2010-04-17

Dagens kolumn

...handlar om något jag skrivit om många gånger förr; islamofobi är inte liberalism. Exempelvis Wirtén har varit inne på samma spår.

Uppdatering: Läs gärna även Jonathan Leman (medarbetare på Expo), Jinge, och Leman om Jinges inlägg: "...Efter att ha verkat som ett nav för judehat i flera år är trovärdigheten inte direkt på topp." Vore intressant att höra en kommentar från Jinge om antisemitismen? Läs Erik Svansbo! Odelberg skriver också, här någon som av någon anledning tror att jag lider av kristofobi. Claes Krantz har några rader, Avva också.

Uppdatering 2: Nu kommer kritik mot kritiken. Axess Johan Lundberg skriver om Dilsa Demirbag-Stens text i Expressen, och Dick Erixon replikerar mot mitt inlägg. Jag tackar för svar och bemöter gärna:

"För Expressen är det alltså liberalt att tolerera islams intolerans — och det uppenbara våld som sker i islams namn."

Nej, självklart inte. Jag har kritiserat islamism hur många gånger som helst, inte minst i frågor som rör yttrandefrihet. Min kolumn handlar om att det ses som ett problem med troende muslimer - och att det kallas liberalt.

"Detta är identitetspolitik i sin pryno. Det är klanen, tillhörigheten till etnisk grupp - inte åsikter - som räknas. Ändå säger hon sig vara mot identitetspolitik. Hur schizofren får man bli?"

Fel igen, läs ovan. Ingen försvarar fundamentalistiskt våld.

"Det är hänvisningar till att de västerländska värderingarna bygger på kristen tradition som får socialliberalen Madon att gå i taket."

Jag har inget särskilt emot varken sig kristendom eller andra religioner. Men jag reagerar när det kallas liberalt att ge sig på en religion med en annan. Kul för övrigt att bli kallas socialliberal. Sociallibertarian brukar jag annars bli i åsiktstester.

"Hennes liberalism är helt tom på etik, det är en nihilistisk världsåskådning."

Jag är faktiskt subjektivist. Det är kanske därför jag som ateist har svårt för intolerans mot troende eller oliktänkande. Har helt enkelt en annan syn på liberalism än vad Erixon verkar ha. Det är intressant, och han är långt från ensam om att vilja fylla ett "tomrum". Objektivister finns det gott om.

"Och det jag mest vänder mig emot i Sakine Madons påhopp, är att hon vill förneka mig och alla människor i Sverige att ta vara på det som utvecklats här under lång tid. Att bejaka sin egen tradition är enligt henne att förneka andras."

Men jag skriver ju att du och Hirsi Ali får tycka vad ni vill, det är er självklara rätt - men kalla det inte för liberalt att radera muslimsk tro till förmån för en annan religion. Att jag skulle vara emot svenska traditioner är nonsens, jag firar gärna nationaldagen och umgås med troende kristna. Det är inte Erixons vilja att lyfta sin egen identitet som är problemet, utan att han kallas liberal när han i själva verket är konservativ.


Uppdatering 3: Missa inte inlägget av Hanna Marie, som verkar dela min tolkning av liberalismen. Och så har LUF-Adam bloggat om Erixons missuppfattningar.

-----------------------------------

I veckan har ju kulturstödet debatterats också, jag kunde inte medverka själv men här ett program hos Hallå P3. Helt otroligt att frågan kan väcka så starka reaktioner.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Och hur gör vi då med alla dessa Muslimer som hatar Svenska Kristna !?.Eller vi ska bara sopa detta under mattan !?.

Pelle

Robert Stenkvist sa...

" Konservativa eller nationalister får, om de så önskar, kritisera pluralism och mångkultur tills de hesnar.
Eller anse att kristendomen ska stärkas och sprida sig till den muslimska befolkningen. Att se det som lösningen på "kriget". Säg det högt och stå för er intolerans. Men sluta kalla det liberalt."

Det svenska folket är inte speciellt kristet, det är i huvudsak sekulärt med en blandning av personlig religion. De sekulära kritiserar politisk islam mer än de kristna, de tenderar att se med klarare ögon.

De liberala är inte tolerantare än någon annan grupp, ett enkelt men effektivt test är när de möter någon med andra åsikter än dem vad gäller mångkultur eller liknande, då visar de upp en intolerans som skulle fått en herre med smal mustasch att avundas.

Olika grupper har helt enkelt olika visioner och åsikter, ingen är tolerantare än någon annan. I en demokrati borde man kunna vara för mångkultur, eller emot, flest vinner helt enkelt.

Förövrigt är vår ursprungliga religion hedendomen (om du hört talas om den) inte kristendomen.

Niclas Kuoppa sa...

Kanske har inte alla dina läsare lyssnat på vad Ayaan Hirsi Ali verkligen säger, eller vad en av hennes kritiker säger. Så därför, med din tillåtelse, ger jag ett litet referat till de läsare som har ont om tid och vill ha en quick fix. jag delar upp debatten i två delar

Historieprofessorn Timothy Garthon Ash debatterar med Ayaan Hirsi Ali där de är överens om mycket men de tvistar om synen på upplysningen och islam.
http://www.axess.se/tv/player.aspx?id=134

Ash börjar med att säga att det finns olika syn på vad upplysning ska inbegripa. Ska den handla om frihet för religion (religionsfrihet, som i USA t ex), eller ska den handla om frihet från religion. Ash betonar också skillnaden mellan sekularism och ateism. Han pekar också på att troende muslimer kan vara goda demokrater. Han håller med om att yttrandefriheten eroderas bit för bit i Storbritannien. Han protesterar mot Alis tvärsäkra påstående att islam förespråkar dödandet av avfällingar. Ash menar att den texten inte finns i koranen utan enbart i en tidig och omdiskuterad hadith och han menar att många nutida muslimska revisionister och reformister menar att islam inte kräver dödandet av avfällingar. Ash vill lyfta fram dessa reformister. Ash vill komma ifrån den Samuel Huntingtonska synen på islam och den muslimska världen som en monolit, och att vi erkänner den mångfald som finns bland muslimer genom att lyssna på vad de säger och vad de gör. (här kan ni läsa även denna artikel om feministiska tolkningar av Koranen som ett exempel på mångfalden http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/feministisk-tolkning-av-koranen_1587309.svd och googla gärna Espositos "Who speaks for islam? What a billion muslims really think" eller "Heavy Metal Islam" av Levine). Ash fortsätter med att han vill ha republikanska sekulära skolor, som i Frankrike eller åtminstone att alla religiösa skolor ska ha minst 25% elever med andra trosuppfattningar (religioner). Ash säger att utsagan att islam är kompatibel med demokrati är meningslös, eftersom den utsagan förutsätter att det bara finns en definition av islam (one meaning of islam). Han påpekar att det finns muslimska intellektuella, politiker och brittiska muslimer som menar att islam är kompatibel med demokrati och att dessa borde få plats i media. När Ash säger att han är för yttrandefrihet försvinner ljudet och det hörs inte vad han säger. men han säger sedan att i ett "mixed up society" måste vi lära oss tåla mer av yttrandefrihet. Vi måste få tjockare skinn och sluta bli så förolämpade. Vi måste vänja oss vid att bli förolämpade och leva med, säger Ash. Ash säger är att vi måste ta de muslimska reformisterna som de är. Han drar en parallell till de tyskar som var emot Hitler som inte var goda liberaler. Han drar exemplet Solsenitsjyn som var emot kommunistdiktaturen i Sovjet, men som hade en hemsk syn på judarna i rysk historia. De muslimska reformisterna och dissidenterna utgör en mångfald, som inte alla är 100% liberaler. Vi behöver inte hålla med dem om allt men politiskt vore det dumt om vi ignorerar dem. Ash avslutar med att han och Ali är överens om den klassiska liberala utgångspunkten.

Niclas Kuoppa sa...

Hirsi Ali menar att dödandet av avfällingar visst finns i koranen och i haditherna. Hon säger bland mkt annat att islam inte är en obotlig genetisk sjukdom eller en biologisk olycka (biological affliction). Hon menar inte heller att muslimer är födda muslimer, de är uppfostrade till muslimer och kan tänka om och lära sig ett nytt moraliskt ramverk. Hon menar inte att muslimer ska sluta vara muslimer, men att vi måste utmana deras syn på islam. (i senaste telefonintervjun i Axess verkar hon ha frångått detta. http://www.axess.se/tv/player.aspx?id=1775 Hirsi Ali menar att det går för långsamt att reformera islam inifrån och att det vore effektivare att omvända muslimer till andra moraliska ramverk, i första hand upplysningslärans ramverk men om det inte går så menar hon att vi borde be kristna kyrkor att vinna " the hearts and minds" av muslimer som bor i europeiska ghetton.)Hirsi Ali fortsätter med att islam är inkompatibel med ett liberalt samhälle, men hon betonar att hon inte menar att muslimer inte skulle kunna leva i ett liberalt samhälle. Hon är emot muslimska skolor som hon menar berövar barnen från kritiskt tänkande och reflektion. Ali framhåller att muslimer i allmänhet inte lever efter koranen eller tar allt som står där på blodigt allvar. Men eftersom en del muslimer gör det måste vi debattera och kritisera principerna i koranen, och att detta förhoppningsvis leder till förändrade synsätt och beteenden. Detta menar hon måste göras även om muslimer blir förolämpade. Ali avslutar med att hon ser hopp i de debatter som hon fört med muslimer i Europa och USA även om de inte varit överens. Hon menar också att hon är glad "that multiculturalism, at least in the minds of people, is over". Den stora utmaningen enligt henne är frågan om vems ansvar det är att integreras. Här är hon pessimist då hon menar att skulden för allt ont pådyvlas den vite mannen. Vi måste göra oss av med den urskuldande attityden och på allvar engagera oss i debatt på ett jämställt vis.

Robert Stenkvist sa...

Jag tycker det är ett vettigt inlägg du gör Kuoppa, Ali blir en smula fundamentalist i sin antiislamsyn, det blir lätt så för människor som kommer från det de tagit avstånd från.

Men det jag reagerar på är att du mellan raderna beskriver liberalismen ungefär som en muslim skulle beskriva islam, den enda rätta tron.

Liberalismen är nog på tillbakagång i Europa. Det beror dels på alla flumliberaler som eroderat våra samhällen, dels beror det på att liberalismen redan fullgjort sina viktigaste uppgifter (som vi skall vara tacksamma för) Vi har redan den personliga frihet vi behöver, och som var ett skriande behov fordom. Nu ser våra behov annorlunda ut och liberalismen står inte för det vi behöver i framtiden längre. Ett säkert tecken på det är att en del av liberalismen utvecklats åt det flummiga hållet med en obegriplig agenda som få människor ansluter sig till.

Niclas Kuoppa sa...

Robert, jag försökte bara ge ett referat från debatten mellan Ash och Ali och från telefonintervjun med Ali. den enda egna synpunkten jag ger är några tips inom parentensen i referatet om vad Ash säger angående mångfalden inom islam eller bland muslimerna. Det du säger att jag gör mellan raderna är också vad en del kritiserat Ali för att göra. Men det är alltså inte mina ord, det är Alis ord. Anledningen till referatet som jag spammat runt lite är att jag tycker att Ali är något mer nyanserad än vad hennes kritiker ibland ger sken av, och att hon och Ash är mer överens än vad jag tror många inte förstått. själv står jag mer på Ashs sida än Alis, men jag tycker Ali har poänger. Men det här med att hoppas på att kristna kyrkor ska försöka omvända muslimer i ghetton är kanske inte den vassaste tanken hon uttryckt.

Robert Stenkvist sa...

"Men det här med att hoppas på att kristna kyrkor ska försöka omvända muslimer i ghetton är kanske inte den vassaste tanken hon uttryckt."

Eeehh... får man nog hålla med om, he, he. Det är väl egentligen inte för sin tankeskärpa Ali blivit berömd, utan för hennes kurage och ändå rätt hyfsade formuleringskonst.

Sedan tror jag inte Ali har den djupare känslan för vårt västerländska samhälle som kan tjäna som resonansbotten.Det finns en massa implicita föreställningar och oformulerad kunskap som går i arv från fäder till söner och döttrar som man s.a.s. "måste vara med i klubben" för att förstå. Jag tycker mig se en stor brist här. Det är kanske delvis denna brist som gjort våra kurdiska journalister så framgångsrika också, de har inte ens sett alla de osynliga gränser de sprängt.

En sådan kunskap kan vara att vårt land är kristet, ja visst är det det, men med en massa förbehåll. Vi är kristna men djupt sekulära, samhället kommer alltid före religionen. Vi är kristna, men samtidigt ateister eller agnostiker i oerhört hög grad. Vi är kristna, men förvånansvärt många går med Tors hammare runt halsen o.s.v. Hur skall en människa från en annan kultur ha koll på allt sådant? Och sådana förbehåll finns inom alla områden, få är nedskrivna någonstans.

Botanix sa...

David Duke: Civil Rights for White People?

http://www.youtube.com/watch?v=K_3SHsMY76E

Anonym sa...

Tack för att du står upp tolerans. Alltid konsekvent liberal ton, alltid bra och tydliga svar på tal. Vi är många som tackar extra för sånt.

Anonym sa...

"Och hur gör vi då med alla dessa Muslimer som hatar Svenska Kristna !?.Eller vi ska bara sopa detta under mattan !?."

Äh, vi låter Erixon skämma ut kristendomen så att de ger upp sin tro. ^_^