2011-07-27

Antirasism, inte censur

Fadime Sahindals far hade skruvar lösa. Det får inte strukturerna - omgivningen - som stöttade honom i hans hat att försvinna eller bli mindre relevanta.

På liknande sätt får man inte vifta bort den kontext med avhumanisering och hat mot muslimer och "pk-sossar" som Breivik sög näring ur. Den finns som många redan konstaterat i journalisters mejlboxar och i kommentarer på nätet.

Det väller ut så mycket dumt om muslimer att man ofta känt att det kvittar hur mycket man försöker nyansera: de är så övertygade, islamofoberna. Ibland får de näring för sina åsikter om etablissemanget - som när tidigare DO ensidigt lät religionsfriheten stå över allt annat eller när de kallade julfest för decemberfest - men nu måste invandringskritikerna plötsligt hantera en norsk terrorist som delar deras islamrädsla.

Hittills verkar Politiskt inkorrekt [OBS se replik längst ner] och en del sverigedemokrater köra på det bisarra påståendet att mångkulturen skulle orsakat tragedin i Norge. Det återstår att se om det kommer att finnas mer självkritik - i debatten om islam och muslimer - framöver.

Apropå hat och dynga är det många nu som säger "stäng av kommentarsfälten!" och riktar ilska mot fri debatt och högt i tak. Den vägen har jag aldrig trott på. Förbud och lagar är ungefär som med kvotering: ser snyggt ut på ytan men kommer inte åt det egentliga problemet (i kvoteringsfallet, att kompetens går före).

Här har jag tidigare skrivit om lagen hets mot folkgrupp.

"Nästan samtliga som döms är unga män som gör Hitlerhälsning eller yttrar sig rasistiskt. De flesta av dem borde ha nåtts i ett tidigare skede av sina liv – när de bott i hem med sociala problem, utsatts för mobilrån och misshandel, eller hamnat i rasistiska kretsar. Den biten tar vi sällan i. Det är lättare att slå sig för bröstet och peka på en tjusig lagstiftning som markerar mot fördomar."

Det går att hålla flera bollar i luften samtidigt: att arbeta emot rasism med bibehållen fri debatt. Och varför fri debatt? För att alternativet suger. Hat och våld är knappast mindre förekommande i ofria samhällen med hård censur. Som Stoltenberg sade: "Våld skall mötas med större öppenhet. Terror skall mötas med mer demokrati."

Vågar man hoppas att flertalet orkar stå emot de enkla lösningarna?

Uppdatering: Här kommer en replik från Andreas på Politiskt inkorrekt:

"Var hävdar VI att det skulle vara det mångkulturella samhället som ligger bakom terrordåden? Jag själv har däremot konsekvent pekat på att han även såg sig som anti-rasist, Israelvän och frimurare, något som inte direkt går hand i hand med "islamofober" och "högerextrema". Mannen trodde att han är tempelriddare och sitter och ler under häktningsförhandlingarna - han är ju uppenbarligen djupt störd och sjuk. Med samma logik skulle självmordsbombaren fått sitt tankegods från Expressen, Aftonbladet och Expo?
Det där var faktiskt orättvist. Syftar du på den norska experten som talade om att det finns en problematik kring hur mångkulturen får och inte får diskuteras är det inte att vi tar ställning och säger att - ja, allt är mångkulturens fel."


Sakine igen: Ja eftersom ett klipp med den "norska experten" lades upp i helgen, någon dag efter dåden, trodde jag att det var en tes PI mer eller mindre ställde sig bakom. Ledsen för missförståndet. Se klippet här. Dock: Klart att Breivik kan vara både Israelvän och emot traditionell rasism, och samtidigt vara islamofob. Det borde väl folk runt och i SD vara medvetna om.

41 kommentarer:

Johan sa...

En annan absurd orsakskedja jag har stött på, är att man försöker baka in sin gamla hederliga klagosång om att de inte vill bli kallade rasister/främlingsfientliga/islamofoba/homofoba/antidemokratiska etc, i analysen av dåden. Så helt plötsligt är det pga att hatiska uttalanden stigmatiseras och kallas hatiska på olika sätt som hatiska dåd sker. Inte lika sjukt som ovanstående om att närvaron av invandrare orsakat dåden men nära.

Mats Dagerlind sa...

Breviks skuld är bara hans egen. Här gäller principen om individuellt ansvar för sina handlingar. Han har inte stöd för detta någonstans ifrån överhuvudtaget. Om han upplever sig ha det är det närmast en psykotisk vanföreställning av det slag som många inspärrade patienter på våra kliniker lider av.

Att Brevik förväxlat kritik mot islams värdegrund och vissa muslimers beteende med en license to kill beror inte på att någon inom den representativa demokratin avhumanifierat muslimer eller på minsta sätt sanktionerat våld mot någon. Sådana åsikter hittar man möjligen i bloggkommentarsfält från anonyma idioter, varav många säkert (förhoppningsvis) är troll.

Terrordåd och politiska mord har begåtts på en lång rad bevekelsegrunder, av höger- och vänsterextremister, islamister, djurrätts- och miljöaktivister, abortmotståndare osv.

Det skulle därför bli ruskigt tyst i det demokratiska samtalet om vi blev rädda för att diskutera varje fråga där vi riskerar trigga galningar att begå massmord.

På Newsmill där du är redaktör har du vid det här laget säkert sett exempel på det mesta när det gäller vem man ska lägga skulden för Breviks terrordåd - kyrkan, konservatismen, liberalismen, nationalismen - det ena mer långsökt än det andra, ofta mer långsökt än att skylla det mångkulturella samhället.

Det är också stor skillnad på att å ena sidan peka finger och skuldbelägga i eget politiskt intresse och att å ena sidan göra en samhällsanalys där man konstaterar att ett multikulturellt misslyckande med stort utanförskap, arbetslöshet och segregering skapar förutsättningar för konfliktytor som riskerar leda till radikalisering hos många grupper, såväl invandrare som svenskar.

Jag säger inte att alla sverigedemokrater varit alldeles kristallklara med den distinktionen men det är något att fundera över.

Gunnar sa...

Vi måste kunna diskutera även de negativa aspekterna av det mångkulturella samhället utan att bli brännmärkta. Personligen skulle jag vilja se en diskussion av hur vi ska kunna behålla respekten mellan de olika grupperna i samhället även om de har olika kulturell bakgrund, varför för vi inte ett sådan samtal? Just nu känns debatten så hopplöst anti-intellektuell, det är nere på pöbelnivå med PI (och vissa delar av SD) och Bjurwald & Poohl i nåt slags primitivt verbalt slagsmål. Kan vi inte bättre än så?

Tomas C sa...

Borde inte resonemanget vara enkelt, den som begår en brottslig handlingen är själv ansvarig för denna. Oavsett vart personen fått inspiration för att genomföra handlingen bör inte detta lasta denna källa så länge källan inte gjort sig skyldig till anstiftan eller medhjälp till brottet. Finns bara en person (vad vi för närvarande vet) som kan hållas ansvarig i ABB:s fall och det är ABB själv. Samma resonemang torde även gälla samtliga andra terrorister. Eller??

Johan sa...

Absolut, kollektivt skuldbeläggande är alltid fel. Vare sig det handlar om att man beskyller alla invandrare (under täcknamnet det mångkulturella samhället) för att invandrade brottslingar är överrepresenterade i statistiken för de flesta brott, eller man beskyller alla inom "vänstern" för det våld SD utsätts för, eller alla inom "högerextremismen" för Breiviks terrordåd.

Men frågan man måste ställa sig är om man verkligen tycker att gärningsmän alltid ska betraktas som ensamt skyldiga till sina brott, eller om de kan betraktas ha förletts och uppmuntras till dem. Ska i så fall deras omgivning dela på ansvaret?

Uppvigling är ett brott som berör detta, lagen säger:

"Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader."

Att förleda till brottslig gärning eller svikande av medborgerlig skyldighet räknas där som ett brott. Om vi kollar på den miljö som ABB har levt i så kan vi se en tydlig dehumanisering av invandrare och socialister, samt en romantisering av ett svartvitt vi-mot-dem tänkande. Säkert samma sorts tankemiljö som andra terrorister lever i, eller AFA-extremister och nynazister (nej jag kallar inte någon för nazist).

Har de som upprätthåller en sådan miljö ett medansvar till att extremister som ABB blir till? Jag tycker det, och så länge man specifikt riktar kritiken mot de som dehumaniserar sina politiska motståndare/syndabockar, istället för mot hela det tillhörande åsiktsspektrat.

sakine sa...

Kloka inlägg.
Klart man ska fortsätta kritisera religiöst förtryck och identitetspolitik och annan skit även framöver.

Johan, svår fråga det där om ansvaret. Jag friar hellre omgivningen än fäller för att jag hatar kollektivisering i skuldperspektivet, men tycker kulturen kring hat är viktig. Precis som med hederskulturen: vi ett resultat av arv och miljö. Från samhällets sida ska vi försöka påverka den omgivande kulturen. Det ska inte bli, som en bekant från Balkan skrev om sitt forna hemland, galningarna som sätter normen och tar över samhällsinstitutionerna.

Mia sa...

Hur mycket av Breiviks problembeskrivning är egentligen korrekt? Manifestet heter tydligen 2083 eftersom muslimer år 2083 påstås bli majoritet i Europa. Är det bara rent påhitt, typ en siffra uppdragen ur en "främlingsfientlig" trollerihatt, eller finns det någon substans för själva grunden till Breiviks galenskap?

Johan sa...

Sakine: Tack för svaret.

Man kan ju skilja på moraliskt och juridiskt ansvarstagande. Jag tycker att det i denna frågan är för klyddigt, rättsosäkert och allmänt fel att lägga ett juridiskt ansvar hos någon annan än ABB och ev. medhjälpare.

Men att man däremot lätt kan lägga ett moraliskt ansvar hos de människor i den kringliggande miljön som hårdast gått in för att göra skillnad i människovärdet mellan de anvisade motstående grupperna. Det vill säga, det är fel, men ska inte vara olagligt.

Förhoppningen är dock att andra repressalier, som röstning med fötterna, får människor att undvika detta beteende även om de inte behöver frukta lagen.

sakine sa...

Självklart. Haft liknande diskussion med vänner som är engagerade mot hedersvåld och tycker juridiskt straff måste rikta sig mot indirekta mördare.

Men den linjen blir för svår och rättsosäker som du skriver.

Moraliskt ansvar däremot, ja det har alla som kommer i kontakt med galenskaper och inte gör ett skit.

sakine sa...

(Eller, ännu värre: förvärrar).

Tomas C sa...

Frågan är om man verkligen kan ha en så bred syn på uppvigling att man i detta fall kan kräva ansvar från ex. SD, Kristendomen som ett kollektiv, Konservativa eller vart ABB nu samlat sina ideologi ifrån.. Det känns lite långsökt.

Jag kan hålla med om att personer som uppviglar självklart ska ställas till ansvar för sitt handlande, (mig veterligen kan endast fysiska personer dömas för uppvigling). Men då ska det självklart också vara ett fall av klar uppvigling och då bör man vara ganska så snäv i sin tolkning av vad som sagts eller skrivits. Det känns dock som om debatten spårat ur lite efter händelserna i Norge där ansvar krävs från höger till vänster.. på samma sätt som skedde efter självmordsbomben i Stockholm.

Det blir sedan självklart en balansgång mellan åsiktsfrihet och yttrandefrihet å ena sidan och ren hatpropaganda och vurmande för antidemokratiska idéer på andra sidan. Enligt min mening bör individen ha spelrum att uttrycka sig fritt i väldigt lång utsträckning innan staten skall ställa individen ansvarig för ett brott. Detta är troligtvis myntets baksida med demokrati och ett öppet samhälle, att vi faktiskt inte direkt rår på extrema och antidemokratiska åsikter oavsett vilket sida de sympatiserar med. Frågan är då vill man komma åt dem med fler förbud? Jag tror inte det..

Skeåning sa...

Hederskulturen är en form av skamkultur som går ut på att de som bryter mot denna kulturs normer eller strukturer ska tillrättavisas genom hård bestraffning, och hjälper inte detta ska de dödas.

Det är helt orimligt att jämföra detta med ett demokratiskt partis kritik av islamsk värdegrund och islamisering. Ett demokratiskt parti som tydligt tar avstånd från extremism, våld och hot.

Sedan finns det säkerligen personer på nätet eller i andra forum som sanktionerar denna typen av våld eller avhumanisering, men det sker inte inom den representativa demokratin, som Mats Dagerlind här skriver.

Att hävda att det mångkulturella samhället har lett till ökade motsättningar och skapat en grogrund för växande extremism åt alla möjliga håll torde inte vara speciellt kontroversiellt att yttra vid det här laget. Detta är inte att kollektivt skuldbelägga invandrare. Det handlar om hur invandringen ska bedrivas och i vilken omfattning. Kan man inte föra denna typen av resonemang utan att bli beskylld för att kollektivt skuldbelägga invandrare är vi verkligen inne på ett absurt debattklimat.

Tomas C sa...

Problemet med ett moraliskt ansvar är vem som skall definierar vad som är moraliskt förkastligt och moraliskt godtagbart... Bör man inte låta det juridiska ansvaret ligga till grund även för det moraliska? (Till stor del iaf)

Skeåning sa...

Jag har inte koll på om det är genomfört i Danmark, det kanske någon annan här har, men det har varit på förslag i folketinget iaf att gäng som deltar i kravaller alla ska straffas kollektivt, samma gäller när gäng misshandlar. Men när det gäller hederskultur är det ju betydligt svårare att peka på delaktighet än vid fasta situationer. Detsamma gäller ju vid någon form av moraliskt ansvar. Riskerar att bli högst godtyckligt och rättsosäkert.

Johan sa...

Bara för att förtydliga min ståndpunkt så skrev jag att man ska begränsa det moraliska fördömandet mot de specifika individer inom respektive åsiktsspektra som har uttryckt dehumaniserande propaganda.

Dvs inte "SD, Kristendomen som ett kollektiv, Konservativa eller vart ABB nu samlat sina ideologi ifrån".

Sedan skrev jag att jag endast stöder moraliskt förkastande i den här frågan. Så hela biten om förbud är irrelevant.

Jag tycker att påtryckningar för moraliskt ansvarstagande är ett jättebra sätt för alla enskilda individer att påverka andra individer utan att man behöver lagstifta om det, antingen för att man inte har majoritet för sina åsikter eller för att man tycker att lagen skulle vara för klumpig för situationen.

Så på frågan om vem det är som ska bestämma vad som är moraliskt så svarar jag: var och en. Det är möjligt för alla att uttrycka sina värderingar genom sociala påtryckningar utan att någon kränker den andres rättigheter.

Jag tycker det är meningslöst att sätta lagen som enda moraliskt rättesnöre, en hel värld av social samverkan går förlorad om man inte kan säga att något är fel om det inte är olagligt. Hur ska man exempelvis komma tillrätta med människor som är elaka eller ljuger om det är uteslutet att utöva påtryckningar mot dem?

Martin Olsson sa...

"Den nakna sanningen fängslar inte människorna hälften så mycket som lätt beslöjade halvsanningar"

De som bär ansvaret för den alltmer eskalerande rasismen i samhället är pk-media och politiker.

Hade bara ordentliga och korrekta analyser gjorts i pk-media om invandringsproblematiken i samhället så hade inte PI funnits.

Hade politikerna beskrivit invandringspolitiken sannhetsenligt så hade inte nätet kokat över av frustration.

Varför skall det vara så svårt för politiker och pk-media att säga och skriva EXAKT som det är om invandringens negativa konsekvenser?

Människor gillar inte att bli förda bakom ljuset. Människor gillar inte när politiker och pk-media vägrar att måla upp en korrekt verklighetsbeskrivning. Svårare än så är det inte.

Detta bör översteprästskapet tilika journalisterna och överförmyndarna(politikerna) förstå snarast möjligt annars kommer rasismen eskalera tills det blir ohållbart.

Rebecca sa...

Min åsikt är att det vore fel att säga att "det mångkulturella samhället" eller "sossarna" eller någon annan institution är på något sätt skyldiga till/ansvariga för det inträffade. Däremot är det viktigt att identifiera vad gärningsmannen ser som skäl till sitt agerande, samt hitta andra bakomliggande faktorer - för att kunna motverka upprepningar.

Claes sa...

"Det väller ut så mycket dumt om muslimer att man ofta känt att det kvittar hur mycket man försöker nyansera"

Finns det något bra skrivet om moderata muslimers trosuppfattning, någon bok eller längre artikel, som du kan rekommendera?

Kommentator sa...

Apropå hat och dynga är det många nu som säger "stäng av kommentarsfälten!" och riktar ilska mot fri debatt och högt i tak. Den vägen har jag aldrig trott på.

Inte jag heller. Däremot hathetsar en del bullies (som helt tagit över kommentarsfälten under de senaste fem åren) galningar + att dessa bullies skriver så hotande att endast ett fåtal människor vågar posta kommentarer i kommentarsfälten, platsen som ska föreställa 'folkets röst'

Newsmill/Aftonbladet/tidningar bör inse att ni har att göra med diskussionsfora. Och inte alls vara så slentrianmässiga som förut med dem. Stäng av hotande användare/kommentatorer specifikt.

Situationen i de flesta kommentarsfält på Newsmill etc påminner sedan några år tillbaka om miljön på skolgårdar/hollywoodfilmsfängelser: Några bullies har helt tagit över och skriver de allra flesta inlägg, och bryr sig inte ett jota om vilka galningar de hetsar upp med sina texter.

Skeåning sa...

Sverige har ju som jag bedömmer haft den smalaste debatten runt invandringsfrågor i skandinavien, och kanske t.o.m. hela Europa. Betydligt mycket smalare än i Danmark som kanske är bland de som har den hårdaste tonen. Men om man jämför Danmark och Sverige i den kontexten så finns det ingenting som tyder på att en smalare eller mildare debatt håller våldet nere, tvärtom. Antalet hatbrott i Danmark är betydligt färre än i Sverige. Nynazisterna i Sverige är av en betydligt våldsammare dimension än i vårt södra grannland. Fullständiga galningar som Breivik tror jag aldrig vi kan främja oss helt från beroende på vilken debatt-ton vi har. Jag tror att en alltför smal debatt rent generellt, som vi har i Sverige, tvärtom är som att sätta locket på tryckkokaren och vänta tills den exploderar. Finns ingenting egentligen som tyder på motsatsen. Med detta inte sagt att vi bör ha en fullständigt pervers debatt naturligtvis.

Jag såg en kommentar av en dansk idag som skrev att får man inte vädra sina meningar stiger trycket och möjligheterna för desperation stiger. I det politiskt korrekta Sverige hade han upplevt en skrämmande vrede bland helt vanliga svenskar runt detta som han inte upplevde i Danmark.

Tänkvärt.

stettiner sa...

Hur kan det vara att rasisten och islamofoben ABB inte bagav sig till en moské eller till den muslimska delen av Oslo för att skörda liv?

Vad säger det om den norska vänsterns verklighetsuppfattning att det första de tänkte på var statskupp genomfört av polisen och millitären?

Hur kan man vara Israelvän om man tycker att fler än två judar i ett land är ett problem?

Ida sa...

Om man är mot terrorism, varför är det så viktigt att politisera massmördarnas vansinniga handlingar?

Ser ni inte att terroristernas handlingar delar upp folk till vänster och höger sida genom att bägge sidor pekar ut varandra som skyldiga? Ser ni inte att extremister från båda sidor började möta varandra på vår hemmaplan och att vårt utrymme försvinner?
Vi är ju mitt i mellan extrema islamister och extrema muslimhatare. Samtidigt är det tragikomiskt att man undersöker galningarnas psykiska (o)hälsa precis som att det finns normala och friska terrorister.
Hur som helst, oavsett om galningen från vänster eller höger utför massaker är det alltid muslimernas fel. Även om en komet träffar jorden så skulle man se muslimer som huvudorsak till katastrofen. Skrämmande.

Danne sa...

Han ville avsätta norske kungen och bomba slottet.
Anklaga republikaneras tankegods?

Hans idol enligt sin advokat, var en norsk kung på 1200-talet som gjirde korstpg till det hrliga landet. Breivik påstår sig inte ha några moderna hjältar eller nån annan han ser upp till, allt enligt advokaten i dagens Expressen.

"- men det är Jimmie Åkessons och PI,s fel", påstår alltför många av medieeliten, för att det sja bli trovärdigt.
Inte undra på att du Sakine och speciellt hycklare får en släng av skopan, inte undra på att föraktet och hatet på båda sidor får näring.

När en person har överbevisat sig själv att han är god, och dessutom definerat vad denne anser vara är ondska, genom egna studier, erfarenhet eller via mediemanipulering - och samtidigt rättfärdigar onda handlingar som goda - då har vi något dom vi kan kalla för den idealistiska ondskan.
Många hamnar i denna fällan; Jan Guillo, Robert Aschberg, Expokillarna, islamkritiker och invsndringskritiker likaså - och de har alla något gemensamt med Anders Breivik - självutnämda goda, där onda handlingar eller hat eller verbala attacker tättfärdigas som goda avsikter för de har ju upptäckt och definerat vad de anser vara ett hit, en fara eller ondskan personligfierad. En psykologiskt tankefälla.

Swedish Dissident sa...

Jag håller med om att alla s.k. demokrater som kritiserar islam har ett stort ansvar, helt enkelt för att sanning är något som bör värnas, och sanningen är den att islam bara är ETT potentiellt sammhällsproblem bland så många andra. Och så det här med schatteringar och identiteter förstås - det finns rätt många sätt som man kan vara muslim på.

Som den där sidan Politiskt inkorrekt till exempel - lugn i bussen, lite grann, man behöver inte gapa som en försupen idiot. Om nu västerlandet och västerlänningar är så himla bra så kanske det är läge att uppföra sig korrekt och hövligt, ha en saklig approach, och inte vara så monoman hela tiden.

Ida sa...

stettiner säger:
"Hur kan det vara att rasisten och islamofoben ABB inte bagav sig till en moské eller till den muslimska delen av Oslo för att skörda liv?" slut citat.

Är du besviken då?

Har du aldrig undrat varför en självmordsbombare spränger sig i luften mitt i en moské och dödar 20 till 100 muslimer samtidigt som han påstod att han gör detta i islams namn?

Det är allt för många som inte förstår att terror är en vansinnig och sjuklig handling. Terroristernas sätt att tänka är omöjligt att förstå. Problemet är att liknande galningar har bakom sig sina egna höger och vänster mullor som sitter och predikar om att muslimer är ett problem eller som den där swedish säger:

"(...) helt enkelt för att sanning är något som bör värnas, och sanningen är den att islam bara är ETT potentiellt sammhällsproblem bland så många andra." slut citat.

Den här retoriken kommer att leva längre, och jag vet hur just den här retoriken förvandlades till handlingar. Nu sitter jag här och ser bara repris.
"Det var inte människor! Det var muslimer!" sa Ratko Mladic då han avrättade folk. Inte så konstigt att ABB-mannen hyllar "serbiska krigshjältar". Det finns många här, i Skandinavien, som Europol-akut-mottagning borde plocka upp för att förstå att det finns ett liv utanför nätet och utanför video-spel.
Swedish, exempelvis, kan se ett enda problem med islam och det är muslimer. Men ändå skriver han att "islam bara är ETT potentiellt sammhällsproblem"

Hur blir man av problemet, swedish?

stettiner sa...

Ida D.

Nej, jag är inte besviken. Du missförstår med flit.

Förresten, är du "den" Ida D., som vet att det inte kan vara muslimernas fel, för det är ju judarnas fel?

Skeåning sa...

Hatbrotten i Danmark har sjunkit successivt ganska kraftigt från det att Dansk Folkeparti röstades in i folketinget, ännu en trend som pekar på att en öppnare debatt som den man har i Danmark tvärtom kan minska spänningarna i samhället. När debatten är så smal som den har varit och fortfarande är i Sverige söker sig folk i större utsträckning till andra kanaler på internet. Detta på sidor där vanliga människor ofta blandas med extremister och rättshaverister, en radikaliseringsprocess med hårdare ton på nätet och i allmänhet borde då vara ganska påtagbar. Bättre att ämnena lyfts och debatteras från alla infallsvinklar i den officiella debatten istället. När det gäller invandringsfrågor är det nog viktigt att komma ihåg att motståndet mot idag förda invandringspolitik är mångt mycket större än de 6% som Sverigedemokraterna erhöll i valet. Det finns ju mätningar som pekar på att uppåt 20% eller mer sympatiserar med Sverigedemokraternas invandringspolitik, samtidigt som man kan anta att en stor del av de som inte gör detta, ändå är mer restriktiva än världens mest liberala invandringspolitik som nu förs. Med andra ord är det en väldigt ensidig debatt i förhållande till opinionens storlek, och att denna opinion inte speglar debatten mer tror jag är väldigt olyckligt och gror ökad frustration hos människor.

Mångkulturen skapar spänningar i samhället, detta är helt uppenbart. Folk påverkas och reagerar över saker som drabbar dom i vardagen. Det är därför riskabelt tycker jag om detta leder till att man endast kan peka på något annat än tonen i debatten som orsak till misstro och hat. Då förenklar vi nog problemen.

Swedish Dissident sa...

"Hur blir man av problemet, swedish?"

Ja, ditt problem som debattör (om du nu inte trollar) är att du knappt är läskunnig och saknar förmågan att tolka skriftliga utsagor som de rimligen är tänkta att förstås - du är inkongenial, för att tala lite fikonspråk. Här agerar ju något slags moderat apologet för islam, mot ogrundad och/eller onyanserad "islamofobi", och så möts jag av dessa märkligt insinuerande frågor. Ja, islam - i Europa eller annorstädes - är ett tänkbart POTENTIELLT samhällsproblem. Muslimer, som jag inte ens nämner i min kommentar, är subjekten som uttolkar islam och eftersom religionen islam inte har någon egen agens - eftersom det inte är ett subjekt - så blir ju följaktligen muslimer de potentiella problemen.

Comprende?

Ps. Tv-/dataspel är primärt för barn, varför jag ej befattar mig med dylika aktiviteter. Att skriva bloggtexter är däremot rätt givande även om det inte bör komma före viktigare saker.

Ida sa...

Du, Swedish, jag vet att min "Drottning-Sylvia-brytning" hörs även i kommentarfältet, men den ger mig möjlighet att vara en del av kungligheten, så tveka inte när det gäller mina förmågor som är provade i mycket trevligare miljöer än din avgrund.
Vi hörde många gånger att även muslimer i skolbänkar och på sina egna bondegårdar är ”potentiella terrorister”. Men mest närmast är du med din retorik till Biljana Plavsic, damen som avtjänade sitt straff i Sverige (efter domen i Haag för förföljelse och etnisk rensning) då hon också har påstått att muslimer är ”ett potentiellt problem” - precis som du. Inte så konstigt att jag frågade dig på vilket sätt tycker du att man ska lösa "problemet". För att jag *vet* hur gjorde dem som talade som du. Det skulle synas som mycket mer spännande att läsa än din bedömning om mina förmågor eller din besatthet av mina grammatiska fel som ingår i min identitet.
Men det talar mer om din brist på flexibilitet då du sitter instängd i din klaustrofobifulla värld med rädsla att gå ut utan möjlighet att identifiera sig själv inom tusentals färger där din grått och trist sinne på livet är bara en störning.
F.ö. citat: ”Ps. Tv-/dataspel är primärt för barn, varför jag ej befattar mig med dylika aktiviteter.” (slut citat)
Nämligen, ABB-mannen var inspirerad av TV/data krigsspel så därför har jag nämnt detta och hela kommentaren ovan handlar inte om just dig så vitt jag vet.

Stettiner,
Jag har inte missförstått dig, frågan ”Är du besviken?” var ironisk och jag vet inte vilken knapp måste man trycker för att markera ironi, men jag kan bättre om jag ritar istället. Sorry.
Hur som helst ville jag betona absurt och vansinne som gäller för vilken terrorist som helst och gav dig exempel på en som spränger sig i luften i islams namn mitt i en moské och dödar muslimer. Men jag är den Ida som tycker att både höger och vänster (extrem eller inte) har fått bränsle för sin politik tack vare två minoritets grupper som används oftast i spelet, nämligen judar eller muslimer.

Azad sa...

Hej Sakine,

Jag tycker det är glädjande när liberaler tar tydlig avstånd från nationalisterna. Allt för många påstådda liberaler svävar i det gränslandet. Är nyfiken på vad din åsikt är om bloggen Nima Dervish, som är bland de mest aggressiva plattformarna mot den svensk-muslimska minoriteten. Just appropå liberaler på gränslandet till nationalisternas propaganda.

Tack för en bra blogg!

sakine sa...

Tack för alla inlägg! Håll god ton etc.

Azad, tack själv! Nima Dervish vet jag är ateist och INTE hatisk mot muslimer, efter som jag känner honom. Han stör sig säkert på islamister och muslimska ledare som tycker det ena och andra, men jag har svårt att tänka mig att han gett sig på gruppen muslimer. Rätta mig om jag har fel.

Däremot är det säkert lätt hänt att folk känner sig utpekade, men i det här fallet behövs det som sagt inte.

Azad sa...

Sakine,

Jag tar för givet att du inte följt bloggen Nima Dervish. Skillnaden mellan islamism och muslimer är till och från osynlig. Författaren uttrycker exempelvis sin vilja om att islam "aldrig ska få fotfäste i Sverige", vidare sympatiserar han med konspirationen kring Europas pågående islamisering samt att den europeiska vänstern "gullar med muslimer". Religionen islam är "sjuk och morbid". Vid minst ett tillfälle har jag själv bevittnat att muslimer blivit avrådda från att kommentera på bloggen, "alla som tycker att islam är en skön religion behöver inte kommentera här", etc. Man problematiseras muslimer och bidrar till den alltmer sekteristiska stämning som skapas i samhället. Skribenten bakom bloggen citeras också frekvent på nationalistiska bloggar. Det är många varningssignaler för att vilken liberal som helst ska förstå att han är ute på mörkt vatten.

Swedish Dissident sa...

Ida D:

Ja du, islam och muslimer är faktiskt inte bara två potentiella problem - det finns oändligt många andra sådana, däribland ett visst slags språkbruk (som vare sig ska överdrivas eller förrringas i betydelse) - utan högst konkreta sådana. Nu har jag inget som helst behov av att brösta upp mig och hävda min enorma världsvana, men jag antar att du känner till Bali-bomningarna som ägde rum 2002 och 2005 - sambandet mellan heterodox och fundamentalistisk islam och muslimer som omhuldade detta slags heterodoxa islamiska fundamentalism (salafism) torde vara ganska intimt, inte sant?

"Nämligen, ABB-mannen var inspirerad av TV/data krigsspel så därför har jag nämnt detta och hela kommentaren ovan handlar inte om just dig så vitt jag vet."

Ja, just det - detta var MITT försök att skoja till det lite. Breiviks dataspelsfäbless var inget nytt. Men ditt försök att koppla samman introverta livsstilar med terrorism enkom för att Breivik levde på det viset är bara för barnsliga - guilt by association och antaganden om personer som man inte känner är inskränkt och dumt om något. För övrigt ska jag ut och springa nu.

Azad sa...

Sakine, jag hade uppskattat ett svar :) Jag förstår att du inte vill backtalka din vän, och det är inget jag vill. Men håller du med om att sådana uttalande inte hör hemma hos liberaler? Eller finns det ett bredare ideologiskt spektrum som jag missat.

sakine sa...

Hej igen Azad! Hann inte läsa tidigare kommentar så noga, sorrry. Här är vad jag tycker:

Att man citeras av puckon är något man INTE kan belastas för. Jag citeras av rasister som tycker som jag om lagen hets mot folkgrupp till exempel. Det är det första.

Det andra är att jag tycker det är skitviktigt att inte blanda ihop världens alla muslimer och en religion som sådan. Låt mig diskutera med Nima och återkomma längre fram!

Jag skulle inte uttrycka mig på samma sätt, men jag tycker han som ateist har full rätt att håna islam hur mycket han vill.

(Vet dock inte om han kallar sig liberal).

Skeåning sa...

Jag blir ganska nyfiken nu Sakine.

De här citaten av Nima Dervish är i betydligt hårdare ton och mer onyanserat än många av de islamkritiska rösterna Du lättvindigt stämplar som islamofober. Vad är skillnaden? Visst har han all rätt i världen att håna islam hur mycket han vill. Skulle en sympatisör till partiet vi inte får nämna dock håna på samma sätt skulle det direkt stämplas som islamofobi, samt sammankopplas med en norsk massmördare. Varför gör man skillnad? Är det okey att uttrycka sig på ett visst vis, med motivering att man är ateist, men inte som Sver.. Ja Du förstår..

sakine sa...

Skåning, jag gör ingen skillnad för att avsändaren är si eller så. Jag är en av få liberaler som länge påpekat problematiska uttalanden av Ayan Hirsi Ali när hon är inkonsekvent.

Nima har såvitt jag vet aldrig gnällt över att muslimer skaffar många barn, människor vi måste göra om till kristna eller är människor man får avhumanisera.

sakine sa...

Hälsning från Nima:

"Den som har problem med något jag skrivit är välkommen att skriva till mig på min egen blogg med hänvisning till konkreta citat.
Den som inte har/orkar leta fram konkreta citat ska inte tro att han/hon känner till mina åsikter. Men jag anklagar er inte för under alla dessa år har ingen svensk journalist bemödat sig om att intervjua mig i den här frågan och fråga varför jag gnäller, vad jag vill och var jag egentligen står. (Den enda som gjort det var en journalist för en kurdisk kanal!)

PS. Jag är inte ateist utan agnostiker. Jag gillar visserligen ateism, men har inga problem med teism ’per se’ så länge den inte är dogmatisk och destruktiv."

Azad sa...

Sakine, jag tycker du beskriver det bäst själv när du säger att du "är en av få liberaler som länge påpekat problematiska uttalanden av Ayan Hirsi Ali när hon är inkonsekvent." Med andra ord bland få liberaler som ser problematik hos den europeiska nationalismen och deras propaganda kring olika minoritetsgrupper.
Varför är nationalismen så tilldragande för liberaler? Era ideal är helt olika.

sakine sa...

Azad, jag tror inte att nationalismen som sådan attraherar liberaler. Jag tror bara att det är en generell oförmåga att tänka kors och tvärs bland debattörer i Sverige. Säger dina polare att Hirsi Ali är en stabil liberal flyter du lätt med.

Samma fenomen finns i alla politiska läger, i lever i ett konsensussamhälle där de flesta rättar sig i (sina) led. Men märk väl att vi bara på Expressen var tre liberaler som kritiserade Hirsi Ali den senaste omgången (när hon tyckte kristendom ska predikas för muslimer i förorter), så det rör på sig.

sakine sa...

Förresten: Tack ni som läser det man skriver och står för, jag får så ofta guilt by association-idioter efter mig. I stil med: "Sakine du har citerats på politiskt inkorrekt wuääääh WUÄÄÄH!!!"

Jaha, och?