2013-05-07

Segerfeldt gör det igen?

Förra gången ville han skriva en bok om FN:s brister och mänskliga rättigheter. I stället för att söka om offentliga medel lät han pengarna strömma in från privatpersoner. Nu vill han skriva en bok om kulturpolitik och testar crowdfunding ännu en gång. Särskilt roligt med tanke på hans marknadsliberala hållning i kulturpolitiska frågor..

Jag ser fram emot att läsa boken.

1 kommentar:

richard krantz sa...

http://www.mvhrichard.richardkrantz.org/

mina tankar om den planerade boken.