2013-02-06

Kolumn i Norran

Om sms-lån och ansvar.

"När Janne Josefsson i SVT:s 'Uppdrag granskning' om barnfattigdom ställde frågan om en förälder inte borde prioritera barnets skolutflykt, framför att lägga pengarna på cigaretter, fick han upprörd kritik. Man ska ha förståelse för att människor inte gör genomtänkta och 'duktiga' val alla gånger. Det är lätt att hamna i en ond spiral, och skammen kring pengar är destruktiv. Men Josefssons fråga är relevant; den antyder att en vuxen gör egna val."

Inga kommentarer: