2007-05-29

Polen från stenåldern

Ett land som först NU upptäcker Tinky Winky i Teletubbies, hur u-landigt får det bli?! Det som att upptäcka fyra Turteles med ögonbindel andra hälften av 90-talet.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Sakine!

Jag håller helt med dig om att Polen, Ryssland och resten av det gamla östblocket är i behov av ett "facelift". Ungern tex behöver dessutom ta våld mot kvinnor och barn i hemmet på betydligt större allvar, och framförallt kriminalisera detta (källa: Amnesty).

Men det är ändå vanskligt att måla satan på väggen rakt av. Kom ihåg att tex Polen tidigare hade en mkt liberal abortlagstiftning som svenskorna utnyttjade relativt flitigt fram till mitten på 1970-talet. Så i vissa avseenden har det numera gått bakåt, men tidigare låg de före oss. Synen på homosexualitet under sovjettiden känner jag inte till så väl, men förmodligen hade de kanske det en smula lättare än nu?

sakine sa...

Hmm....ja, men de senaste årens galenheter är skrämmande.

"Sparka homosexuella från offentliga arbetsplatser", te x. Och då är det ändå ett Europeiskt grannland vi pratar om.

Jag undrar varför Polen har gått bakåt.

Anonym sa...

Sakine!

Det är inte enbart Polen som har gått bakåt när det gäller flera centrala MR frågor, det gäller mer eller mindre hela forna sovjet. I tex Ryssland har gayparader förbjudits vid flera tillfällen med motiveringen att de är att jämställa med "alkoholistparader".
Samma sak i Lettland och Ungern.

Men varför just Polen har gått bakåt är givetvis svårt att ge ett entydigt svar på. Jag tycker dock att statsvetaren Joseph Nye är inne på rätt tankebanor när han för en tid sedan jämförde det "nya östeuropa" med det numera relativt "självständiga" afrika dvs fritt från direkt kolonisation. Han menade att förtrycket (från kommunism resp aphartaid etc) leder till en stark undertryckt frustation som när väl "locket" på kastrullen flyger av kokar över. Jämför gärna med Irak av idag och forna Balkan på 90 talet.

Men samtidigt har ju Polen och resten av öst varit relativt fritt i minst tio till femton år så detta kan inte vara hela sanningen.

Religösa aspekter är givetvis mkt centrala för förståelsen, Polen är ju likt många andra östländer strängt katolskt, och har efter sovjets fall återvunnit sin tidigare närapå obegränsade makt inom flera samhällssektorer. Den katolska kyrkan har ju historiskt sett alltid haft en betydligt mer auktoritär syn på homosexualitet, abort, preventivmedel och kvinnans roll i samhället, än den protestantiska. Jag tror att många av orsakerna till tillbakagången ligger inom denna sfär. Även antisemitism och islamofobi är så vitt jag känner till mer frekvent förekommande bland katoliker än övriga. Den nuvarande påven "varnade" ju tex tidigare i år för islam och blandförhållanden.

Jag goglade lite tidigare i kväll och fann uppgifter om att homosexualitet var förbjudet i såväl Polen som Ryssland fram till 1993. Därför vet msk kanske inte ännu att det inte är ngt sjukligt, farligt eller osunt leverne? Det förekom heller ingen sexualundervisning så som vi känner den. Ytterst är det nog en upplysningsfråga.