2010-06-29

"Varför talas det inte om kvotering i lokalpolitiken?"

...står det på tidningens förstasida. Men jag är (förstås, förstås) som vanligt emot kvotering, och skriver dagens kolumn om den konstiga kvoteringsdebatten. Fixeringen vid bolagsstyrelser gör att vi inte ser jämställdhetsproblem på annat håll. Och fixeringen vid kvotering gör att vi inte diskuterar könsrollerna - grunden till att det ser ut som det gör på toppen - tillräckligt.

1 kommentar:

Tore Kullgren sa...

Frågan är huruvida ojämn könsfördelning i verksamheten "på golvet" är en godtagbar förklaring till ojämn könsfördelning i styrelsen.

Så här ser könsfördelningen ut i styrelserna för de SACO-förbund som nästan bara har män som medlemmar:

Sveriges ingenjörer: 6 av 14 är kvinnor.
Trafik och järnväg: 3 av 12 (inkl ordförande) är kvinnor.
SULF: 12 av 20 (inkl ordf).
Sveriges Fartygsbefälsförening: 4 av 19.
Officersförbundet: 2 av 15 (inte så illa med tanke på en organisation som har grundat sig på tvångrekrytering av alla Sveriges män).
Det minst jämställda SACO-förbundet är Sjukgymnastförbundet, som har endast en man i styrelsen.

Över huvud taget har SACO-förbunden betydligt större andel kvinnor i styrelsen än bland medlemmarna. Visar det att det bara är akademiker som bryr sig om jämställdhet?