2006-07-12

Luf + feministiskt självförsvar = sant

...bara så ni vet. Vi hade förbundsstyrelsemöte i helgen.

Feministiskt självförsvar

Sakine Madon yrkar
Att Luf tar ställning för feministiskt självförsvar
X X yrkar
Att Luf tar ställning för att självförsvar blir en del av, inom ramen för, gymnsatiken
X X yrkar
Att ställningstagandet om feministiskt självförsvar även blir till ett FS-uttalande, som skickas ut under vecka 28 av presidiet.
X X yrkar
Att feministiskt självförsvar endast avser tjejer i frivilliga kurser under skolgången.

FS beslutade
Att bifalla Madon
Att avslå X
Att avslå X
Att avslå X


Yrkande nr 2 är egentligen bäst i sak och det jag egentligen vill, men jag kan väl vara populist jag också. Dessutom ville jag få in den feministiska - också den förebyggande- genusdelen.

Men visst får män också slåss, gärna med handväskor och när det faktiskt är befogat.

23 kommentarer:

Saga Rosén sa...

Kommer aldrig förlåta dig, Saki!

sakine sa...

*mwuahahaha*

Meh, Rojas-lover. Don't go there, din antifeminist :o)

Haha...tänka sig att jag aldrig får igenom saker som "GMO-märkning är bajs", "Den som donerar ska få gå före i organkön" eller "Ja till segregation, integration är socialism".

Men feminism funkade tydligen. Trots en stor minoritet värmlänningar & dylikt :o)

Nisse sa...

Det finns några rätt självklara invändningar att göra mot undervisning - särskilt i skolan - i våldsutövning med en politisk ideologi som motivation:

1. Eftersom män är mer utsatta för våld är det mer motiverat att dessa lär sig självförsvar, om det nu verkligen rör sig om enbart försvar och inte anfall.

2. Om skälet att utesluta män och gossar från undervisning är att män står för det mesta våldet och dessa därför inte bör eller behöver lära sig, bör man kalla undervisningen "feministiskt våld" och inget annat. (Om man nu som feminist väljer att blunda för att det är bara en bråkdel av männen som alls utövar våld.)

3. Eftersom det inte går någon tydlig gräns i våldsutövning mellan kollektiven som väljs ut, utan kvinnor utövar lika mycket intersexuellt våld, så borde en undervisning i självförsvar gälla alla som är svaga och fredliga, istället för att välja kollektiven så att våldsamma kvinnor lär sig hur man skadar män, men inte svaga och fredliga gossar hur de försvarar sig.

4. Med ovanstående i beaktande blir den viktigaste konsekvensen av ställningstagande för feministiskt våld i undervisningen att man underblåser den feministiska myten att "män är onda och våldsamma medan kvinnor är goda och fredliga", vilket du ju vet är direkt fel och kan leda till så starkt förakt för män att de betecknas som djur som ska slaktas.

Jag har svårt att förstå hur den som kallar sig liberal och kämpar för allas lika rättigheter - särskilt gentemot staten - kan ägna sig åt att förespråka så uppenbar könsdiskriminering, som dessutom motverkar just det som genusverksamheten sägs skola göra - nämligen motverka invanda fördomar om könen.

Unknown sa...

Sakine:
Värmlänningar? Du din!

Nisse:
Jag är ganska kluven till feministiskt självförsvar personligen, men syftet är inte att människor ska utöva våld, utan lära sig självförsvar. Det är viss skillnad.

Genom att kunna försvara sig får man ett självförtroende och förhoppningsvis en bättre självkännedom. Jag håller dock med dig att båda könen borde omfattas.

Sakine vet säkert mer själv annars. :)

sakine sa...

Nisse, ja ja ja, det tradtionella liberala tragglet när vi kommer till könsstrukturer. För mig är de lika självklara som den osynliga handen, bara det att de är kulturellt skapade och i 'naturtillståndet' helt onödiga.

Kulturen förstör oss; kulturen BEGRÄNSAR.

Speciellt tydligt är "skadan" i den kvinnliga könsrollen; den som aldrig slår ifrån [är kvinnlig] blir lätt offer. Jag har svårt att bortse från det, även om bilden aldrig är svartvit.

Jag menar att självförsvar ska erbjudas alla, just för att inte diskriminera någon. Jag menar också att det feministiska inslaget måste till. I synnerhet när det gäller den förebyggande biten att förstärka ungarna från mossiga könsroller. Är det något som jag har svårt för som liberal är det att blunda för uppenbara begränsningar i människorrs frihet. Att de är kulturellt skapade ger dock förutsättningar för att "rätta till" det hela. Målet måste vara att människor känner sig fria.

Gunnar, jo håller med...hehe, och jag kanske ska passa mig för mina svepande generaliseringar om värmlänningar. Se där, du verkar ju vara ett undantag.

sakine sa...

Jonas: att erkänna könsrollssturkturer och att arbeta aktivit mot dem.

För mig som liberal feminist handlar det om att dels rikta in sig på barn och unga - visa dem alternativ. Alla ska ha förutsättningar att välja fritt. Sedan är det upp till var och en vad eller hur de önskar vara.

Saga Rosén sa...

Mm. Me likey Rojas. Men seriöst Saki, du brukar vara smart (ibland), men feministiskt självförsvar? Om jag inte varit så seg i lördags skulle jag orkat säga ifrån mer. Men bläääh.

Wille sa...

Wille Faler yrkar för att politrucker ska hålla sina kletfingrar borta från utbildningen och låta den skötas och planeras av... lärare och pedagoger.

..men men, antagligen för extremt antar jag, det där med att t ex gymnastiklärare ska avgöra gymnastikens innehåll.

Liberalismen brukar bara sträcka sig till folks favorit lägga-sig-i-och-bestämma-åt-andra-projekt.

sakine sa...

Saga & Wille my babes, jag har ju mina små korn av strukturfanatism.

Kan tyckas mycket sossig när det kommer till barn och ungdomar.

Anledning: föräldrar är ett evigt uselt pack.

& Saaaaga, ni hade ju inga bra argument mot. Hehe...

Nisse sa...

Jag förstår inte riktigt av ditt svar vad det är du menar med "könsrollsstrukturer", så du får gärna förklara mer konkret och gärna med hänvisningar till fakta och studier i saken.

Om det är så att du med strukturerna menar att unga män löper många gånger större risk att utsättas för våld och överfall utomhus samtidigt som kvinnor oroar sig för detta ungefär dubbelt så mycket, så är ju en lämpligare åtgärd - mot oron - att berätta för kvinnor hur liten risken är och att tillbakavisa vissa feministiska lögner om att nästan alla män skulle vara benägna att förgripa sig på kvinnor.

Gunnar säger:
"... syftet är inte att människor ska utöva våld, utan lära sig självförsvar. Det är viss skillnad."

Syftet med sossarnas bidragspolitik och höga arbetsgivaravgifter är inte att öka arbetslösheten, men det är ändå konsekvensen.

De bilder jag sett av feministisk "självförsvar" visar hur kvinnorna får lära sig hur man lättast oskadliggör en man och tillfogar honom så smärtsam skada som möjligt, bl a genom att sparka i skrevet, slå mot halsen och sticka mot ögonen. Det handlar om att försvara sig mot övergrepp som är oerhört ovanliga, och det är tydligt att hela iden bakom är att det bara är män som kan använda våld på ett negativt sätt, medan kvinnor alltid skulle använda detsamma på ett positivt sätt - nämligen enbart i självförsvar. Den inställningen visar sig också i akademisk genuslitteratur som t.ex. Slagen dam och kurslitteratur i etnologi.

Konsekvensen av att kvinnor lär sig feministisk våldsutövning är att några lär sig utsätta sig för onödiga faror som de inte kan hantera, vissa med våldstendenser lär sig att skada de män de angriper ännu effektivare, samtidigt som alla får sig förmedlad en djupt fördomsfull bild av den egna godheten och mäns ondska. Och detta sker alltså - precis som med sossarnas politik - oavsett hur gott det bakomliggande syftet är.

Den här undervisningen i våld bidrar mycket mer till att skapa könsrollsstrukturer än det motverkar, bl a blir konsekvensen att vi inte har några mansjourer i Sverige för mäns som misshandlas av sin partner, trots att vi haft statsfeminism i många år som säger sig verka för lika rättigheter - eller kanske är det tack vare statsfeminismen som män diskrimineras på det området.

sakine sa...

Nisse, okej. Du har en poäng i att det finns en fara med att Eva Lundgren, Maggan Winberg och andra radikalfeminister styr det hela i Sverige. Helt överens.

Men det är inte det jag önskar.

Könsroller = roller, kulturellt skapade, för människor med kuk alternativ fitta.

Var det tillräckligt tydligt?

Unknown sa...

Nisse:
Jag håller med om mycket av det du säger, men du förutsätter ju i princip att undervisningen skulle bedrivas av galna radikalfeminister.

Delar heller inte din tro att självförsvarskunskaper skulle ha negativ effekt. Att faktiskt kunna försvara sig innebär ju just att man får en ökad möjlighet att agera fritt.

För att sammanfatta tycker jag:
1) att man inte bör indoktrinera människor i en manshatande doktrin
2) att man inte bör ha separerad undervisning för tjejer och killar
3) att självförsvarsundervisning skulle vara ett bra inslag i skolan

Nisse sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Nisse sa...

Nej, Sakine, det var inte tillräckligt tydligt. Eftersom du lugnt kan utgå ifrån att jag inte är dum i huv'et, så kan du utgå ifrån att jag vet vad en könsroll är.
Det jag frågade om - som kanske inte framgick tillräckligt tydligt - är vilka (könsrolls-)strukturer specifikt som motiverar kollektivism och könsdiskriminering.

Den lundgrenska faran är överhängande eftersom du själv visat att du inspirerats av hennes lögner och forskningsfusk.

Nej, Gunnar, jag förutsätter inte att undervisningen ska bedrivas av galningar, utan det räcker med att den bedrivs av personer med "genuskompetens", vilket i praktiken innebär att de gått akademiska kurser i mansförakt och fått itutat i sig politiskt tendentiös propaganda om kvinnors förmenta godhet. Det här får man t.ex. läsa vid Uppsala universitet i genus-kursen i etnologi ur artikeln Den våldsamme mannen av Inger Lövkrona i boken Mord, misshandel och sexuella övergrepp:

"Det starka sambandet mellan män och våld - och kvinnor och icke-våld - är inte särskilt kontroversiellt."

(Notera att det värsta här inte är kopplingen mellan män och våld/ondska, utan den mellan kvinnor och icke-våld/godhet.)

Den främsta negativa effekten av kurser i feministiskt våld är just att deras förekomst ger en bild av kvinnors godhet och mäns ondska. Och om man inte - med den manshatande genuseliten - förutsätter denna, finns inga som helst skäl att inte inkludera gossar i våldsundervisningen. Frågan är väl då varför Sakine vill utestänga svaga och timida pojkar från att lära sig försvara sig.

Ragnar Moberg sa...

Där var dödsstöten!!!

Nu vet jag vem som inte jag ska göra allt för att den personen ska få så lite röster som möjligt nästa kongress.

Herregud mäniska!

Och du kallar dig för "liberal" "femenist"!

Anonym sa...

Herregud!
Så själv klara saken blir det så problem? En liberal kan inte försvara individens rätt att försvara sig mot våldet kämms!
Speciellt när det gäller höja förtroende för kvinnor blir plötsligt oro hos killar den förstår jag men saga jag egentligen inte förstår dig!
Sakine problemen i själva verket är inte i kulturen. Kulturen rör sig kulturen levande man kan ändra kulturen, men nuvarande mans dominerade samhälle använder det mot kvinnor. Sätt att äta sätt att dansa skadar ingen men våldet skadar begränsningar skadar. Ska vi acceptera eller ej! Stå på dig du har helt rätt hoppas andra tar del av din mod...

Saga Rosén sa...

Det hade ju vi visst det, för det första ska vi inte vara för det för att det går hem på skolor som vissa sa. Att kalla skiten "feministiskt" självförsvar men både för killar och tjejer anser jag bara det gör att killar ej känner sig välkomna att söka kursen. And so on...

sakine sa...

Ragnar, varför skulle jag vilja ha röster? Jises...häng med lite ;)

För övrigt kan man mycket väl vara mot sexköpslag, kvotering och trams - men ändå vara för feministiskt självförsvar.

Jonas, jag tycker att alla ska erbjudas det, men att man ska baka in hur kvinnor kan försvara sig i det. Samt att man kombinerar allt med några lektioner om könsroller. Jag hade "levnadslära" på gymnasiet, det gav mig verkligen mycket. Däremot önskar jag att det kunde ingå i grundskolan, jag gilla rinte för mycket ploj på gymnasienivå. Det här är sånt alla borde få ta del av.

Wille sa...

Saga & Wille my babes, jag har ju mina små korn av strukturfanatism.
Personligen skiter jag i om en gymnastiklärare har feministiskt-självförsvar tills de blir blå i ansiktet, men poängen är att det är de som ska avgöra det som pedagoger, inte ett gäng politiker.

Det är just fenomenet "Jag är jätteliberal, men jag tycker vi ska ha [insert valfritt socialtprogram]!" som medför att det spelar mindre roll vem som har makten: det blir samma skräp ändå.
När alla "är jätteliberala", men ska ha sitt favoritprogram så måste de ju självklart kompromissa för att få igenom dem, och vips så har vi samma monster av byråkrati, regler och kletfingrar som tidigare, fast bara med en milt annorlunda vinkling.

Det är om inte annat högst uppenbart i fp:s och luf:s förslag: skulle de mot förmodan få igenom allt de vill kring utbildning skulle lärarna vara så bakbundna av politikernas förslag så ungar aldrig skulle lära sig ett skit förutom att sitta stil och slå mansgrisar på käften.

sakine sa...

Wille, ja jag ser faran med för mycket politisk styrning här och var - men i det här fallet tycker jag att det är befogat. Skolan är redan i dag nerkletad med ruttna könsroller som ger avtryck på kidsen.

Att främja alla människors lika värde tycker jag att skolan kan pyssla med. Håller med om att risken för "too much" alltid finns, men så är det med allt.

Jag har inte riktigt landat i hur mycket jag vill att staten ska pilla i småttingarnas liv, men jag lutar åt en del statlig inblandning. Utan tvekan. Återkommer när jag har funderat mer.

(Ps. Du vet vad jag tycker om Majorens fånigheter. Jag vill se friare ungar - inte tyglade).

Anonym sa...

Sakine Madon yrkar
Att Luf tar ställning för feministiskt självförsvar


Oh herregud! ...så otroligt dumt.

Har du åkt på pk-smitta efter Almedalsvistelsen :o)

sakine sa...

RL, mjaa...jag har bara glömt bort mina femnistidéer ett tag. Men de finns där under ytan alltid ;)

Men skjortorna & den androgyna looken väntar på sig. Till hösten kanske den dammas av.

Har ni killar altid haft lust att transa er lite i perioder?

sakine sa...

ööh, föresten, syftade Krohnman på mig angående keff & co?