2009-03-18

Sexköpslagen igen

David Munck skriver om sexköpslagen på Newsmill. Och nämner mig:

På Expressens ledarsida den 14 mars 2009, i vad som möjligen kan signalera en omsvängning i prostitutionsvänlig riktning hos den urbana liberalismen i Sverige, argumenterar Sakine Madon mot det principiella försvaret för sexköpslagen hos Maria Robsahm (f.d. Carlshamre) från feministiskt initiativ (tidigare fp). För Sakine Madon är det just "sexsäljarnas" rättigheter som står i fokus. Hon nämner Tyskland som gott prostitutionsliberalt exempel, men den globala bilden är inte entydig.

Kul att debatten fortsätter! Jag håller ju fast vid principen; lagen ska ge fan i att moralisera över kvinnors sexualitet. Kan också passa på att säga att jag skriver i egenskap av fristående kolumnist, åsikterna om sexköpslagen delas inte av ledarredaktionen i sin helhet.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Expressen är tydligen rätt folkpartistisk under den liberala fernissa som uppvisas av dig och Forssgren?

sakine sa...

Blogge, du menar Forssberg! Den flitige unge Johannes.

Det var evigheter sedan jag träffade redaktionen (sitter i lyan i Göteborg och skriver numera, fjärran Expressenhuset), men de har väl spretiga åsikter som vilken redaktion som helst.

Funderar du på att bli ledarskribent? Kör på och mejla dem i så fall.

Anonym sa...

Jag håller ju inte alls med om att sexköpslagen handlar om moraliserande kring sex. För mig handlar det om att många kvinnor (och barn) far väldigt illa i sexindustrin, och att fler kvinnor far illa med legaliserat sexköp. För det är en extremt liten majoritet sexsäljare som registrerar sig och betalar skatt till staten i länder som Tyskland där det är legaliserat idag. Stigmat att sälja sex är inte mindre där (möjligen stigmat att köpa sex).

Folk får ha vilket sex dom vill så länge det är frivilligt och staten inte tjänar pengar på att kvinnor far illa. 87 % av prostituerade kvinnor i Tyskland har drabbats av våld. Sexindustrin ökar nu i Tyskland, så också sexturismen och människohandeln för sexuella ändamål. Att stirra sig blind på en extremt liten grupp prostituerade som i längden trivs med, och inte skadas av sitt yrke, utan att se samhällsproblemen och strukturerna runt om är inte att ta ett politiskt samhällsansvar.

Och om det nu ska anses vara ett moraliserande över sexualitet som sådan att skilja på sex och pengar, så är det väl i så fall ändå mäns sexualitet som moraliseras!? Det som kritiseras är synen på mannens rätt att köpa kvinnors och flickors kroppar, och synen på den manliga sexualiteten som någon slags okontrollerbar drift som vi måste anställa en stab kvinnor att ta hand om för att lugna.

sakine sa...

Veronica, tack för ditt inlägg!
Men du får skilja på barn och vuxna. Och om folk får ha sex hur de vill så länge ingen far illa: varför förbjuda all sexköp? Svara gärna på det.

Nog moraliserar du över sexualitet. Och oavsett om du äcklas av manlig sexualitet i första hand moraliserar du därmed över sexualiteten som sådan.

Jag skrev om vänsterfeministers problem med egoismen i Bang en gång, samma paradox sak gäller där; hur befria kvinnor från ekonomiskt/sexuellt/what ever underläge om ni ständigt moraliserar och skambelägger det ni tycker är "hemskt och manligt"?

Ni befäster en syn på kvinnan jag som likhetsfeminist har väldigt svårt för.

Anonym sa...

Hej Sakine!
Som jag skrev så handlar det för mig om de samhällsproblem som förstärks av ökad sexhandel/slavhandel. Det löser inte några problem för sexsäljare att nu 99 % av dem i Tyskland jagas av skattemyndigheten eftersom de trots allt inte alls är intresserade av att bli registrerade som sexarbetare. De har varken fått bättre arbetsförhållanden, minimilön, rätt till sociala försäkringar, pension eller bättre tillgång till sjukvård. Däremot skapar det mer handel med fler kvinnor och barn som far illa. Ja, jag upprepar barn. Allt annat är att blunda för hur verkligheten ser ut, tyvärr. Det tycker jag är egoistiskt.

Var moraliserar jag om sexualitet? Och nej, jag äcklas inte av "mäns sexualitet". Jag tror tvärtom inte att det finns någon specifik "manlig sexualitet" som sådan, eller en särskild "manlig sexualdrift". Våra kroppar ser olika ut både mellan kön och mellan individer (jag arbetar f.ö. med människor med oklar könstillhörighet, så jag har inte den polariserade syn på kön som de flesta har).

Jag är kritisk till den normativa kollektivistiska bild av så kallad manlig sexualitet som styr sexhandeln. Jag är kritisk till att sexhandeln upprätthåller stämpeln av män som personer med "oreglerbar sexualdrift" och kvinnor som de som ska tillfredsställa denna. Att göda en sån polariserad könsuppfattning borde ju en likhetsfeminist om någon vilja motverka.

Och om du menar oss i Fi när du skriver "ni" så finns det öppna sexsäljare och före detta sexköpare även bland oss. Det är ingen som skambelägger dem så vitt jag vet.

Det löser knappast några problem kring sexhandeln att pajkasta om vem som har värst "sexmoral". Du vet lika lite om mitt sexliv som jag vet om ditt?

sakine sa...

Veronica, ingen förnekar att utnyttjande av människor sker i sexindustrin. Man "bryr sig" varken mer, eller mindre, om det beroende på vad man tycker om sexköpslagens vara eller icke vara.

Som likhetsfeminist får jag aldrig ihop hur ni - ja, svenska feminister med partitillhörighet från v till fp och m - kan ha svårt för ALL "handel" av sexuella tjänster. Vad är problemet, i fall där ingen far illa?

Jag kommenterar inte ditt sexliv, men att du moraliserar. Det är två olika saker.

Alltså:

1. Varför är det så viktigt för dig att sexuella tjänster där båda (eller fler) parter gör det frivilligt är förbjudet?

2. Varför just ett förbud när det kommer till sex? Vilka fler områden där handel förekommer önskar du skulle förbjudas?

Anonym sa...

Har för mig att jag läste att prostitution även är legaliserat i delstaten Nevada i USA. Någon som har lite info om hur det fungerat där?

Annars tycker jag att diskussionen om seköp (kul att den kommit igång!) hasar på i väldigt könsrollsstereotypa mönster. Varför förutsätts det bara att jag som man vill ta mig "rätten att köpa kvinnors och flickors kroppar"? Som man kan jag väl lika gärna kräva rätten att sälja min kropp eller köpa andra mäns kroppar? Och varför skulle kvinnor ha ett mindre behov av att köpa sex? Det resonemanget landar ju bara i att kvinnlig sexualitet skulle vara "ädlare" och "gulligare" vilket väl är ett stadium vi bör passerat 2009. Nej, låt alla myndiga individer köpa och sälja vadfan dom vill av varandra oavsett kön och läggning.

Anonym sa...

Handlar det verkligen primärt om kvinnors sexualitet? Organiserade prostituerade brukar snarare vilja beskriva sitt yrke som ett uttryck för sin professionalism, typ "we use differant parts of our bodies at work, you use your hand, I use my vagina". Prostitution verkar mer handla om mäns sexualitet eftersom män (både hetero och homo) är kolossalt överrepresenterade bland köparna (jo, jag känner till kvinnorna som åker till Gambia också) och det är ju köparens begär som bestämmer vad som ska utföras.
När sexköp görs till en fråga om kvinnors sexualitet brukar prostitutionsliberalerna och sexradikalerna alltid vinna debatten med argumentet "Jag blev inte feminist för att bli en fin flicka". Vad svarar man på det? För min del svarar jag att jag faktiskt blev politiskt engagerad delvis just för att inte bli torsk; för att kunna leva med min ensamhet. Om de feministiska sexköpmotståndarna hade medgett att alla sexköpare inte bara är ute efter makt och förtryck så tror jag att vi som är emot sexköp hade fått med oss betydligt fler män. Feministerna har dock avstått från att försöka påverka just de män som skulle gå att påverka.

Anonym sa...

Sakine, nej det är inget problem för den 1% som inte far illa och som faktiskt lever ett fungerande liv och får en pension för sitt sexarbete. Jag talar om majoriteten som sexkpslagen ökar problemen för. Jag svarar för tredje gången att det är samhällsproblemen runt sexhandeln som gör skillnaden mot annan handel.

Jag förstår fortfarande inte vad som är moraliserande? Är det något särskilt sex du syftar på som inte går att ha utan handel?

David Munck, sexköpslagen har just påverkat mäns attityd till att köpa sex. Män i Sverige är mindre benägna rent attitydsmässigt till att köpa sex än i länder där det är legalt. Det hänger ihop.

Jag blev inte heller feminist för att bli fin flicka. Hur mycket sex en kvinna vill ha/har har inget att göra med hur mycket pengar hon tjänar på det. Det är ju en oerhört tragisk uppfattning att man man måste sälja sex för att anses vara positiv till sex...

Anonym sa...

Veronica, jag tror också att sexköpslagen har haft den effekten, och det är ju jättebra. (Har du dessutom någon källa för det, t.ex. en opinionsundersökning? I så fall är det ännu bättre.)
Vad jag syftade på ovan var inte lagen, utan det faktum att när feminister debatterar manliga sexköpare så riktar de oftast in sig på dem som har en vilja att förtrycka, och dessa råskinn är nog de minst påverkbara. De "osynliga män" som köper sex pga ensamhet i kombination med okunskap om de prostituerades situation (och som inte skriver aggressiva kommentarer på Newsmill där de beskyller andra för puritanism) skulle nog lättare gå att påverka om deras situation någon gång adresserades. Men de passar inte in i de endimensionella förtryckarboxar som ofta dominerar könsdebatten.
Sexradikalerna, å sin sida, diskuterar ensamma mäns situation, men bara ur ett enda perspektiv: att de ska ha rätt att köpa sex. Andra aspekter på ensamheten, t.ex. hur toleransen ska öka så att fler udda människor släpps in i arbetslivet och på krogen, är de inte intresserade av att diskutera.
Ditt bemötande av "fin flicka"-argumentet är slutligen jättebra och jag längtar efter att höra dig svara det i debatt med någon sexradikal.

Charlotte W sa...

"Det är ju en oerhört tragisk uppfattning att man man måste sälja sex för att anses vara positiv till sex..."
Men vem har påstått något sådant? Vad det handlar om är kanske snarare att ni inte är intresserade av att ta till er det faktum att det finns både kvinnor och män som såväl säljer som är positiva till sex. Jag skulle vilja vända på det: det är en oerhört tragisk uppfattning att man anser sig ha rätten att döma ut andras sexuella val så snart pengar kommer in i bilden. Självklart är det moraliserande. Och det stärker inte den sexsäljande kvinnan som subjekt. Det enda som kan stärka henne som subjekt - såväl gentemot kunder som gentemot samhället i stort- är avkriminalisering och empowermentstrategiser. Motsatsparet "kriminalisering" vs "legalisering" är inte de enda alternativ som finns. Avkriminalisering, som man satsat på i Nya Zeeland t ex, är ett tredje.
Se t ex http://www.isabellalund.com/2008/05/25/utvarderingen-av-nya-zeelands-avkriminalisering-visar-enbart-pa-positiva-effekter/

Anonym sa...

Det är nästan omöjligt att skriva kritiskt om sexköp utan att bli kallad puritan eller moralist, och jag har inte lyckats heller, se Benny Holmbergs svar till mig. Min text har tagits som ett mycket mer entydigt pläderande för förbudslagstiftning än vad som var avikten. Jag ville visa att den globala bilden, gällande vilket legalt system som minimerar lidandet för prostituerade, inte är så entydig som det verkade på Sakines text. Att moralisera över kvinnors sexualitet är mig främmande. Vad jag inte pallar är att frågan om mäns ensamhet, som annars är så tabubelagd, bara blir intressant när det handlar om att legitimera sexköp. Har någon skribent tagit upp t.ex. problemet med att det är klart svårare för ensamma män att få jobb, eftersom man ses som en förlorare när man inte lyckats bilda familj? Nej, sådant talar man inte om. Ensamma män är bara intressanta i debatten när det handlar om efterfrågan på sexköp. Då inbjuds man plötsligt att liera sig med kallhamrade kvinnoförtryckare och sadister. Det är outhärdligt.

Anonym sa...

Men, det är ju inte sexualiteten, utan pengarna, som ni moraliserar över.

Anonym sa...

Precis Magnus. Jag tror inte på en helt och fullt oreglerad marknad. Då borde vi ju släppa all narkotika- och vapenhandel fri också?

Politiken har ansvar för att marknaden agerar någorlunda etiskt och det krävs en konsekvensanalys även för andra områden och personer än, i detta fall, 1 % sexsäljare. Senaste dagarnas härva med börsmäklande rika gubbar som gangbangar tonåringstjejer är väl ett fint exempel på konsvekvenserna av vad som kan handlas med.

http://www.metro.se/2009/03/23/67056/toppchef-salde-tonarsflickor/

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2643439.svd

Anonym sa...

Varför är det positivt om det köps mindre sex?

Problemet är väl att folk inte får sälja sex utan att stigmatiseras?

Det borde väl (teoretiskt?) inte finnas någon egentlig koppling varför sexsäljare skulle må sämre än massörer eller andra kroppsnära yrken.

Luktar kristen unken moralism lång väg. Kvinnors kroppar är inte finare än mäns. Basta!