2012-03-09

Uvell låter som en kulturrelativist

I Aftonbladet kritiserar Timbros VD Markus Uvell SD och Grön Ungdom för att sprida fördomar om "utländska män".

För det första är det ingen som fixerar sig vid "utländska män", varken i SD-filmen (en mor slår också) eller från Grön Ungdoms sida. Grön Ungdom skriver däremot, vilket är korrekt, att "Hedersförtrycket bygger på att män, och ibland även kvinnor, anser sig ha rätt att använda hot och våld för att upprätthålla släktens så kallade heder." Här skrev jag för några månader sedan om det korkade i att jämföra barnaga med hedersvåld.

Hederskulturen bärs upp av unkna värderingar, normer - det vill säga kultur - om kön och sex. Den drabbar såväl män och kvinnor, för att inte tala om homosexuella och sexuellt avvikande. Det är just kulturen som gör hedersvåldet unikt: omgivningen stödjer kontrollen och våldet.

Så vad kan samhället göra? Börja tidigt i skolan med att upplysa barnen om sina rättigheter, stäng ner isolerande friskolor som struntar i skollagen, skärp lagen mot barn- och tvångsäktenskap. Se aldrig mellan fingrarna när det är "deras" barn som utsätts. I tio års tid, efter mordet på Fadime, har hedersfrågan debatterats. Nog borde debattörer kunna bättre än att röra ihop frågan med fördomar om invandrare (där SD självklart förtjänar mycket kritik, även deras syfte med filmen), genuspedagogik och andra frågor. Unkna värderingar ska, naturligtvis, demoniseras.

För ovanlighetens skull är det inte SD eller Grön Ungdom som bjuder på kulturrelativismen denna gång.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Konstigt, Uvell brukar inte vara helt borta. Jag tror jag förlitar mig mera på de erfarenheter som kvinnor från Kurdistan och likartade länder har. Personliga erfarenheter tror jag det kallas.

kkj

Anonym sa...

@Sakine

Så "hedersvåld" är sanktionerat i vissa invandrargruppers kultur? Om så är fallet, skall invandrare socialieras (assimileras) in i liberala värderingar?

Vidare, om vi har ett mångkulturellt samhälle och det är eftersträvansvärt - så kan vi ju inte bara socialisera/assimilera människor in i de här liberala värderingarna. Då skulle vi ju faktiskt skapa ett monokulturellt samhälle. Trots allt - vi argumenterar trots allt för en begränsning - på samma sätt som liberalismen innehåller moraliska begränsningar.

Således - det går inte vara att för liberalismen (och dess inneboende begränsningar) och ett mångkulturellt samhälle. Förvisso, blir ju det liberala samhället extremt pluralistiskt (kanske betydligt mer än ett mångkulturellt samhälle) - men faktum kvarstår - vi får inget mångkulturellt samhälle och det mångkulturella samhället blir således inte eftersträvansvärt.

DogDylan

Kristian J sa...

Kan ett samhälle vara mångkulturellt? Om ett flertal kulturer samsas under samma fana är ju det en slags kultur (och inte mångkultur) Om flera kulturer finns under i samma land, men lever åtskilda utan kontakt, så bör det vara mångkultur.........men det verkar ju inte särskilt vettigt.