2018-06-27

Almedalen 2018

Aftonbladet - panel med Anders Lindberg och Lena Melin

Tid 2 juli 9.45-10.00


Från ord till handling - Jämställdhet eller könsapartheid?
2018 är valår. Partierna tävlar om att lova störst och mest. Men vi ställer oss frågan - vad kommer det att innebära i praktiken? Vilka konkreta åtgärder kan vi vänta oss i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck? Från ord till handling!
Riksorganisationen GAPF

Datum & Tid

2 juli 2018, 13:00 - 14:00

Plats

Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a

Deltagare:

Caroline Dahlman - politisk redaktör – Kristianstadbladet (moderator) Sakine Madon - politisk skribent – VLT Juno Blom - riksdagskandidat – Liberalerna Devin Rexvid - föreläsare, forskare – GAPF Mikael Thörn - t f avdelningschef - Jämställdhetsmyndigheten

Efter Drottninggatan – takfir-salafistisk extremism i Sverige. Hur ser den ut och hur motverkas den?

Försvarshögskolan
Takfir-salafistisk extremism växer i Sverige och utgör ett reellt hot mot vår nationella säkerhet. Hur kan vi vända utvecklingen? Vilka insatser behövs? Hur ser extremistmiljön ut i Sverige och hur rekryterar den med hjälp av propaganda och kriminella nätverk?
Al Qaida och Islamiska staten utgör ett reellt hot mot internationell stabilitet, fred och utveckling. Deras ideologi och nätverk har även rotat sig i Sverige. Hur ser propagandan ut som lockar individer att sympatisera med dessa ideologier? Hur ser de svenska terrormiljöerna ut? Vad bör Sverige göra åt det? Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan har studerat detta på uppdrag av MSB.

Datum & Tid

2 juli 2018, 14:00 - 14:45

Plats

Donnersgatan 6 Sverige i Världen
Deltagare:
Magnus Ranstorp - docent och terrorismforskare - Försvarshögskolan/CATS Filip Ahlin - analytiker inom terrorism - Försvarshögskolan/CATS Sakine Madon - politisk redaktör - Vestmanlands Läns Tidning Lars Nicander - chef - Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier Försvarshögskolan
Handelshögskolan – seminarium om boken om Almedalen (Lena Lid Falkman)
2/7 kl 16.30 i Krukmakarens Hus, Staffan Dopping modererar

SVT Opinion
2 juli 19.30, debatt mot Rossana Dinamarca (V)

Utbildning, arbete och frihet – en rättighet för bara inrikes födda kvinnor?
Varken hora eller kuvad, S-kvinnor, Centerkvinnorna, Freezonen - Brottsofferjouren, Viskadalen Folkhögskola
En stor grupp första generationens invandradekvinnor halkar efter på arbetsmarknaden. Hur kan vårt utbildningssystem anpassas så att kvinnor med låg utbildning eller som saknar utbildning få möjlighet till egenförsörjning? Hur kan målgruppen befrias från hedersnormer och bli ekonomisk oberoende?
Denna målgruppens begränsade vardag hämmar deras utveckling och hindrar deras möjligheter till utbildning och arbete.Dessa kvinnors fri- och rättigheter inskränks på grund av strukturella, kulturella och patriarkala normer samt värderingar. Det räcker gott med att vara hemmafru för många som ägnar vardagen och livet till familjen eftersom bildning och utbildning för kvinnan hotar mannens position inom hederskulturen.Även moralpoliser i förorterna har fått växa till ett stort hinder för de invandrade kvinnors frigörelse. Arbetslösheten har minskat i dagens Sverige men är fortfarande högst när det gäller kvinnor med annan bakgrund än etniskt svenskt. Varför har det blivit så? Vad gör regeringen för att åtgärda problemet? Utbildning och arbetet är grunden för att skapa en ökad ekonomiska självständighet och integration. Utbildning och att kunna svenska språket är nyckeln för befrielse och till arbete med inkomst ger ekonomisk självständighet och frihet till individen i det svenska samhäll

Datum & Tid

3 juli 2018, 14:00 - 15:30

Plats

Odd Fellow, Nunnegränd 4

Deltagare:

Ylva Johansson - Arbetsmarknadsminister - (S), RegeringenJessica Polfjärd - Arbetsmarknadspolitisk talesperson - ModeraternaAmineh Kakabaveh - Ordförande - Varken hora eller kuvadGertrud Åström - JämställdhetsexpertSakine Madon - Politisk redaktör - Vestmanlands läns tidningJulia Färjhage - Vice ordförande - CenterkvinnorPer Westerberg - Samtalsledare – Moderaterna

3 juli 10:30 SVT – kommentera läget för Liberalerna + Sjöstedts tal

Är bidragen en nödvändighet för integration och jämställdhet eller bara onödig förmynderi?
Centerstudenter, Centerpartiet
Finns det politiska pekpinnar som är nödvändiga för integration och jämställdhet eller är dessa försök ett bevis på statens onödiga frihetsinskränkningar?

Datum & Tid

3 juli 2018, 16:45 - 17:15

Plats

S:t Hansplan, H701 S:t Hansplan

Deltagare:

Daniel Suhonen - debattör, författare och chef - tankesmedjan Katalys Karin Svanborg-Sjövall - debattör, författare och vd - tankesmedjan Timbro Sakine Madon - debattör, ledarskribent och politisk chefredaktör - Vestmanlands Läns Tidning
3 juli 19.30-20 SVT Kommentera Björklunds tal, Anders Holmberg programleder


Forum för hållbar stadsutveckling – framtidens hållbara stad
Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare
Stadsutveckling är i dag en bred fråga som engagerar många, på både nationell, regional och lokal nivå inom politiken, civila samhället och det privata näringslivet. Städer behöver utvecklas så att alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara.

Seminarium

Ett antal ledarskribenter delger här sin syn på framtidens hållbara stad med utgångspunkt från hur vi bygger hållbart och samtidigt kommersiellt, smarta transporter, mobilitet och citylogistik, integration och mångkultur och trygghetsfrågan. Inläggen kommenteras och debatteras av kommunstyrelsen ordförande i några utvalda kommuner som är de som ska vara med och utveckla framtidens hållbara stad. ”Forum för hållbar stadsutveckling – Sveriges stadspolitik” börjar 14.30

Datum & Tid

4 juli 2018, 13:15 - 14:00

Plats

Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1 Handelns Hus

Deltagare:

Heidi Avellan - politisk chefredaktör - Sydsvenska Dagbladet/HDSakine Madon - politisk redaktör - VLTDaniel Braw - politisk redaktör - Barometern-OT

Den sekulära rättsstatens betydelse för kvinnors och flickors rättigheter och demokrati
Varken hora eller kuvad, Bred feministisk plattform, Centerkvinnorna, Freezonen - Brottsofferjouren, Viskadalen Folkhögskola, Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn, S-kvinnor
När religiösa normer får mer utrymme i det offentliga rummet kommer dessa normer i konflikt med individers rättigheter. Hur kan Sverige värna om den sekulära rättsstatens principer där alla medborgare känner sig rättssäkra? Hur kan rättigheter för kvinnor, barn och hbtq-personer säkerställs?
Idag växer extrema krafter i vår omvärld men även i vårt land. Statens stöd till trossamfund och föreningar som inte respekterar demokratins regler leder till att kvinnor, barn och hbtq-personers rättigheter blir osynliggjorda i vårt mångreligiösa Sverige. Varför stödjer den svenska staten antidemokratiska föreningar? Varför finansieras samfund som praktiserar könsseparation och sanktionerar det föräktenskapliga oskuldskravet av skattebetalarna? Sverige måste värna om den sekulära rättsstatens principer där alla medborgare inkluderas. Religiösa krafters inflytande på kvinnors liv har de senaste åren uppmärksammats. Problem som numera är ett ämne som diskuteras och debatteras i medierna särskilt efter det kända tingsrättsdomen (hedersrättegången) i Solna. Debatten om månggifte och slöja på barn är ytterligare ett exempel. En del kvinnor blir tvungna att förhålla sig till patriarkala normer och strukturerna som leder till extrem segregation.

Datum & Tid

5 juli 2018, 10:00 - 12:00

Plats

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Deltagare:

Per Westerberg - F.d. talman - ModeraternaAje Carlblom - Forskare - Malmö universitetSofie Löwenmark - Frilansskribent - Varken hora eller kuvadEbba Krumlinde - Förbundsstyrelse ledamot - CenterkvinnorAnn Sofie Hermansson - Kommunalråd, ordförande - SocialdemokraternaSusanna Udvardi - Verksamhetschef - Freezonen-BrottsofferjourAmineh Kakabaveh - Ordförande, Riksdagsledamot - Varken hora eller kuvad och VänsterpartietSakine Madon - Politisk redaktör - Vestmanlands läns tidningCarina Ohlsson - Ordförande, Riksdagsledamot - S-kvinnor,Socialdemokrater

5 juli 15:30, SVT, panel med Ursula Berge Socialdemokraterna


5 juli 19.30-20.00 SVT Kommentera Stefan Löfvens tal

2017-06-19

Almedalsveckan

Är på plats nästan hela politikerveckan. Här kan man höra/se mig i debatter:

(Fredag 30 juni, inför Almedalen: SVT Aktuellt, debatterar mot Aftonbladets Anders Lindberg. Ämnet: ska nazister få demonstrationsrätt i Visby eller ej?)


Frihet och jämlikhet– Kan liberaler och socialdemokrater mötas?
Måndag 3 juli, 08:30 - 09:30
Tankesmedjan Tiden och Liberal Debatt
LÄNK

It´s a Wrap – personerna, frågorna och politiken
Måndag 3 juli, 12:00 - 12:45
Almega
LÄNK

Svensk lag eller Dubbla rättssystem? Om barnäktenskap.
Lokal: Galleri Gotland, Kosterbrunnsgatan 1a, Visby
Måndag 3 juli, Kl.13.30-14.15
Glöm aldrig Pela och Fadime

Mångfald – med eller utan kvotering?
Måndag 3 juli,16:45 - 17:15
Centerpartiets mångfaldsnätverk, Centerpartiet
LÄNK

Liberalerna, inför och efter Björklunds tal
Måndag 3 juli, 18.30
TV4


Ska kvinnor och unga flickor styras av moralpoliser och hedersförtryck i vardagen?
Tisdag 4 juli, 13:30 - 14:30
Brottsofferjouren Sverige
LÄNK

Tell the world I'm not a terrorist, but a journalist working for the truth – yttrandefrihet för vem?
Arrangör: Riksteatern
Tisdag 4 juli,15:30 - 16:30
LÄNK

Aftonbladet TV
Debatt om hederskultur. Möter Feministiskt initiativs språkrör Victoria Kawesa.
Onsdag 5 juli

Expressen TV med Lotta Gröning
Diskussion om medier och rättshaverister (eller...? Eller vanliga medborgare.)
Fredag 7 juli, 10.30

Populism i Sverige under 2000-talet
Fredag 7 juli, 14:15 - 15:30
Diskuterar/debatterar med bl a Henrik Arnstad.
Tankesmedjan Tiden
LÄNK

Expressen TV med Niklas Svensson
Jag diskuterar med bl a Alice Bah Kuhnke.
Fredag 7 juli, 19.30

SVT Opinion
Uppdaterar när jag vet mer om upplägget.
Fredag 7 juli, 20.00

2016-07-19

Sommar, sommar, sommaaaaaar

15 juli var det dags för mig, och jag vaknade till den fruktansvärda nyheten om att en lastbil kört in i en nationalsdagsfirande folkmassa i franska Nice. Senare samma dag: taffligt kuppförsök i Turkiet.

Länk till mitt sommarprat. Gillar du hårdrock, kör då med musik. Annars utan!

Här några recensioner och artiklar:


Retorisk fullträff (Aftonbladet)

Intervju i Norran, ”min” tidning de senaste åren.

Intervju i Upsala Nya Tidning, Uppsala är min första stad i Sverige.

Utöver sommarpratet har jag i helgen diskuterat den politiska utvecklingen i Turkiet, först i TV4 och sedan i SVT:s Agenda

Som om det inte var nog leder mitt sommarprat en omröstning på SvD. Det måste bero på min goda musiksmak!


2016-06-26

Snart Almedalen

Tjuvstartar på VLT:s ledarsida under politikerveckan, men börjar annars på tidningen först efter sommaren. Då blir det en hel del häng i Västerås.

Förutom att skriva från Almedalen har jag även tänkt delta i olika arrangemang. Till exempel:Lär även bli en och annan tv-debatt...

Uppdatering: SVT Opinion från Almedalen på måndag 5/7, om medierna, SD och invandring. 

Sommarpratar 15 juli

Så sjukt. Och kul.

2016-03-03

Farväl Västerbotten, hej Västmanland

Byter jobb. Kommer sakna Norran, Skellefteå och Västerbotten mycket. För att inte tala om Mikael Bengtsson som varit min kollega på Norrans ledarredaktion. Samtidigt ska det bli riktigt kul att börja skriva för VLT och lära känna Richard Appelbom (på ledarsidan) och övriga medarbetare.

Dagens Media: Sakine Madon till VLT
Medievärlden: Sakine Madon till VLT
VLT Chefredaktörens blogg: Välkommen Sakine Madon! 
Har också hunnit svara på frågor när P4 Västmanland ringde upp, med viss risk för att bebissonens jollrande hördes i bakgrunden. Hehe.

2015-10-01

Varje lördag i Expressen

Har ju skrivit varannan lördag som fristående ledarkolumnist i fem år. Hädanefter blir det varje varje lördag. Roligt tycker jag, förstås (och ser fram emot att följa Forssberg på sidan igen, samt Madestam och Hammarström på annat håll).

Ska göra mitt bästa för att ni ska stå ut på lördagarna. Välkomna att mejla mig tips och förslag.

2015-09-12

Uselt, Ving

Det turkiska parlamentsvalet i juni gick inte som president Recep Tayyip Erdogan önskade. HDP, ett minoritetsvänligt parti starkt bland de kurdiska väljarna, tog sig för första gången in i parlamentet med 13 procent av rösterna. På så sätt sattes krokben för Erdogans maktambitioner. I stället för att acceptera valresultatet bröt Erdogan vapenvilan med den kurdiska gerillan PKK, vars gren YPG strider mot Islamiska staten i Syrien. Nu pågår därför stridigheter i den kurdiska regionen, vid gränsen Turkiet-Irak.

I den kurdiska staden Cizre i öster har, till följd av den upptrappade konflikten, många kurdiska civila – av turkisk militär - dödats den senaste veckan. Kurder misshandlas och trakasseras. (Följ gärna #Cizreunderattack på Twitter. Trots Erdogans försök att censurera Twitter sprids bilder och information.)

I dag finns, tack och lov, internet. Händelser som dessa går inte att dölja. Det är också svårare att hindra information när våldet mot oskyldiga inte begränsar sig till Turkiets östra delar. Låt mig nämna några saker som hänt under den gångna veckan:

* I Istanbul har ultranationalister och Erdogananhängare, beväpnade med påkar och stenar, attackerat tidningen Hürriyets redaktion. De vill censurera all regeringskritisk media. Enligt uppgifter ska mobben ha letts av Abdurrahim Boynukalın, turkisk parlamentsledamot för Erdogans parti.

* Den välkända holländska journalisten Frederike Geerdink greps förra lördagen för att ha rapporterat om en protestaktion mot Erdogan. I onsdags utvisades hon från Turkiet. (För några år sedan uppmärksammades Turkiet som det land där flest journalister hålls i fängelse – det hindrade inte vår dåvarande utrikesminister Carl Bildt att påstå att inga oliktänkande fängslas i Turkiet. TV4, 9/11 2013).

* Likt tidigare görs, av regeringen, försök att blockera sociala medier.

* Det demokratiskt invalda HDP har fått hundratals vallokaler nerbrända och sönderslagna. Allt för att partiet inte ska kunna bedriva valrörelse inför extravalet 1 november. HDP:s partiledare Selahattin Demirtas upprepar gång på gång att våldet måste upphöra. Regeringen gör allt för att sammankoppla HDP med terrorism.

* I semesterstäder som Alanya och Side har kurdiska restaurang- och butiksägare fått dessa sönderslagna och nerbrända. Landets ultranationalister går till attack om nätterna och skriker att de vill se folkmord på kurder och armenier. I normala fall brukar turkisk polis slå hårt mot demonstranter. Nu har de stilla tittat på, i bästa fall (en läsare har dock hört av sig och tycker polisen agerat i Alanya, se kommentarsfält).

* Den som trodde att det slutar med våld mot oskyldiga kurder är bra naiv. I Istanbul har nu fascisterna även gett sig på armeniska kvarter.

Det handlar om hat mot alla som inte är turkar.

Av rädsla för attacker – eller för sympati för fascisterna, det finns säkert en supportergrupp - kläs semesterparadis som Side i stora turkiska flaggor. Butiker, restauranger, taxibilar – allt.

Jag har under den gångna veckan haft anhöriga (svenskar) på plats i Side. De har bott på ett Ving-hotell, som efter att en kurdägd restaurang i närheten brändes ner för några dagar sedan, satt upp stora turkiska flaggor. Eftersom mina anhöriga finner lynchstämningen mot kurder en smula obekväm har de mejlat Ving och frågat om varför hotellet flaggar.

Svaret de får:


I två andra svar, det är alltså tre Ving-anställda som svarar, skriver resebolaget att demonstrationerna är en reaktion mot PKK. Så lustigt då att ultranationalister ger sig på oskyldiga kurder och armenier.

Flaggorna ska alltså ge turkarna ”styrka”. Vilka är då de ”turker” som dödats av ”självmordsbombare”? Det är militärer som dött i stridigheter med PKK. Det dör dagligen stridande på båda sidor. (En våldsspiral som Erdogan iskallt räknar med att vinna på i nyvalet, om det alls kommer att kunna genomföras.)

Att Ving totalt nonchalerar att civila kurder får sina butiker och restauranger nerbrända i Side är illa nog. Men de går längre än så när de uttrycker sig stödjande inför det som sker.

Det sista Turkiet behöver är stärkt nationalistiskt hat, där alla som inte sätter upp turkiska flaggor riskerar att attackeras av våldsamma fascister.

Glöm att jag någonsin reser med er igen, Ving.


Uppdatering (kl 15:40): Nu svarar Ving.
Inte politisk ställning åt något håll. Bedöm själva.