2009-08-27

Ingerö om Nestius

Festlig beskrivning mitt i prick:

"Med korslagda armar och trulig upprorsmin tog han modigt och osjälviskt ställning för allt som var bra och mot allt som var dåligt. Ingen ström var för svag för att föra honom med sig, ingen dörr för öppen för att slås in.
Under sin mest megalomana period lät han sätta upp porträttbilder av sig själv på stans alla billboards. Stockholmarna uppmanades kontakta honom så att han kunde driva deras frågor 'mot makten'."

Inga kommentarer: