2008-09-01

Replik på min krönika om vänsterbrudar

Eftersom tidningen inte får plats med repliker på ledarplats, så länge det inte handlar om sakfel, publiceras här en replik som jag fick på denna krönika. (Jag har naturligtvis fått skribentens medgivande). Inlägger är avstängt för kommentarer.
----------------------------------------------------

På Expressens ledarsida den 29 /8 ondgör sig Sakine Madon över att kvinnor röstar i större utsträckning vänster än höger.
Vi röstar på vänstern just för att vårt vardagliga slit med arbete och familj inte tas tillvara, för att vi fortfarande står för den större delen av det obetalda arbetet, för att många utav oss sliter på arbeten som anses vara ”lågstatus” och inte tillräckligt fina för högern. Vi röstar vänster för att vi tas för givna som förälder medan männen kan ”välja” sitt föräldraskap genom att inte stanna hemma med sina barn.

Vi röstar vänster därför att vi vet, precis som Madon, att det kapitalistiska systemet inte gynnar kvinnor utan tvärtom upprätthåller kvinnors underordning i samhället.
Madon raljerar över kvinnor som väljer att arbeta inom offentlig sektor ”istället för att kämpa sig uppåt”. Högerns nedvärderande syn skrämmer och provocerar mig. Många kvinnor som bär upp detta samhälle och utför livsviktiga arbeten - dessutom till mycket låg betalning, anses utav högern inte vara tillräcklig ”ambitiösa och fina”.

Att många unga
kvinnor satsar på utbildning och karriär är för Madon lika med högerröster, ”för att man då slutar att leva vänster”. Madon omyndigförklarar alltså alla kvinnor som inte röstar som henne. Vi som röstar vänster, gör det för att vi solidariserar med generationer kvinnor som har diskriminerats, hunsats och utsatts för orättvisor. Vi är ingen homogen grupp utan förenas i vår kamp mot ojämställdheten och för en internationell solidaritet med all världens kvinnor som lever i förtryck. Vår ledord är SOLIDARITET - till skillnad från högerns EGOISM.

I mina ögon tar
den undersköterska som sliter i den kommunala äldreomsorgen eller den deltidsarbetenade ensamstående mamman, mer ansvar för kvinnors kamp än vad många inom högern gör.

Hediye Güzel, vänsterpartist

Inga kommentarer: