupp är ju inte en juridisk person.

Så om man ska använda sig av hot- och uppviglingslagstiftning i stället, måste de antagligen ändras och utökas. Men det är kanske inte önskvärt. Det kan vara bättre att skriva om hetslagstiftningen i stället.

Martin Olsson sa...

Offtopic

Sakine vad tycker du om Leif GW perssons uttalanden om mediacensuren gällande invandrarebrott? Det var första gången en sådan intellektuellt framträdande person som dessutom är etnisk svensk utalar sig så i media. Kanske är det du när du pratade i tv om det här som startade en snöboll som nu rullar och blir större? Mycket bra om det vore så..

Martin Olsson sa...

Glömde länka videon med Leif GW: http://www.youtube.com/watch?v=DzpOctWLkgA

Anonym sa...

Är det någon debattör som jämfört debatten om Lars Hillersberg med den om Lars Vilks? Där finns viktiga likheter och vissa skillnader som jag ser det.

David Munck sa...

Debatten om Vilks kompliceras förvisso något av att rasistiska Skånepartiet har lanserat en bild på Muhammed (dvs profeten, inte en 'muslimsk Svensson') med en nioårig hustru. Jag tycker man får ha större tolerans gentemot konst/satir än gentemot politisk propaganda; den sistnämnda kan man alltid avkräva anständighet. Även Hillersberg kom till någon del undan med det. Han använde även andra etniska stereotyper, t.ex. ritade han Idi Amin med monsterläppar och finnar med kniv som sa "inte rispa utan skära de satans kommunisterna"; dock figurerade kronknästa judar obhagligt ofta i hans bilder. Och när han lät Ahmed Rami använda hans bilder som illustration till en bok var ju alla spärrar rivna.

sakine sa...

Intressanta idéer:

- Ja, kanske är det lättare att reformera hetslagen: Få bort formuleringen om "missaktning" och hålla fast vid principen att _alla medborgare_ ställs lika inför lag oavsett grupptillhörighet. Om det gick skulle jag inte klaga.

- Munck, intressant jämförelse mellan konst och politik. Tål att funderas på.

Martin, ska kika på klippet! Tror inte att jag har en stor inverkan på debatten, kanske ligger det bara i tiden att prata mer om brott.

Anonym sa...

Munck, Hillersberg ansåg själv senare att det var ett misstag att låna ut bild till Rami. Han sa sig vara omdömeslös entusiast. Ingela Lind skrev i DN om hans superliberala och superanarkistiska ådra. Marita Ulvskog stämplade hans bilder som antisemitiska efter bilden på Begin sittandes på en bomb med texten Made in the USA som DN publicerade och bilden på en annan israelisk premiärminister tyglandes en dalahäst. Jämför det med Vilks bild på Muhammed med bomb i turbanen eller muhammed som hund. Med Ulvskogs mått borde även Vilks då stämplas som rasist. Säg mig vad Vilks försvarare hade sagt om Vilks hade ritat motsvarande bilder på heliga gestalter inom judendomen sittandes i ett bombplan bombandes Gaza eller i en stridsvagn under Gazakriget. Både Vilks och Hillersberg sa sig vara antirasister. Bägge anklagades för rasism och främlingfientlighet. Bägge utnyttjades av rasister och främlingfientliga. Men bara Vilks mordhotades. Bara Vilks blev liberalernas banförare för yttrandefriheten. Jag ser Vilks som en omdömeslös religionskritker med ett speciellt fokus på Islam. Hillersberg tycker jag var en hård israelkritiker med bristande omdöme pga en anarkistisk ådra som slog vilt omkring sig likt en femåring.